Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΟΣΓΚΑμεΑ - ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 20/6/2017

ΠΡΟΣ: Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, κ. Π. Πολάκη
Κοιν: (όπως πίνακας αποδεκτών κοινοποίησης)

Θέμα: «Αίτημα άμεσης παρέμβασης του Αναπλ. Υπουργού Υγείας, κ. Πολάκη, και παράσταση διαμαρτυρίας της ΠΟΣΓΚΑμεΑ στο Υπ. Υγείας στις 20/6/2017 για την συνεχιζόμενη μεθόδευση και τον εμπαιγμό από τον ΕΟΠΥΥ με την μη καταβολή του Ειδικού Νοσηλίου Τροφείου των ΣΥΔ»

Κύριε Υπουργέ,
Δυστυχώς, δεν πέρασε ούτε εβδομάδα από την αριθμ. πρωτ. 214/7-6-2017 επιστολή μας με θέμα «Να δοθεί άμεσα λύση στην καταβολή του Ειδικού Νοσηλίου Τροφείου των ΣΥΔ, οι οποίες συνεχίζουν να μένουν απλήρωτες από τον ΕΟΠΥΥ εδώ και 17 μήνες» που απευθύναμε σε εσάς και κοινοποιήσαμε στον ΕΟΠΥΥ, συνεχίζεται η μεθόδευση και ο εμπαιγμός από πλευράς του Οργανισμού.
Αντί της άμεσης θεραπείας των προβλημάτων που διοίκηση και υπηρεσιακοί παράγοντες του Οργανισμού έχουν δημιουργήσει και της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας πληρωμής του θεσμοθετημένου Ειδικού Νοσηλίου Τροφείου των ΣΥΔ, στοχεύοντας ο ΕΟΠΥΥ, προφανώς, στο να απεμπολήσει την υποχρέωση που ο νομοθέτης έχει ορίσει και με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις όπου, επίσης, ο νομοθέτης έχει ορίσει, ο Οργανισμός καθίσταται υποχείριο εμμονών και συνεχίζει να βλάπτει εμάς, όλους τους γονείς και τα παιδιά μας που έχουν Νοητική και άλλες βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και συνεχίζει να παρανομεί.
Πέραν, λοιπόν, των όσων σας αναφέρουμε στην αριθμ. πρωτ. 214/7-6-2017 επιστολή μας, (μη τήρηση όρων συμβάσεων μεταξύ ΕΟΠΥΥ-ΣΥΔ, μονομερής και παράνομη τροποποίηση-αλλαγή όρων της σύμβασης, μη τήρηση κείμενης και υπερκείμενης εθνικής νομοθεσίας κ.ο.κ.), πληροφορούμαστε ότι ο Οργανισμός, προχωράει τη διαδικασία με ΑΠΟΛΥΤΩΣ αντισυμβατικό και παράνομο σκεπτικό και τρόπο, ενώ πρόσφατη εσωτερική έγγραφη ενημέρωση του Αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ για το θέμα (σε αρμόδιο όργανο που αφορά το συντονισμό του κυβερνητικού και πολιτικού έργου), βρίθει ανακριβειών, ψεύδους, έως και συκοφαντιών για όλους εμάς τους γονείς που παλεύουμε με ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ, ΣΘΕΝΟΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΕΙΑ εδώ και χρόνια για την ζωή και διαβίωση των παιδιών μας με ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ (απ’ ότι φαίνεται, όλες οι με κεφαλαία λέξεις, είναι άγνωστες και ως λέξεις και ως όροι για διοικήσεις δημόσιων οργανισμών και πολιτικά πρόσωπα του τόπου μας, διαχρονικά, μέχρι σήμερα).
Κύριε Υπουργέ,
Δυστυχώς αλλά, αυτός ο εμπαιγμός, όλη αυτή η εγκληματική ηθικά και κοινωνικά μεθόδευση του ΕΟΠΥΥ, εκπορεύεται και ενορχηστρώνεται από τη διορισμένη, από το Υπουργείο, Διοίκηση του Οργανισμού.
Αυτή η συμπεριφορά του ΕΟΠΥΥ απέναντι σε όλους εμάς τους γονείς των ατόμων με αναπηρία, που αναγκαστήκαμε και αναλάβαμε την υλοποίηση υποχρεώσεων για κοινωνική φροντίδα και αποκατάσταση των παιδιών μας, με τις δομές που δημιουργήσαμε και υλοποιούμε και που η Πολιτεία ποτέ μέχρι σήμερα δεν είχε αναλάβει, γιατί δεν είχε όχι τη δυνατότητα αλλά την ικανότητα, αύτη η κατάσταση με τον ΕΟΠΥΥ, υπονομεύει τον αγώνα μας για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών μας-ατόμων με αναπηρίες, αλλά και κάθε σχέδιο, έννοια ή προσπάθεια αποϊδρυματισμού σύμφωνα και με τα όσα ορίζει ο Ν 4074/2012. Προπάντων όμως, αποτελεί ευθεία και άμεση παραβίαση νόμων του κράτους, αλλά και παραβίαση και παράβαση της υπερκείμενης νομοθεσίας για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες στην χώρα μας (ν. 4074/2012).
