Οι πιο ψεύτικοι χρόνοι...

Οι πιο ψεύτικοι χρόνοι...
Οι πιο μούφα χρόνοι της ελληνικής καθημερινότητας!

1. Τακούνι σε ένα λεπτό.

2. Σε παίρνω σε 5.

3. Θα σ£ αγαπώ για πάντα.

4. Φωτογραφίες σε 30 λεπτά.

5. Το ταξί σας θα βρίσκεται εκεί σε 5 λεπτά.

6. Σε πέντε λεπτά θα είμαι έτοιμη.

7. Ας κάνουμε πέντε λεπτά διάλειμμα.

8. Θα γυρίσω σε πέντε λεπτά.

9. Σε χρόνο ντε-τε (ή ξέρουμε μαθηματικά ή δε ξέρουμε!)

10. Περίμενε μια στιγμή (ΠΟΣΟ διαρκεί μια στιγμή!).

11. Η πτήση 317 για Ηράκλειο αναχωρεί στις 6:15 (9:30).

12. Το πολύ σε δέκα μέρες θα είναι έτοιμο (2 μήνες).

13. Σούπερ 13 = 14! (Δεν είναι χρόνος αλλά ταιριάζει!).

14. Σε τρία τέρμενα!

15. Πάλι με χρόνους και καιρούς πάλι δικά μας θαναι!

Related Posts