Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

United Nations on Disability - Η θέση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αναπηρία

Τα άτομα με αναπηρία έχουν τα ίδια δικαιώματα με οποιονδήποτε άλλο στην αξιοπρέπεια, την ανεξαρτησία και την πλήρη κοινωνική συμμετοχή.
Η παροχή της δυνατότητας να επωφεληθούν από αυτά τα δικαιώματα αποτελεί τη βάση τόσο της δράσης των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, την οποία έχει συνυπογράψει η ΕΕ.
Ο σκοπός της Σύμβασης, η οποία μαζί με το αντίστοιχο Πρωτόκολλο τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαΐου 2008, είναι να προωθήσει και να προστατεύσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών για όλα τα άτομα με αναπηρία.

Ως προς το περιεχόμενο, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου: αναγνωρίζει την αναπηρία όχι μόνο ως ζήτημα κοινωνικής πρόνοιας αλλά και ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων με νομική βάση.

Η Σύμβαση αντανακλά τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία 2010 - 2020, η οποία συνδυάζει την καταπολέμηση των διακρίσεων, τις ίσες ευκαιρίες και την ενεργητική ένταξη. Τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση καλύπτουν σχεδόν όλα τα πεδία πολιτικής και η στρατηγική της ΕΕ για τα άτομα με αναπηρία σκοπεύει να εξασφαλίσει την πλήρη υλοποίησή της.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια