Πασχαλινό ανέκδοτο

Ήταν μια φορά ο Χριστός και περπατούσε στην έρημο για σαράντα μέρες.
Στον δρόμο του συναντά ένα ηλικιωμένο και του λέει :
- Γεια σας.
Μα τι κάνετε γέρος άνθρωπος μέσα στην έρημο;....
- Έχασα τον γιο μου και τον ψάχνω.
- Κι εγώ τον πατέρα μου.
- Ναι, αλλά ο γιος μου είναι μοναχογιός.
- Και εγώ είμαι μοναχογιός.
- Ναι, αλλά ο γιος μου είναι ξεχωριστός.
- Κι εγώ είμαι ξεχωριστός.
- Ναι, αλλά ο γιος μου δεν γεννήθηκε φυσιολογικά.
- Ούτε εγώ γεννήθηκα φυσιολογικά. Πατέρα!
- Πινόκιο!


Related Posts