Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

World Engineering for Sustainable Development Day Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
World Engineering for Sustainable Development Day
Η μηχανική είχε πάντα ουσιαστικό ρόλο στην ανάπτυξη και την ανθρώπινη ευημερία. Η διασφάλιση ότι οι μελλοντικές γενιές μηχανικών και επιστημόνων θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν λύσεις για τοπικές και παγκόσμιες προκλήσεις είναι ζωτικής σημασίας.
Με βάση τις ανωτέρω σκέψεις, η γενική συνέλευση της ΟΥΝΕΣΚΟ ανακήρυξε την 4η Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα Μηχανικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κατά την 40η σύνοδό της τον Νοέμβριο του 2019, με στόχο να αναδείξει τον ρόλο της μηχανικής στη σύγχρονη ζωή, που είναι απαραίτητη για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως στην Αφρική και τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη. Η πρόταση ανήκε στη Παγκόσμια Ομοσπονδία των Οργανώσεων Μηχανικών (World Federation of Engineering Organizations-WFEO).

Παρά τη σημασία της μηχανικής για τη ζωή και το μέλλον της ανθρωπότητας, οι γυναίκες ιστορικά υποεκπροσωπούνται στους τομείς της μηχανικής, αποτελώντας συνήθως μόνο το 10–20% του δυναμικού των μηχανικών. Ακόμη και σε χώρες όπου ο αριθμός των γυναικών που φοιτούν σε τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα έχει αυξηθεί σημαντικά, αυτή η τάση δεν αντανακλάται στην αγορά εργασίας, καθώς πάρα πολλές απόφοιτες δεν ακολουθούν το επάγγελμα του μηχανικού. Τα εμπόδια συνδέονται συχνά με τα επίμονα στερεότυπα του φύλου σε αυτόν τον τομέα, ανεπαρκείς πολιτικές ή εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις φιλοδοξίες τους.

Η ΟΥΝΕΣΚΟ δίνει υψηλή προτεραιότητα σε δραστηριότητες που προάγουν τη μηχανική ως επάγγελμα, καθώς και σε εκείνες τις δραστηριότητες που καταδεικνύουν τη σημασία της μελέτης της επιστήμης από τους νέους, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια