Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Νέοι Ταχυδρομικοί Κωδικοί με ακρίβεια κτιρίου

Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει η αναμόρφωση του συστήματος ταχυδρομικών κωδικών της χώρας που δημιουργήθηκε και τέθηκε σε ισχύ πριν από 35 χρόνια και όταν οι συνθήκες τόσο στην Επικράτεια όσο και στο ταχυδρομικό σύστημα ήταν πολύ διαφορετικές.
Το νέο σύστημα όπως καθορίστηκε μέσα από σειρά διαβουλεύσεων θα είναι τελείως διαφορετικό από το πενταψήφιο που ισχύει σήμερα και θα βασίζεται σε γεωχωρικά δεδομένα. Θα αποτελείται από οκτώ αλφαριθμητικά στοιχεία τα οποία θα περιγράφουν το κάθε κτίριο.
Στις 26 Ιουνίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαβούλευση επί του τεύχους διακήρυξης του διαγωνισμού που θα διεξάγει η Κοινωνία της Πληροφορίας για την ανάθεση του σχετικού έργου με τίτλο "Αναμόρφωση Συστήματος Ταχυδρομικών Κωδικών της Χώρας", προϋπολογισμού περίπου 2,24 εκατ. ευρώ με το δικαίωμα προαίρεσης.
Η προκήρυξη του διαγωνισμού αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες με στόχο να υπάρχει ανάδοχος εντός του έτους και η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται σε 20 μήνες.

Τα οφέλη των νέων κωδικών
Η ανάγκη για την αναμόρφωση αυτή προκύπτει αφ’ ενός από συμβατικές υποχρεώσεις της xώρας (Κοινοτική Οδηγία INSPIRE) όσο και από τη διαπίστωση, στην πράξη, των περιορισμών του υφισταμένου συστήματος ταχυδρομικών κωδίκων, το οποίο σχεδιάστηκε και τέθηκε σε ισχύ το 1983, με ριζικά διαφορετικές συνθήκες ταχυδρομικής δραστηριότητας. Το νέο σύστημα ταχυδρομικών κωδίκων αναμένεται να αντιμετωπίσει βασικούς τεχνικούς περιορισμούς που έχει το σημερινό σύστημα.

Κυρίως, όμως, το νέο σύστημα ταχυδρομικών κωδίκων αναμένεται να αυξήσει την αποδοτικότητα των ταχυδρομικών εταιρειών αλλά και όλων των εταιρειών που κάνουν διανομές και γενικώς της χώρας, κυρίως λόγω εξοικονόμησης του χρόνου/κόστους απασχόλησης για επίλυση των προβλημάτων του ισχύοντος συστήματος ΤΚ, και θα διευθετηθούν τα προβλήματα επίδοσης ταχυδρομικών αντικειμένων και κόστους για τους παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι σημαντικά οφέλη μέσω της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας όλων των έντυπων επικοινωνιών και διανομών στην Ελλάδα.

Το υφιστάμενο σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων της χώρας δημιουργήθηκε και τέθηκε σε ισχύ πριν από 35 χρόνια. Το σύστημα αυτό πλέον δεν εξυπηρετεί τους χρήστες του -κατά κύριο λόγο τους ταχυδρομικούς παρόχους κυρίως αλλά και καταναλωτές.

Επιπλέον, στο χρονικό διάστημα της τριακονταπενταετίας που έχει παρέλθει από την εφαρμογή του υφισταμένου συστήματος Ταχυδρομικών Κωδίκων, έχουν διεθνώς σημειωθεί σημαντικές εξελίξεις στον τομέα αυτόν, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε τρίτες χώρες και αποδίδουν ιδιαίτερα σημαντικά πλεονεκτήματα.

Ειδικότερα, το υφιστάμενο σύστημα Ταχυδρομικών Κωδίκων βασίζεται στην αντιστοίχιση (γεωγραφικών) περιοχών της Ελλάδας με έναν μοναδικό πενταψήφιο κωδικό, ο οποίος αποτελεί αλληλουχία αριθμητικών χαρακτήρων που προκύπτουν από την επί μέρους κωδικοποίηση επιχειρησιακών οντοτήτων των ΕΛΤΑ, όπως τα Κέντρα Διαλογής (Κομβικά Κέντρα), τις Ζώνες Διανομής και τις Μονάδες Διανομής / Καταστήματα.

Το υφιστάμενο σύστημα, παρά το γεγονός οτι παρέχει επαρκή βασικό γεωγραφικό διαχωρισμό της ελληνικής επικράτειας, χωρίς ιδιαίτερες αποκλίσεις κατ’ αυτό από τις πρακτικές παγκοσμίως, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα και περιορισμούς που αφορούν στη δομή και τη μεθοδολογία του.

Η δομή του συστήματος ορίστηκε κατά τον σχεδιασμό και εφαρμογή του, προ τριάντα πέντε ετών, έτσι ώστε να αντανακλά την επιχειρησιακή λειτουργία των ΕΛΤΑ και να διευκολύνει τη διαδικασία της διανομής σύμφωνα με τις υφιστάμενες επιχειρησιακές τους οντότητες.

Κατ’ επέκταση, η επί μέρους κωδικοποίηση κατά κύριο λόγο αφορά στις εν λόγω επιχειρησιακές οντότητες των ΕΛΤΑ, όπως αυτές είναι διεσπαρμένες ανά την επικράτεια.

Με άλλα λόγια, oι ανωτέρω πληροφορίες αφορούν μόνο τον Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) και την οργάνωση και λειτουργία του και δεν παρέχουν καμία ουσιαστική πληροφορία στους εναλλακτικούς παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών, πλην ενδεχομένως την πληροφορία που σχετίζεται με την αστικότητα του σημείου επίδοσης όπως όμως αυτή έχει οριστεί από τα ΕΛΤΑ.

Εν όψει των ανωτέρω, αντικείμενο του έργου είναι η ουσιώδης αναβάθμιση των παρεχόμενων ταχυδρομικών υπηρεσιών στη χώρα, τόσο από τον ΦΚΠΥ όσο και από τους εναλλακτικούς παρόχους ταχυδρομικών υπηρεσιών.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια