Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Το λεξικό του… internet / The internet dictionary

Αλήθεια έχουμε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνουν ακρωνύμια όπως BRB, TY, AFT, τα οποία τα βλέπουμε συχνά στο Internet; Ιδού λοιπόν ένα πολύ χρήσιμο λεξικό του… Internet!
1 = One, exclamation mark
2 = To, Too or Two
4 = For or Four
AFAP = As Far As Possible
A&F, AAF = Always And Forever
A3 = Anywhere, Any time, Any place
AA = Alcoholics Anonymous
AAB = Average At Best
AAK = Alive And Kicking
AAMOF = As A Matter Of Fact
AAP = Always A Pleasure
AAR = At Any Rate
AAYF = As Always, Your Friend
ABD = Already Been Done
ABΗ = Actual Bodily Harm
ABN = *sshole By Nature
ABT = Absolutely
ABT = About
ADM = All Day Long
ADMIN = Administrator
ADN = Any Day Now
AEAE = And Ever And Ever
AEAP = As Early As Possible
AFAIAC = As Far As I Am Concerned
AFAIC = As Far As I’m Concerned
AFAICS = As Far As I Can See
AFAICT = As Far As I Can Tell
AFAIK = As Far As I Know
AFAIR = As Far As I Remember
AFC = Away From Computer
AFD = All F***ing Day
AFT = About F***ing Time
AGW= All Going Well
Aight = Are you alright, Yo
ALOL = Actually Laughing Out Loud
ANY1 = Anyone
AYSOS = Are You Stupid Or Something?
B = Be
B4 = Before
Bb = Bye Bye, Goodbye
BBIAB = Be back in a bit
BBL = Be back later
BBS = Be back soon
BD = Big deal
BRB = Be right back
BRB = Be right back or Bath-room break
BRT = Be right there
BTW = By the way
C = See
CSWS = Can’t Stop, Won’t Stop
CU = See you
CUL = See you later
Cuz = Because
CYA = See you
CYS = Check your settings
Da = The
Dat = That
Der = There
DIAF = Die in a fire
Dunno = Dont know
FAQ = Frequently asked questions
FOAD = F**** off and die
FTL = For the loss
FTUW = For the uber win
FTW = For the win
FWIW = For what it’s worth
FYI = For your information
G2G / GTG = Got to go
GAL = Get a life
GFY = Good for you
GG = Good game, Good going
GIYF = Google is your friend
GL = Good luck
Gonna = Going to
HAND = Have a nice day
HS = Holy sh*t!
HTH = Hope this helps
IACL = I am currently laughing
IANAL = I am not a lawyer
IANARS = I am not a rocket scientist
IC = I see
ICYDK = In case you didn’t know
IDGI = I don’t get it
IDK = I don’t know
Iggy = Igloo
IIRC = If I recall correctly
ILY or ILU = I love you
IMHO = In my honest opinion
IMNSHO = In my not so honest opinion
IMO = In my opinion
IRL = In real life
ITT = In this thread
IYDMMA = If you don’t mind me asking
JJ = Just joking
JK = Just kidding
JOOC = Just out of curiosity
JP = Just playing
K = Okay
KK = Ok Cool or Ok Kewl
KL = kool, cool
Kwl = Cool
L8r = Later
LLAH = Laughing like a Hyena
LMAO = Laughing my *ss off
LMFAO = Laughing my f*cking *ss off
LOL = Laugh out loud
LQTM = Laugh quietly to myself
M8 = Mate
MYOB = Mind your own business
NLS = Not Life Safe
NOYB = None of your business
NP = No problem
NSFW = Not Safe For Work
Nvm = Never Mind
NVM = Never mind
NWS = Not Work Safe
O = Oh
O3 = Out Of Office
OGC = Man J*cking Off
OIC = Oh, I see
OJ = Only Joking
OMG = Oh my God!, Oh my Goodness!,
OOC = Out of Character
OP = Original Poster, Original Post
OT = Off topic
PEBKAC = Problem exists between the keyboard and the chair
Pic = Picture
PITA = Pain in the *ss
Pix = Pictures
Plz, Pls = Please
PMSL = Pissing, pissed myself laughing
POS = Piece of sh*t
PPL = People
PTTL = Pop to the loo
RL = Real life
ROFL = Rolling on the floor laughing
ROFLMAO = Rolling on the floor laughing my *ss off
ROFLMAOL = Rolling on the floor laughing my *ss out loud
Shudda = Should have
SMH = Shaking my head
SO = Significant other
SOS = Same old sh*t
soz, srry = Sorry
SSDD = Same sh*t, different day
STFW = Search the f*cking web
Sup = What’s up?
sup homes = What’s up, friend?
SWW = Sorry, wrong window – typing in the wrong box
Thnx = Thanks
Tho = Though
TIA = Thanks in advance
TTFN = Ta ta for now
TTYL = Talk to you later
TTYT = Talk to you tomorrow
TY = Thank you
TYT = Take your time
U = You
W8 = Wait
Wanna = Want to
WB = Welcome back
Wd = Well done
WDUWTA? = What do you want to talk about?
Wile = While
WOOT = We own the other team
WTF? = What the F***?
WURSC = Wow, you are so cool
YCM = You copied me
Ye = Yeah, Yes
YMMV = Your mileage may vary
Yo = Hey, Your
YSVW = You are so very welcome
YW= You are welcome

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια