Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Σεξουαλική Παρενόχληση. Κανενός λεπτού σιγή

Σεξουαλική παρενόχληση....μια φράση που προκαλεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων και μόνο στο άκουσμά της χαμόγελα ειρωνείας. Μυριάδες βιντεάκια στο You tube που κωμικοποιούν την κατάσταση είτε εξυμνώντας της ανδροπρέπεια (!) των παρενοχλούντων, είτε μεταφέροντας το βάρος της ευθύνης για την παρενόχληση από τον θύτη στο ίδιο το θύμα.
Αποτέλεσμα; Ανομολόγητες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης και θύματα που τιμωρούν εντέλει τους εαυτούς τους τηρώντας αυτή την σιγή ιχθύος.
Σχετικώς πρόσφατα διεξαχθείσα έρευνα έδειξε πως οι περισσότερες περιπτώσεις σεξουαλικής παρενόχλησης (72,5%) λαμβάνουν χώρα μέσα στην πρώτη διετία εργασίας της γυναίκας στην επιχείρηση.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 35,8% των γυναικών που δήλωσε ότι παρενοχλήθηκε σεξουαλικά στο χώρο εργασίας, ήταν νεοπροσληφθέν και το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο πρώτο εξάμηνο εργασίας.
Τα ποσοστά αυτά είναι μάλιστα ακόμη μεγαλύτερα όταν ο νεοπροσληφθείς τυγχάνει να είναι νέος σε ηλικία (κάτω των 25 ετών) ή η σύμβαση εργασίας του είναι ορισμένου χρόνου.
*  Η σεξουαλική παρενόχληση έχει πολλές μορφές και άλλες τόσες διαβαθμίσεις. Μπορεί να είναι λεκτική, μη λεκτική ή ακόμη και σωματική. Αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα:
Συνεχείς προσκλήσεις για κοινωνική δραστηριότητα εκτός του χώρου εργασίας αλλά και κάθε είδους ερωτικές ανήθικες προτάσεις ενώ έχει ήδη γίνει σαφές ότι είναι ανεπιθύμητες, ανεπιθύμητα χάδια ή αγγίγματα με στόχο την πρόκληση σεξουαλικών σχέσεων, και γενικότερα κάθε είδους συμπεριφορά σεξουαλικού χαρακτήρα - πάντοτε ανεπιθύμητη - η οποία δημιουργεί για το θύμα ένα κλίμα άβολο, ταπεινωτικό, αμήχανο.
Η ποικιλομορφία των περιπτώσεων της σεξουαλικής παρενόχλησης είναι χαρακτηριστική. Το γεγονός ότι δεν πρόκειται για μία συνηθισμένη μορφή, όπως οι παραπάνω δεν σημαίνει ότι αποκλείεται να συνιστά παρενόχληση.
*  Κατά τη συνήθη των περιπτώσεων ο παρενοχλών είναι προϊστάμενος του θύματος (κατιούσα παρενόχληση), χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αποκλείεται να είναι συνάδελφος της αυτής βαθμίδας (οριζόντια παρενόχληση) ή ακόμη και υφιστάμενος (ανιούσα παρενόχληση). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση κατά την οποία ο θύτης είναι πελάτης της επιχείρησης στην οποία εργάζεται το θύμα.
Ο Βρετανικός μάλιστα νόμος διευρύνει ακόμη περισσότερο την τελευταία περίπτωση, καθώς αρκείται στο ότι θύτης συμπεριλαμβάνεται στις επιχειρηματικές επαφές (business contacts) του εργοδότη.
*  Το θύμα σταδιακά παρατηρεί τον εαυτόν του να αλλάζει. Συναισθηματική αστάθεια, νευρικότητα, και σπασμωδικές κινήσεις είναι οι πρώτες συνήθεις αντιδράσεις. Συχνά, μειώνεται η αυτοεκτίμησή του και αυτοενοχοποιείται για ό τι του συνέβη. Και οι συνέπειες στην υγεία και στην ψυχική ισορροπία του θύματος αυξάνονται όσο ο δράστης εκμεταλλεύεται την ανοχή του θύματος και συνεχίζει να συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο.
*  Η σιωπή και η ανοχή αποτελούν σαφώς τον εύκολο δρόμο. Όχι όμως και αυτόν που θα μας δώσει την διέξοδο στο πρόβλημά μας.
Για κάτι τέτοιο, υπάρχουν πάντα οι νομικά αναγνωρισμένοι αρμόδιοι φορείς. Πρώτος αρμόδιος φορέας είναι η Γενική Γραμματείας Ισότητας που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών. Χρήσιμες νομικές πληροφορίες επί ζητημάτων διακρίσεων λόγω φύλου (στις οποίες εντάσσεται και η σεξουαλική παρενόχληση) παρέχονται από το νομικό της τμήμα, εφόσον ζητηθούν.
Δεύτερος αρμόδιος φορέας είναι τα Συμβουλευτικά Κέντρα για την Βία κατά των Γυναικών που λειτουργούν στην Αθήνα και τον Πειραιά και που τελούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας.
Τα εν λόγω Κέντρα παρέχουν δωρεάν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συμβουλευτική.
Πρόκειται για εξειδικευμένες και εξατομικευμένες υπηρεσίες που παρέχονται στις απευθυνόμενες στα Συμβουλευτικά Κέντρα γυναίκες, στο πλαίσιο οργανωμένων δράσεων ψυχοκοινωνικής στήριξης.
Τρίτο αρμόδιο φορέα για ανάλογα ζητήματα αποτελεί το Κέντρο Ερευνών για θέματα Ισότητας το οποίο επίσης εποπτεύεται και χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας. Πρόκειται για ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, του οποίου η προσφορά προκειμένου για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των γυναικών αναγνωρίζεται τόσο σε πανελλήνια όσο και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.
Τέλος αναφέρουμε και τον Συνήγορο Του Πολίτη τα κατά τόπον Τμήματα Κοινωνικής Επιθεώρησης του Σώματος Επιθεωρήσεως Εργασίας και την Επιτροπή Ίσης μεταχείρισης του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
**  Συμμεριζόμαστε ακόμη και τους φόβους των εργοδοτών ότι ο Ν.3488/2005 που προστατεύει τα θύματα της παρενόχλησης ενίοτε κινδυνεύει να αποτελέσει έναν μηχανισμό εκβίασης τους από τους εργαζόμενους.
Ωστόσο κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως το πλέον αρμόδιο άτομο να διακρίνει που σταματά το ερωτικό παιχνίδι και που ξεκινά η παρενόχληση είναι το ίδιο το θύμα.
Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρους τα χλευαστικά σχόλια αμφισβήτησης και ας το βοηθήσουμε να σπάσει την σιωπή του..
**  Τηλέφωνα και διευθύνσεις Αρμόδιων Φορέων.
1. Γενική Γραμματεία Ισότητας
Τηλέφωνα: 210 33.15.291 - 295.
site: www.isotita.gr
2. Συμβουλευτικά Κέντρα για την Βία κατά των Γυναικών
Τηλέφωνα: 210 33.17.305 - 306 (Αθήνα)
210 41. 12. 091, 210 41. 29. 101(Πειραιάς)
3. Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας
Τηλέφωνα: 210 38. 98. 000 - 03
site: www.kethi.gr
Συνήγορος του Πολίτη
Τηλέφωνα: 210 72. 89. 600
site:www.synigoros.gr
UNIVERSITY PRESS

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια