Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Οι Εξελίξεις του 2022 με βάση τον χάρτη της Τρέχουσας Εποχής

Ο χάρτης της Τρέχουσας Εποχής περιγράφει την πολιτισμική εξέλιξη της Ανθρωπότητας για την τρέχουσα περίοδο που ξεκίνησε με την σύνοδο του Ποσειδώνα (Οράματα της Ανθρωπότητας  ) με τον Πλούτωνα (το πλαίσιο που θα λάβει χώρα ο Μετασχηματισμός) το 1891 και θα ολοκληρωθεί μετά από 493 χρόνια, ενώ ο Ουρανός περιγράφει το συλλογικό ενσυνείδητο στην διαδικασία αυτή.

Ο κύκλος αυτός είναι ο 2ος απο τους εννέα  για την ολοκλήρωση του μαθήματος της Ανθρωπότητας στο ζώδιο των Διδύμων.  Το τρέχον μάθημα της  Ανθρωπότητας  μας λέει πως : "η Ανθρωπότητα θα επιχειρήσει, με την ανταλλαγή ιδεών και προσεγγίσεων σε σχέσεις χωρίς συναισθηματικό κόστος και βραχείας διάρκειας,  να κρίνει σε ατομικό επίπεδο την ορθότητα των σκέψεων και να διαμορφώσει μέσα από το συλλογικό ενσυνείδητο μια κοινή άποψη σε επίπεδο Ανθρωπότητας". Σε πρακτικό επίπεδο αυτό θα επιτευχθεί με την διαμόρφωση ενός παγκοσμιοποιημένου περιβάλλοντος μεταφορικού έργου και επικοινωνιών που θα επιτρέψει την ανταλλαγή προϊόντων και υπηρεσιών ανάμεσα σε λαούς με διαφορετικούς πολιτισμούς, θρησκεία και γλώσσα, χωρίς όμως να υπάρχει η προϋπόθεση της ανάλωσης προσωπικού συναισθήματος - προϋπόθεση για την φυλετική μείξη -  μια και οι εθνικές αξίες και η Οικογένεια θα παραμένουν και θα αποτελούν τον φάρο για το δρόμο της Ανθρωπότητας προς το μέλλον.

Στο χάρτη της Τρέχουσας Περιόδου της Εποχής των Διδύμων δεσπόζει η συμμετοχή του πλανητοειδούς ΥΓΕΙΑ στην υπερσυγκεντρωση στους Διδύμους, κάνοντας όψη 90ο με τον Ερμή στην Παρθένο και στον 4ο ζωδιακό οίκο [= τα θέματα Υγείας θα χρησιμοποιηθούν στην περίοδο ισχύος του χάρτη ως μέσο επιβολής επιχειρηματικών  συμφερόντων και αυτό θα προκαλέσει αναστάτωση στα λαϊκά στρώματα]  και  ενεργοποιώντας τις εξισώσεις Ποσειδώνα/ΒΔ [= μυστικά και κρυφές σχέσεις με απατεώνες που αφορούν στα θέματα Υγείας ] και Πλούτωνα /ΒΔ                  [= κατάχρηση της εμπιστοσύνης  από μεγαλοσυμφέροντα  που δεν έχουν το, καλώς εννοούμενο, συμφέρον της Ανθρωπότητας στο μυαλό τους , όσον αφορά στα θέματα Υγείας]. Είναι προφανές - ως εκ της θέσης της Υγείας στον χάρτη της Τρέχουσας Εποχής σε σχέση με τον Πλούτωνα, τον Ποσειδώνα και τον Βόρειο Δεσμό - πως στην περίοδο ισχύος της ΤΕ το κεφάλαιο Υγεία  θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για την Ανθρωπότητα, με θετικό η αρνητικό πρόσημο.

Τα προοδευτικά του χάρτη Τρέχουσας Εποχής για το 2022 μας λένε τα εξής:
 • Η αδυναμία να χαραχθεί μια αναπτυξιακή πορεία και να συνταχθούν ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί - εξ αιτίας επιχειρηματικών μυστικών που αφορούν στα δίκτυα μεταφορών, αλλά και εξ αιτίας διεθνών, δύσκολα διαπραγματεύσιμων,  συνθηκών - οδηγεί στην ανάπτυξη πολεμικών οπλοστασίων γενικότερα και ειδικότερα που έχουν να κάνουν με τα διαστημικά και τα βιολογικά όπλα, εις βάρος κοινωνικών δαπανών που οδηγούν στον περιορισμό της λειτουργίας της Κοινωνίας. [προοδ Ερμής και Αφροδίτη στον Αιγόκερο 150ο  γεν Ηλιος σε συζυγία με γεν Άρη στον Λέοντα και 150ο γεν Ποσειδώνας σε συζυγία με γεν Πλούτωνα στους Διδύμους].
