Οι άλλες θρησκείες και τα Ιερά Βιβλία τους

Τις τελευταίες δεκαετίες, η Ελλάδα έγινε ο τόπος πολλών μεταναστών από διαφορετικές χώρες του κόσμου, με διαφορετική κουλτούρα και το κυριότερο με διαφορετική θρησκευτικότητα, η οποία λόγω άγνοιας ξένιζε και ξενίζει πολλούς από τους Έλληνες.

Οι θρησκείες με αλφαβητική σειρά:
1. ΒΟΥΔΙΣΜΟΣ
2. ΙΝΔΟΥΪΣΜΟΣ
3. ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΣ
4. ΙΣΛΑΜ Ή ΜΩΑΜΕΘΑΝΙΣΜΟΣ
5. ΚΟΜΦΟΥΚΙΑΝΙΣΜΟΣ
6. ΠΑΡΣΙΣΜΟΣ
7. ΣΙΚΧΙΣΜΟΣ
8. ΣΙΝΤΟΪΣΜΟΣ
9. ΤΑΟΪΣΜΟΣ
10. ΤΖΑΪΝΙΣΜΟΣ
11. ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
12. ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ

*  Ο ισλαμισμός έχει σαν ιερό βιβλίο το Κοράνι.

*  Στον ινδουισμό είναι οι Βίδες και οι Ουπανισάδες.

*  Στον βουδισμό ιερό βιβλίο είναι ο κανόνος Πάλι, που πήρε τ όνομά του από τη γλώσσα πάλι που έχει γραφτεί.

*  Στον κομφουκιανισμό το ιερό βιβλίο είναι τα Ανέλεκτα, μια συλλογή λόγων του Κομφούκιου.
Επίσης κάποια κείμενα που αποτελούν τον λεγόμενο κομφουκιανό κανόνα, που αναφέρονται στη σοφία της κλασικής εποχής του κινέζικου πολιτισμού.

*  Στον τατοϊσμό υπάρχει μια συλλογή κειμένων του 4ου π.Χ. αιώνα, το Τάο-τε-τσίνγκ ( το βιβλίο για τον Τάο και τη δύναμή του).
Tessa

Related Posts