Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΕΟΦ: ανακαλούνται τα γάντια VINYL Silky Soft Gloves

Ο ΕΟΦ αποφασίζει την ανάκληση της παρτίδας, R8A069 (ημ. ληξ.:03/20121) του ιατροτεχνολογικού προϊόντος “VINYL εξεταστικά γάντια μιας χρήσης, Silky Soft Gloves, Eλαφρώς πουδραρισμένα, μη αποστειρωμένα, αμφιδέξια, XL”. Στην ανακαλούμενη παρτίδα, μετά από εργαστηριακό έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι η αντοχή (δύναμη θραύσης) και η υδατοστεγανότητα (αριθμός οπών) ήταν εκτός ορίων. Επίσης, επί της εξωτερικής συσκευασίας δεν αναγράφεται ο κατασκευαστής και ο επίσημος εισαγωγέας στην ΕΕ. Ως εκ τούτου τα αποτελέσματα δεν συμφωνούν με τις προδιαγραφές του προϊόντος. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στα πλαίσια της προστασίας της Δημοσιάς Υγείας.

Η εταιρεία G.P.PRODUCTS A.E. (ΧΑΡΜΑΝΗΣ) ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΑ - ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ η οποία έχειεισάγει και διαθέσει την παρτίδα του προϊόντος στην Ελληνική Αγορά οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος προκειμένου να την αποσύρει.

Τα σχετικά παραστατικά πρέπει να τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και να τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια