Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Νέα όρια επιβατών για Ι.Χ., ταξί και βαν

Αλλάζουν τα δεδομένα στα επιβατικά οχήματα και τα ταξί, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που υπέγραψε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η οποία περιλαμβάνει μία σειρά τροποποιήσεων με αφορμή τα μέτρα για τον κορωνοϊό και την τήρηση των κανόνων για τις αποστάσεις σε δημόσιες υπηρεσίες. Η νέα ΚΥΑ θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι τις 12 Ιουλίου 2020.

Συγκεκριμένα:
Για τα επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) μέχρι επτά θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι δύο που ίσχυε έως σήμερα.
Για επιβατικά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οκτώ ή εννέα θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά πέντε επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι τεσσάρων που ίσχυε έως σήμερα.
Ανάλογες διατάξεις ισχύουν και για τα διπλοκάμπινα, μεικτής χρήσης και τύπου βαν οχήματα.

Όσον αφορά στα επαγγελματικής χρήσης οχήματα:
Για επιβατηγά οχήματα δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. όπως ταξί, ειδικής μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό μέχρι επτά θέσεων, επιτρέπεται η μεταφορά τριών επιβατών, πλέον του οδηγού, έναντι δύο που ίσχυε έως σήμερα.
Για επιβατηγά οχήματα οκτώ ή εννέα θέσεων δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ. Ειδικής Μίσθωσης) και επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης οχήματα (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό επιτρέπεται η μεταφορά πέντε επιβατών πλέον του οδηγού, έναντι τεσσάρων που ίσχυε έως σήμερα.
Στις περιπτώσεις αυτές επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η υπέρβαση του ορίου επιβατών εφόσον στο όχημα επιβαίνουν, πέραν του οδηγού, μόνο γονείς με τα ανήλικα τέκνα τους. Στην περίπτωση που τα τέκνα είναι ενήλικα, η εξακρίβωση γίνεται με την επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου εγγράφου (διαβατηρίου ή διπλώματος οδήγησης). Η ρύθμιση αυτή αφορά και στα ιδιωτικής χρήσης οχήματα.
Η χρήση μάσκας προστασίας από τους επιβάτες και τον οδηγό είναι υποχρεωτική στις παραπάνω περιπτώσεις που αφορούν στα επαγγελματικής χρήσης οχήματα.
Για κάθε παράβαση των σχετικών διατάξεων επιβάλλεται πρόστιμο 150 ευρώ τόσο στον οδηγό του οχήματος όσο και στους επιβάτες.
Τέλος ο κλιματισμός συστήνεται να χρησιμοποιείται με τις απαραίτητες ρυθμίσεις ώστε να μην ανακυκλώνεται ο αέρας και σε συνδυασμό με ανοιχτά παράθυρα. Στην περίπτωση που γίνεται χρήση του κλιματισμού, ο αέρας πρέπει να έχει κάθετη ροή και όχι οριζόντια, προκειμένου να μην κατευθύνεται στα πρόσωπα των επιβατών. Σε κάθε περίπτωση, προτιμάται ο φυσικός εξαερισμός με ανοιχτά παράθυρα.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια