Φωτογραφίες για την 28η Οκτωβρίου ⛿🏁⚑🇬🇷

28 OCTOBER

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΑΦΙΈΡΩΜΑ ΣΤΟ ΈΠΟΣ ΤΟΥ ΄40
28η Οκτωβρίου 1940

ΟΧΙ στους Ιταλούς- Γερμανούς

Related Posts