Σκοπός της παρούσας, δεν είναι να σας επαναλάβουμε τα της με αριθμ. πρωτ. 214/7-6-2017 επιστολής μας, αλλά να σας ενημερώσουμε και να σας δηλώσουμε ότι:
Α. ο ΕΟΠΥΥ, με τις αποφάσεις και με την μέχρι σήμερα συμπεριφορά και στάση του, προσβάλει την αξιοπρέπεια των παιδιών μας και των οικογενειών μας και λειτουργεί βλαπτικά ως προς τα νομοθετημένα και συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα και συμφέροντα των παιδιών και των οικογενειών μας,
Β. ζητάμε την άμεση θεραπεία της διαδικασίας και την τελική διευθέτηση και καταβολή των οφειλόμενων νοσηλίων-τροφείων στις ΣΥΔ που έχουν υπογράψει σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ, αναδρομικά από 1-1-2016, όπως ο νόμος ορίζει, και με τις προϋποθέσεις που αναφέρει η ήδη υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ αλλά και ο ν. 4074/2012 (άρθρο 19), ο ν. 4316/2014 (άρθρο 48), ο ν. 3918/2011 (άρθρο 46), η αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 ΚΥΑ (ΦΕΚ 172 Β’/2014) με την οποία προσδιορίζεται το ύψος του ειδικού νοσηλίου-τροφείου η αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394 ΚΥΑ (ΦΕΚ 74 Β’/2007) με την οποία ιδρύθηκαν και αδειοδοτήθηκαν οι λειτουργούσες ΣΥΔ, για να μπορέσουν αυτές να συνεχίσουν να λειτουργούν και εξυπηρετούν τα παιδιά μας,
Γ. την Τρίτη 20/6/2017, στις 9:30 το πρωί, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ, μαζί με τους φορείς μέλη της, με τους φορείς που λειτουργούν ΣΥΔ και φιλοξενούν άτομα με αναπηρίες, αλλά και γονείς και οικογένειες ατόμων και άτομα με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, θα πραγματοποιήσουμε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας με αιτήματά μας τα ανωτέρω, για να πάψουν ο εμπαιγμός των παιδιών μας, των φορέων μας, ο προσωπικός και οικογενειακός μας εμπαιγμός, η κατάφορη παραβίαση του δικαιώματος των παιδιών μας στη διαβίωση στην κοινότητα, η προσβολή της αξιοπρέπειας των παιδιών μας, των οικογενειών μας και όλων των γονέων που έχουν Νοητική Αναπηρία και άλλες βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και να δοθεί από εσάς η δέσμευση και το σαφές και άμεσο χρονοδιάγραμμα οριστικής επίλυση του προβλήματος της μη καταβολής του νομοθετημένου Ειδικού Νοσηλίου Τροφείου για τις ΣΥΔ από τον ΕΟΠΥΥ, όπως ρητά πριν από 14 μήνες είχατε δεσμευθεί και δρομολογήσει.
Διευκρινιστικά:
Α. υπενθυμίζεται ότι, η αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 ΚΥΑ (ΦΕΚ 172 Β’/2014) προσδιορίζει το ύψος του ειδικού νοσηλίου-τροφείου ανά βαρύτητα αναπηρίας ΑμεΑ και αναφέρει:
«Ορίζουμε το νοσήλιο-τροφείο που θα καταβάλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για τα Άτομα με Αναπηρίες που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ανά ημέρα, άτομο και είδος αναπηρίας ως εξής:
1. Για τα Άτομα με ελαφριά και μέση νοητική υστέρηση ή άλλη αναπηρία (με ανεπτυγμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία δεν απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το ύψος του ημερήσιου νοσηλίου - τροφείου ορίζεται στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ το άτομο.
2. Για τα Άτομα με βαρεία νοητική υστέρηση, αυτισμό, εγκεφαλική παράλυση, κινητικές ή πολλαπλές αναπηρίες (με περιορισμένο βαθμό αυτονομίας και αυτοεξυπηρέτησης) για τα οποία απαιτείται υψηλού βαθμού υποστήριξη εκ μέρους του Φορέα, το ύψος του ημερήσιου νοσηλίου - τροφείου ορίζεται στο ποσό των εβδομήντα (70) ευρώ το άτομο.