 • Οι αναποτελεσματικές    προσπάθειες να συντονισθούν τα δίκτυα μεταφορών - που οφείλονται αφενός στα συμφέροντα που ελέγχουν το λαθρεμπόριο αλλά και αφετέρου σε ένα διεφθαρμένο νομοθετικό περιβάλλον - μπορεί να οδηγήσουν στην επιβολή μιας ολοκληρωτικής μορφής διακυβέρνηση σε παγκόσμιο επίπεδο που με την σειρά της μπορεί να δρομολογήσει τρομοκρατική δραστηριότητα που αφορά σε θρησκευτικά θέματα και σε πολέμους [προοδ Άρης στον Σκορπιό 135ο γεν Δίας στους Ιχθείς και 150ο ΒΔ στους Διδύμους].
 • Η αδυναμία /ανικανότητα να συνταχθούν ρεαλιστικά αναπτυξιακά πλάνα σε συνδυασμό με την έλλειψη ενός υγιούς συστήματος αξιών, οδηγεί αφενός στην χειραγώγηση του  παγκόσμιου νομοθετικού και δικαστικού συστήματος και αφετέρου στην υπέρμετρη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών, που όμως μπορεί να καταλήξει σε πράξεις βίας κατά των εκλεγμένων ηγετών απο τις μάζες των οποίων τα δικαιώματα καταπνίγονται  [προοδ Δίας στους Ιχθείς 150ο γεν Ηλιος και Άρης στον Λέοντα].
 • Προκύπτει επίσης, ως μέρος του Σχεδίου Παγκοσμιοποίησης ,  η διάλυση του κοινωνικού κράτους και του δημόσιου τομέα Υγείας - μέσω της χειραγώγησης του πολιτικού προσωπικού -  επειδή οι Επικυρίαρχοι και οι κυβερνήσεις αδυνατούν να συντάξουν ρεαλιστικά σχέδια και προϋπολογισμούς που θα λαβαίνουν υπόψη τους τις καταστροφές από  ακραία καιρικά φαινόμενα που καταλήγουν σε πυρκαγιές και φορτώνουν τους λαούς με το κόστος των σχεδίων τους - προκειμένου να μην καταπέσουν μη διαπραγματεύσιμες διεθνείς Συμβάσεις που έχουν να κάνουν με την Κλιματική Αλλαγή, την Παγκόσμια  Σιτιστικη  Επάρκεια  και τα δίκτυα Ενέργειας - και όλα αυτά έχουν σαν αποτέλεσμα αφενός τον περιορισμό της λειτουργίας της Κοινωνίας , αλλά και αφετέρου μπορεί να καταλήξουν σε πτώση της Ηγεσίας εξ αιτίας της αλαζονείας που εκδηλώνει στην αντιμετώπιση του όλου θέματος  [προοδ Ερμής στον Αιγόκερο συνοδο με προοδ Αφροδίτη στον Αιγόκερο 135ο προοδ Ποσειδώνα σύνοδος προοδ Πλούτωνας στους Διδύμους σε σύνοδο με Aldebaran και Sedna].
 • Η πρόθεση μιας  εξουσίας με ιατρικό /φαρμακολογικό προσανατολισμό  να δράσει μόνη της όσον αφορά στην παράκαμψη των δεσμεύσεων που προέρχονται από δύσκολα διαπραγματευόμενες διεθνείς συμβάσεις  - προκειμένου να επιβάλει το σχέδιο της για τα θέματα κλιματικής αλλαγής και την επίλυση του παγκόσμιου σιτιστικού προβλήματος, αλλά και του προβλήματος των φαρμάκων και των ναρκωτικών - ως χρήση και ως λαθρεμπορία -  μπορεί να καταλήξει σε αδιέξοδο εξ αιτίας μεγάλου αριθμού φυσικών καταστροφών - που δημιουργούν συνθήκες έκτακτης ανάγκης  -  αλλά και εξ αιτίας καταστροφών και αγριοτήτων -  που μπορούν να προκληθούν από τα λαϊκά στρώματα που απαιτούν να μην καταπατούνται τα προσωπικά δικαιώματα εν ονόματι των έργων της Κλιματικής Αλλαγής - και η όλη κατάσταση μπορεί να οδηγηθεί σε ατιμωτική πτώση των Επικυρίαρχων και των κυβερνήσεων που ελέγχουν [σχηματισμός Yod με κορυφή τον προοδ Κρόνο στην Παρθέμα σε συνοδο με τον απλανή Denebola και σε όψη 150ο με την συζυγία προοδ Χαντές με Σερες στον Υδροχόο και με την συζυγία προοδ Ποσειδώνα/Αδμητου με προοδ Πλούυτωνα/Αδμητου και με σημειο εκτόνωσης την συζυγία προοδ μεσοδιαστημάτων Σελήνης/Δία και Κρονος Υποθετικός / Αδμητος].
Η Ηλιακή Επιστροφή του 2022 μας δίνει τις εξής πληροφορίες :
 • Η χρονιά θα χαρακτηρίζεται από την έλλειψη ρευστού και την υιοθέτηση από πλευράς εκτελεστικών ηγετών ολοκληρωτικών μεθόδων  - επιβολής των συμφερόντων που κινούν τα νήματα από τα παρασκήνια και που θέλουν να ελέγξουν τις πρώτες ύλες, το μεταφορικό έργο και το λαθρεμπόριο - που περιλαμβάνει και τον περιορισμό επαφών και σε εθνικό και σε διακρατικό επίπεδο , επειδή δεν έχουν πειστικά επιχειρήματα προκείμενου να επιβάλλουν ένα σχέδιο εκσυγχρονισμού των διαδρόμων μεταφορών και δικαιολόγησης των υπέρμετρων εξοπλισμών    [Ερμής ΗΕ στον Λέοντα σύνοδο γεν Ήλιο, Κρόνος ΗΕ στον Υδροχόο 180ο γεν Ηλιο , Ουρανός ΗΕ στον Ταύρο 90ο γεν Ήλιο , Ποσειδώνας ΗΕ στους Ιχθείς 135ο γεν Ήλιο, ΒΔ ΗΕ 60ο γεν Ήλιο]
 • Υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στους λαούς και στο διεθνές επιχειρηματικό κατεστημένο που οφείλεται στην διαφορετική οπτική των δύο μερών όσον αφορά στο τι σημαίνει υγιεινός τρόπος ζωής με 'μέτρο' και τις συνέπειες του στο Δημόσιο Ταμείο. Το διεθνές επιχειρηματικό κατεστημένο θέλει πάση θυσία να επιβάλλει ένα καθεστώς μείωσης των δημοσίων δαπανών για την Υγεία και την Κοινωνική Πρόνοια προκειμένου να εξευρεθούν κεφάλαια σε επίπεδο κρατών,  που θα χρησιμοποιηθούν για τα έργα που θέλει να υλοποιήσει το διεθνές επιχειρηματικό κατεστημένο και κυρίως αυτά που αφορούν στα εξοπλιστικά προγράμματα. Αυτό δημιουργεί ένα αδιέξοδο για τις μάζες επειδή το νομοθετικό πλαίσιο και το σύστημα δικαιοσύνης μπλοκάρει τα δικαιώματα των μαζών και έχει σαν αποτέλεσμα από εξεγέρσεις μέχρι εμφύλιους πολέμους αλλά και εμπόδια στην διακρατική διακίνηση αγαθών που με την σειρά του προκαλούν νομισματικές κρίσεις και έχουν αρνητικές επιπτώσεις στα διαθέσιμα του τραπεζικού συστήματος και του δημόσιου ταμείου  [Άρης ΗΕ στην Παρθένο σύνοδος γεν Ερμής στην Παρθένο, Δίας ΗΕ στον Υδροχόο 180ο γεν Ερμής, Υγεία στην Παρθένο σύνοδος γεν Ερμής]
 • Επειδή η παγκόσμια Ηγεσία από την μια εντέλλεται τις εθνικές ηγεσίες να αποκρύψουν πόρους και να μην τους διαθέτουν για την κάλυψη των αναγκών των λαϊκών στρωμάτων, αλλά  και να προετοιμαστούν για την επιβολή μελλοντικών περιορισμών και από την άλλη προτιμά το εύκολο κέρδος από τον έλεγχο της  διακρατικής εμπορικής δραστηριότητας η από τις μετοχές και τα ομόλογα δημοσίου, ακολουθεί μια τακτική που από την μια ενορχηστρώνει ένα πλαίσιο προπαγάνδας προς τους λαούς για την ποιότητα ζωής που μπορούν να πετύχουν στα πλαίσια του κοινωνικό-οικονομικού μοντέλου που έχει επιβάλλει - αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό τον έλεγχο που ασκεί στα παγκόσμια επικοινωνιακά δίκτυα  - και από την άλλη φροντίζει να έχει δικούς της ανθρώπους στις στρατιωτικές Ηγεσίες και στις ηγεσίες της Δημόσιας Διοίκησης [Σελήνη ΗΕ στον Ταύρο 60ο γεν Αφροδίτη στον Καρκίνο , Αφροδίτη ΗΕ στην Παρθένο 45ο γεν Αφροδίτη, Ποσειδώνας ΗΕ στους Ιχθείς 120ο γεν Αφοδίτη, Πλούτωνας ΗΕ στον Αιγόκερο 180ο γεν Αφροδίτη].
