Τα ασιδέρωτα πήραν την ανηφόρα

When you keep saying you'll fold the laundry later...
Όταν τα κρατάτε λέγοντας θα διπλώστε το πλυντήριο αργότερα ...

Related Posts