3. Ο αριθμός, το είδος της αναπηρίας, ο βαθμός αυτονομίας των κατοίκων των ΣΥΔ περιλαμβάνονται στον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Στον Κανονισμό Λειτουργίας των ΣΥΔ περιλαμβάνονται επίσης και η φύση και συχνότητα των παρεχομένων Υπηρεσιών Υποστήριξης, καθώς και ο αριθμός των μελών της Ομάδας Υποστήριξης κάθε Σ.Υ.Δ.», δηλαδή, η ΚΥΑ αυτή ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΣΗΛΙΟΥ-ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΥΔ και κάνει αναφορά, ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΑΦΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, στην βαρύτητα της αναπηρίας κάθε φιλοξενούμενου σε ΣΥΔ, η οποία αποτελεί και προσδιοριστικό παράγοντα του ύψους του Ειδικού Νοσηλίου Τροφείου και όχι ο τύπος της ΣΥΔ που φιλοξενεί το άτομο με αναπηρία (και οι οποίες ιδρύθηκαν και αδειοδοτήθηκαν με την αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ. 3394 ΚΥΑ, ΦΕΚ 74 Β’/2007).
Β. οι υπουργικές αποφάσεις αριθμ. Π3β/Φ.ΓΕΝ/Γ.Π.οικ.3394 ΚΥΑ (ΦΕΚ 74Β/29-01-2007), καθώς και κάθε άλλη σχετική που έχει εκδοθεί μέχρι και το 2016, δεν απαγορεύουν ή περιορίζουν την επιλογή των ατόμων με αναπηρία να επιλέξουν (τα ίδια ή / και οι οικογένειές τους) τον τύπο ΣΥΔ που θα διαμείνουν, όπως και με ποιους θα συνοικίσουν, γιατί αυτό θα ήταν σε πλήρη αντίθεση με όσα προβλέπει και η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4074/2012 (ΦΕΚ 88 Α/11-4-2012), όπου στο άρθρο 19 προβλέπεται: «Τα Συμβαλλόμενα κράτη στην παρούσα σύμβαση αναγνωρίζουν το ίσο δικαίωμα όλων των ατόμων με αναπηρίες να ζουν στην κοινωνία με επιλογές ίσες με τους άλλους ανθρώπους και λαμβάνουν αποτελεσματικά και κατάλληλα μέτρα, προκειμένου να διευκολύνουν την πλήρη απόλαυση αυτού του δικαιώματος από τα άτομα με αναπηρίες και την πλήρη ένταξη και συμμετοχή τους στην κοινωνία, συμπεριλαμβανομένης και της διασφάλισης ότι:
α. «Τα άτομα με αναπηρίες έχουν την ευκαιρία να επιλέξουν τον τόπο διαμονής τους και το πού και με ποιόν ζουν, σε ίση βάση με τους άλλους και δεν είναι υποχρεωμένα να ζουν υπό ιδιαίτερες διευθετήσεις διαβίωσης.»
Γ. τα ποσά που χορηγούνται ως «Ειδικό Νοσήλειο Τροφείο» στις ΣΥΔ, όπως αναφέρεται ρητά στον Ν.4316/2014 (ΦΕΚ270Α/24-12-2014) χορηγούνται «…σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 της αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (ΦΕΚ 172 Β/ 30-1-2014) ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες.», όπου στο άρθρο αναφέρεται: «Το ειδικό νοσήλιο –τροφείο για τα Άτομα με Αναπηρίες τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες που θεσπίστηκε με το άρθρο 46 του ν. 3918/2011 (Α’ 31), καταβάλλεται: α) από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους ασφαλισμένους Ασφαλιστικών Οργανισμών που έχουν ενταχθεί σ’ αυτόν, β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους – απόρους, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (Β’ 172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας με θέμα «Ορισμός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για τις Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες».
Δ. στοιχείο – βάση του διαλόγου και της διαπραγμάτευσης που έγινε μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΠΟΣΓΚΑμεΑ - ΣΥΔ το καλοκαίρι του 2016 και της μεταξύ ΕΟΠΥΥ και ΣΥΔ σύμβασης που υπεγράφη, αποτέλεσε η αδιαμφισβήτητη παραδοχή και τήρηση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία, μεταξύ άλλων -ιδιαίτερα ως προς το ύψος του Ειδικού Νοσηλείου Τροφείου για τις ΣΥΔ- ήταν ο Ν.4316/2014 και η ΚΥΑ αριθμ. Δ29αΦ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048 (ΦΕΚ Β 172/30-01-2014), βάσει των οποίων, το ύψος του νοσηλείου που θα πρέπει να καταβληθεί από τον ΕΟΠΥΥ ή από την Πρόνοια για τους ανασφάλιστους, συνδέεται αποκλειστικά με το άτομο και με την βαρύτητα της αναπηρίας κάθε ατόμου, η οποία συνδέεται, με τη σειρά της, με την λειτουργικότητα κάθε ατόμου με αναπηρία που διαμένει σε ΣΥΔ.
Ε. τέλος, ακόμα και η «καινοφανής» εφεύρεση του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση της κάθε περίπτωσης από το Α.Υ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, είναι απολύτως αίολη, αυθαίρετη και όχι νόμιμη, από τη στιγμή που αρμόδιος θεσμοθετημένος φορέας με το ν. 3863/2010 (ΦΕΚ Α 115/15-7-2010) είναι το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) που δημιουργήθηκε, υπαγόμενο στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για την εξασφάλιση της ενιαίας υγειονομικής κρίσης όσον αφορά στον καθορισμό του βαθμού αναπηρίας των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων, συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου, καθώς και των ανασφάλιστων, για τους οποίους απαιτείται η πιστοποίηση της αναπηρίας.
Κύριε Υπουργέ,
Είναι πολλά τα ερωτήματα που γεννώνται για την κοροϊδία, τον εμπαιγμό και την ταλαιπωρία που υφιστάμεθα, αλλά και για την μεθόδευση από πλευράς ΕΟΠΥΥ, τα οποία θα σας θέσουμε την Τρίτη 20/6/2017 και για τα οποία οφείλουν να απαντηθούν, ενώπιών σας ή από εσάς, ως πολιτικός προϊστάμενος του ΕΟΠΥΥ.
Οφείλουμε, όμως, να σας επαναλάβουμε πως, δυστυχώς για αρκετούς, δεν ζητάμε οίκτο ή ελεημοσύνη, δεν επαιτούμε, δεν ζητάμε ρουσφέτι, γιατί η ανεπιτήδευτη λεβεντιά και καθαρότητα συνείδησης των παιδιών μας, οδηγεί τα βήματα και τον αγώνα μας για τα δικαιώματά τους και ΟΛΟΙ εμείς οι γονείς και οι οικογένειες των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία, Αυτισμό, Σύνδρομο Down, Εγκεφαλική Παράλυση, βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες.
Επίσης, σας δηλώνουμε, για μία ακόμα φορά, για τελευταία φορά, ότι είμαστε αγανακτισμένοι και αποφασισμένοι να δώσουμε τη μάχη, με όλες μας τις δυνάμεις, ηθικές και φυσικές, μέχρι την τελική δικαίωσή μας, ενάντια σε οποιονδήποτε παίζει με την αγωνία και τον πόνο μας, εμπαίζει, συκοφαντεί και δεν σέβεται όχι εμάς ή τον εαυτό του τον ίδιο ή τους γονεϊκούς-αναπηρικούς φορείς ή τους νόμους, αλλά χωρίς ίχνος αιδούς και συναίσθησης, δεν σέβεται τον λεβέντικο και αξιοπρεπή αγώνα για ζωή που καταβάλλουν τα παιδιά μας!
Το επαναλαμβάνουμε γιατί είναι τόσο αληθινό και τόσο πραγματικό, όσο η αναπηρία των παιδιών μας, κι εσείς, προσωπικά, το γνωρίζετε και -προς τιμήν σας- το αναγνωρίζετε:
«Η πραγματική μάχη για τη ζωή με αξιοπρέπεια, δεν είναι μόνο το καθημερινό μάθημα που παίρνουμε από τα παιδιά μας με αναπηρία, αλλά είναι πλέον στάση ζωής και μονόδρομος που καθημερινά οδηγεί τα βήματά μας και τα οδηγεί μέχρι τέλους, μέχρι την τελική δικαίωση!».
Κύριε Υπουργέ,
Ως πολιτικό προϊστάμενο του ΕΟΠΥΥ, σας καλούμε να τηρήσετε τις δεσμεύσεις σας και να δώσετε λύση τώρα!
Για την ΠΟΣΓΚΑμεΑ,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
[Πίνακας αποδεκτών κοινοποίησης]
-Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Α. Τσίπρα
-Πρόεδρο ΝΔ, κ. Κ. Μητσοτάκη
-Πρόεδρο Κόμματος «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ», κ. Στ. Θεοδωράκη
-Πρόεδρο ΑΝΕΛ, κ. Π. Καμμένο
-Γεν. Γραμματέα ΚΚΕ, κ. Δ. Κουτσούμπα
-Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ, κα Φ. Γεννηματά
-Πρόεδρο Ένωσης Κεντρώων, κ. Β. Λεβέντη
-Υπουργό Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναδάκη
-Υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό
-Συνήγορο του Πολίτη
-Πρόεδρο ΕΟΠΥΥ, κ. Σ. Μπερσίμη
-ΕΣΑμεΑ
-ΣΥΔ
-Φορείς-μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ
-ΜΜΕ

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια