Παιδιά πρωταγωνιστές του Καλοκαιριού

Παιδιά πρωταγωνιστές του Καλοκαιριού

Παιδιά χαρούμενα το καλοκαίρι
κι εδώ
κι εδώ
κι εδώ
κι εδώ κι εδώ εδώ! ΕΔΩ Εδώ! ΕΔΩ!! ΕΔΩκι ΕΔΩ, κΙ ΕΔΩΕΔΩ κι ΕΔΩ
αλλά κι ΕΔΩ
Φ

Related Posts