Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΕΣΑμεΑ: Παραβίαση του συστήματος προσλήψεων ΑμεΑ στους ΟΤΑ

Με επιστολή στην υπουργό Εσωτερικών Ν. Κεραμέως (επισυνάπτεται) η ΕΣΑμεΑ διαμαρτύρεται για την παραβίαση του συστήματος προσλήψεων των ατόμων με αναπηρία ή/και με χρόνιες παθήσεις και των μελών των οικογενειών τους σε προκηρύξεις για θέσεις των Ο.Τ.Α.
Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ποσοστό 12% των θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, επί των θέσεων που περιλαμβάνονται στον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης καλύπτεται από άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. Στην παρ. 2 όμως του ίδιου άρθρου, αναφέρεται ότι τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται για τις θέσεις κλάδων/ειδικοτήτων του ειδικού ένστολου προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας όλων των κατηγοριών, καθώς και των κλάδων Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, Οδηγών, Τεχνικών (όλες οι ειδικότητες), Φύλαξης, Προσωπικού Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Υγειονομικού Προσωπικού και κλάδων/ειδικοτήτων κάθε είδους ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου και των υπηρεσιών κοιμητηρίων των Ο.Τ.Α. α` βαθμού και των νομικών τους προσώπων, καθώς και συναφών κλάδων/ ειδικοτήτων.

Η ΕΣΑμεΑ τονίζει ότι ο ανωτέρω αποκλεισμός συνιστά διάκριση και κατάφωρη παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων και έρχεται σε αντίθεση με τη νομοθεσία της χώρας μας, καθώς, μεταξύ άλλων, παραβιάζει την Αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης και συνιστά ανεπίτρεπτη δυσμενή διάκριση, όταν μάλιστα άτομα με αναπηρία που φοιτούν στα Ειδικά Εργαστήρια Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης εκπαιδεύονται σε ειδικότητες που αναφέρονται στην εν λόγω παράγραφο.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια