Προσβάσιμες παραλίες για ΑμεΑ στην Κέρκυρα

Ο Νομαρχιακός Σύλλογος ΑμεΑ Κέρκυρας και ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων δημοσιεύουν τον χάρτη με τις προσβάσιμες παραλίες της Κέρκυρας και των Διαποντίων Νήσων για το 2021


Related Posts