 • Η άσπλαχνη αντιμετώπιση των λαϊκών στρωμάτων και της κοινωνικής τάξης από πλευράς Επικυρίαρχων που εντέλλονται τους επί κεφαλής κυβερνήσεων να αποκρύψουν πόρους που θα μπορούσαν να διατεθούν για τις λαϊκές ανάγκες και να προετοιμαστούν μυστικά για επιβολή περιοριστικών μέτρων, σε συνδυασμό με την αδυναμία κάλυψης των αναγκών επιβίωσης των μαζών - εξ αιτίας της εγκατάλειψης των παραδοσιακών τομέων πρωτογενούς παραγωγής και των βιομηχανιών, αλλά και εξ αιτίας της καταστροφής των δικτύων μεταφορών είτε εξ αιτίας πλημμελούς συντήρησης ή και εξ αιτίας φυσικών η άλλης μορφής καταστροφών που δεν επανορθώνονται - και η στροφή στην τοποθέτηση κεφαλαίων σε σχέδια δράσης που αφορούν στην βελτίωση των περιβαλλοντολογικών συνθηκών, αλλά και σε διαστημικά προγράμματα επικοινωνιών και διαστημικών όπλων, διαμορφώνουν ένα σκηνικό όπου τα λαϊκά στρώματα πένονται  και από την άλλη, οι Επικυρίαρχοι οργανώνουν ένα σκηνικό παγκόσμιας πλύσης εγκεφάλου που αφορά στα, κατά την άποψη τους, πλεονεκτήματα του κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου που θέλουν να επιβάλλουν[Ηλιος ΗΕ στον Λέοντα 60ο γεν Πλούτωνας στους Διδύμους, Ερμής ΗΕ στον Λέοντα 60ο γεν Πλούτωνας, Αφροδίτη ΗΕ στον Καρκίνο 90ο γεν Πλούτωνας, Κρόνος ΗΕ στονΥδροχόο 120ο γεν Πλούτωνας, Πλούτωνας ΗΕ στον Αιγόκερο 135ο γεν Πλούτωνας]
 • Σκάνδαλα που αφορούν σε αυτοκαταστροφικές επιχειρηματικές πρακτικές που ενέχουν και το στοιχείο της διαφθοράς και που έχουν να κάνουν με την υπερκοστολόγηση του μεταφορικού έργου και των έργων δόμησης μεταφορικών δικτύων σε συνδυασμό με μεγάλες καταστροφές του δασικού και αγροτικού πλούτου από πυρκαγιές, αλλά και σε συνδυασμό με την έλλειψη κεφαλαιουχικών πόρων εξ αιτίας της μέχρι σήμερα κατασπατάλησης των σε έργα χωρίς αντίκρισμα, αναγκάζουν τους ηγέτες να σκεφτούν και να δρομολογήσουν αυτοχρηματοδοτούμενα έργα εκμετάλλευσης του δασικού και του αγροτικού πλούτου, πιθανά με εισαγωγή των έργων αυτών στα Χρηματιστήρια  η και χρησιμοποιώντας φυσικές μονάδες ανταλλαγής προϊόντων , στα πλαίσια της ατζέντας της Κλιματικής Αλλαγής  [Αφροδίτη ΗΕ στην Παρθένο 180ο γεν Δίας στους Ιχθείς, Ουρανός ΗΕ στον Ταύρο 120ο γεν Δίας , Ποσειδώνας ΗΕ στους Ιχθείς σύνοδος γεν Δια].
