Η διάρκεια μιας Βασίλισσας

Για πόσους Προέδρους μπορεί να διαρκέσει μία Βασίλισσα?
Ε Ν Τ Υ Π Ω Σ Ι Α Κ Ο!!.....
Bush
Clinton
Bush (pai)
Reagan
Carter
Ford
Nixon
Kennedy
Eisenhower
Truman
Αυτή εδώ διαρκεί πάρα πολύ!!!

Related Posts