Αν χτυπήσεις αυτό το σημάδι, θα χτυπήσεις τη γέφυρα

Αν χτυπήσεις αυτό το σημάδι, θα χτυπήσεις τη γέφυρα

Related Posts