 • Μια  εξουσία του παγκόσμιου τομέα Υγείας και Φαρμακολογίας, αλλά και του τομέα Μεταφορών, πιστεύει πως βρίσκει τρόπους να χρηματοδοτήσει τα Σχέδια της, πλην όμως η ρεαλιστική πραγματικότητα και τα εμπόδια που συναντά στις διαπραγματεύσεις, την οδηγούν σε αναποφασιστικότητα και την αναγκάζουν να καταφύγει στην προπαγάνδα προκειμένου να αποφύγει να αποδεχτεί τα αδιέξοδα των διαπραγματεύσεων [Αφροδίτη ΗΕ στην Παρθένο σύνοδος γεν Κρόνος στην Παρθένο, Ουρανός στον Ταύρο 120ο γεν Κρόνος, Ποσειδώνας στους Ιχθείς 180ο γεν Κρόνος].
 • Το διεθνές επιχειρηματικό κατεστημένο- μέσω των κυβερνητικών ηγεσιών που ελέγχει - επιχειρεί να επιβάλλει μέτρα εκσυγχρονισμού της παγκόσμιας Οικονομίας που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, εφαρμόζοντας ταυτόχρονα ένα σύνολο νομοθετικών τιμωρητικών μέτρων - προκειμένου να ελέγξει τις λαϊκές αντιδράσεις -   πλην όμως προκύπτουν ξαφνικά γεγονότα που προκαλούν καταστροφές στα Σχέδια πολύ σημαντικών δράσεων και τα οποία αντιμετωπίζονται με δυσανάλογα σφοδρότερα μέτρα [Αφροδίτη ΗΕ στην Παρθένο 45ο γεν Ουρανός στον Ζυγό, Δίας ΗΕ στον Υδροχόο  120ο γεν Ουρανός, Πλούτωνας ΗΕ στον Αιγόκερο 90ο γεν Ουρανός].
 • Η Ανθρωπότητα βρίσκεται σε μια φάση εξέλιξης που οι Επικυρίαρχοι οραματίζονται το μέλλον της και χρησιμοποιούν τον πλούτο για να διατηρήσουν τα κεκτημένα και την εξουσία τους. Το εργαλείο τους είναι η παγκοσμιοποίηση που διαχειρίζεται όμως απο επιχειρηματικά συμφέροντα που πέρα από το ότι αντιστρατεύονται  τις λαϊκές επιδιώξεις, λειτουργούν με ανεφάρμοστα Σχέδια Δράσης, πέρα βέβαια από το ότι εφαρμόζουν τις "εντολές" των Επικυρίαρχων για αποθησαύριση πόρων και μυστική προετοιμασία επιβολής μελλοντικών μέτρων, αλλά και καταστροφικών μέτρων για την Ανθρωπότητα.  Αυτό όμως που επιτυγχάνεται είναι η υλοποίηση νομοθεσιών που εντάσσουν τις παραδοσιακές ανάγκες στην νέα πραγματικότητα και έχουν σαν αποτέλεσμα αλλαγές στην κυβερνησιμότητα, στην θρησκεία και ειδικότερα στις σχέσεις του Κράτους με την Εκκλησία, αλλα και στις κοινωνικές δομές, προκειμένου να υποστηριχθεί η παγκοσμιοποίηση του Οικονομικού τομέα της Ανθρωπότητας [Ήλιος ΗΕ στον Λέοντα 60ο γεν Ποσειδώνας στους Διδύμους, Ερμής ΗΕ στον Λέοντα 60ο γεν Ποσειδώνας, Αφροδίτη ΗΕ στην Παρθένο 90ο γεν Ποσειδώνας, Κρόνος ΗΕ στον Υδροχόο 120ο γεν Ποσειδώνας, Πλούτωνας ΗΕ στον Αιγόκερο 135ο γεν Ποσειδώνας]
 • Βιαστικές /επιπόλαιες ιδέες πού έχουν να κάνουν με τον περιορισμό των διακρατικών η και ενδοκρατικών προσωπικών επαφών των ανθρώπων, αλλά και με τα εξοπλιστικά προγράμματα προκαλούν σύγχυση και ανεβάζουν τους τόνους αντιπαράθεσης στις διαπραγματεύσεις - επειδή υπάρχουν δυνάμεις που επιμένουν στις παραδοσιακές πρακτικές αντιμετώπισης των προβλημάτων - και αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα εξεγέρσεις και πράξεις βίας κατά των ηγετών   [Ήλιος ΗΕ στον Λέοντα σύνοδος γεν Άρης στον Λέοντα, Ερμης ΗΕ στον Λέοντα σύνοδος γεν Άρης, Κρόνος ΗΕ στον Υδροχόο 180ο γεν Άρης, Ποσειδώνας ΗΕ 135ο γεν Άρης].
