Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ για τη ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑμεΑ

Γνωστοποιείται στις ενδιαφερόμενες πλευρές η δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. (υπ’ αριθμ. 181/τ.Α΄/23.09.2022) του νόμου 4972/2022, στις διατάξεις του οποίου περιέχονται, μεταξύ άλλων, κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά των μαθητών/τριών από και προς τις σχολικές μονάδες (άρθρο 188). 
Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, παρέχεται στις οικονομικές επιτροπές των οικείων περιφερειών η δυνατότητα να παρατείνουν έως 31/12/2022 την εκτέλεση συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30/06/2022, έως ότου αναδειχθούν οριστικοί ανάδοχοι των διαδικασιών και προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα τρέχοντα δεδομένα εκτέλεσης των δρομολογίων, όπου και εφόσον αυτό απαιτείται, ενώ περιλαμβάνονται και διατυπώσεις για την καταβολή των δαπανών μεταφοράς των μαθητών/τριών δημοσίων σχολείων μέχρι τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων μεταφοράς.

Η ρύθμιση καταλαμβάνει τις περιπτώσεις που: (ι) έχουν ήδη εκκινήσει οι σχετικές διαδικασίες, ήτοι κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 έχουν προκηρυχθεί και βρίσκονται σε εξέλιξη διαγωνισμοί μεταφοράς μαθητών/τριών, όμως δεν έχουν αναδειχθεί ακόμη οι προσωρινοί ανάδοχοι / μειοδότες, είτε έχει ξεκινήσει η διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθ.32 του ν.4412/2016 και δεν έχουν αναδειχθεί οι προσωρινοί ανάδοχοι ή απαιτείται επανάληψη της διαδικασίας και που (ιι) δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες περιφέρειες να προκηρύξουν διαγωνισμούς ή να προβούν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης και υπό την προϋπόθεση ότι οι σχετικές διαδικασίες θα εκκινήσουν άμεσα από την πλευρά τους και το αργότερο έως τις 30/11/2022.

Ευελπιστώντας ότι οι ρυθμίσεις αυτές θα συνδράμουν σε κάποιον βαθμό στην επίλυση των εντοπισμένων προβλημάτων μεταφοράς που έχουν χρεωθεί και αυτή τη χρονιά σημαντικό μέρος της ευθύνης για την ετεροχρονισμένη έναρξη της φοίτησης πολλών μαθητών/τριών με αναπηρία έναντι του λοιπού μαθητικού πληθυσμού, σε διάφορες περιφέρειες της χώρας, ακολουθεί το επίμαχο άρθρο ως απόσπασμα του σχετικού νόμου για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερόμενων.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια