Μια ιστορία με πολλούς αποδέκτες

Αυτή είναι η ιστορία τεσσάρων ανθρώπων:
Του Καθενός, του Κάποιου, του Οποιουδήποτε και του Κανενός.
Μια σημαντική δουλειά έπρεπε να γίνει και ο Καθένας ήταν βέβαιος ότι ο Κάποιος θα την έκανε.
Ο Οποιοσδήποτε μπορούσε να την κάνει, αλλά ο Κανένας δεν την έκανε.
Ο Κάποιος θύμωσε μ' αυτό, γιατί ήταν δουλειά του Καθενός.
Ο Καθένας νόμιζε ότο μπορούσε να την κάνει ο Οποιοσδήποτε, αλλά ο Κανένας δεν κατάλαβε ότι ο Καθένας δεν θα την έκανε.
Στο τέλος, ο Καθένας κατηγόρησε τον Κάποιο που ο Κανένας δεν έκανε αυτό που ο Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει κάνει.

Related Posts