 • Η αντιπαλότητα ανάμεσα στο διεθνές επιχειρηματικό κατεστημένο και τους λαούς από την μια οδηγεί σε μη ρεαλιστικά σενάρια ανάπτυξης της παγκόσμιας Οικονομίας αλλά και απο την άλλη σε φαινόμενα κατάχρησης εξουσίας - όσον αφορά στην επίλυση του προβλήματος αδυναμίας του παγκόσμιου αγροτικού και παραγωγικού μηχανισμού να καλύψει τις ανάγκες επιβίωσης της Ανθρωπότητας - με τον προσανατολισμό σε λύσεις έλέχου της παγκόσμιας πληθυσμιακής έξαρσης που έχουν να κάνουν με την εξάλειψη του μητρικού ενστίκτου  [Αφροδίτη ΗΕ στην Παρθένο 45ο γεν Αφροδίτη στον Καρκίνο, Ποσειδώνας ΗΕ στους Ιχθείς 120ο γεν Αφροδίτη, Πλούτωνας ΗΕ στον Αιγόκερο 180ο γεν Αφροδίτη, Βουλκάνους ΗΕ στον Λέοντα σύνοδος γεν Αφροδίτη].
 • Επειδή η Ανθρωπότητα αντιμετωπίζει φαινόμενα αρρωστιών που οφείλονται σε ανισορροπία ανάμεσα στην Ψυχή, το Σώμα και το Πνεύμα   - σαν αποτέλεσμα διαταραχών της καθημερινότητας της - εξ αιτίας της εφαρμογής ενός σχεδίου αντιμετώπισης θεμάτων Υγείας σε παγκόσμια βάση και επειδή εκ των πραγμάτων προκύπτει η ανάγκη καλύτερης μελέτης της όλης προσέγγισης - προκειμένου να αποφευχθούν βίαιες εξεγέρσεις και εμφυλιοπολεμικές καταστάσεις, οι 'ιδιοκτήτες' του έργου κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με διαλλακτικές προθέσεις   [Άρης ΗΕ στην Παρθένο σύνοδος γεν Ερμής στην Παρθένο, Δίας ΗΕ στον Υδροχόο 180ο γεν Ερμής, Υγεία στην Παρθένο σύνοδος γεν Ερμής]
 • Οι αυταπάτες που τρέφουν οι Επικυρίαρχοι και οι εντελλόμενες κυβερνήσεις για την λαϊκή αποδοχή των μέτρων που λαμβάνονται προκειμένου να αντιμετωπισθεί η έλλειψη χρήματος και τα οποία μέτρα αφορούν αφενός στην ξαφνική διάθεση προς εκμετάλλευση περιοχών απείρου κάλους σε επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και αφετέρου την επιβολή στις μάζες της στέρησης των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, της κουλτούρας  και των ηθικών τους αρχών, αλλά και των δικαιωμάτων τους, μπορεί να οδηγήσει σε εξεγέρσεις η και εμφυλίους πολέμους και σε μια μοιραία δοκιμασία και θυματοποίηση της Ανθρωπότητας που ισχύει το ίδιο και για τους λαϊκούς αλλά και για τους ευγενείς [Αφροδίτη ΗΕ στην Παρθένο 60ο γεν Σελήνη στον Καρκίνο, Δίας ΗΕ στον Υδροχόο 135ο γεν Σελήνη, Ουρανός ΗΕ στον Ταύρο 60ο γεν Σελήνη, Χαντές στον Καρκίνο σύνοδο γεν Σελήνη, Κρόνος Υποθετικός στον Καρκίνο σύνοδο γεν Σελήνη]
https://anadelphos22.blogspot.com/

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια