Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Σάββατο του Λαζάρου

http://3.bp.blogspot.com/_SwvqahfgyBg/Sd-uebGEB8I/AAAAAAAAmkQ/-uHazRciyaQ/s400/DodekaortoLazaros.jpg
Ο Λάζαρος ήταν ο αγαπημένος φίλος του Χριστού, ο οποίος όταν πληροφορήθηκε το θάνατό του δάκρυσε. Αφού έμεινε τέσσερις μέρες νεκρός, ο Κύριος τον ανάστησε.
Το γεγονός αυτό  φανάτισε τους Ιουδαίους εναντίον του Χριστού.
Ο Άγιος Λάζαρος αργότερα έγινε επίσκοπος Κύπρου και λέγεται ότι δεν γέλασε σ όλη του τη ζωή.
Όταν κάποτε είδε κάποιον να κλέβει μία στάμνα είπε: "Το χώμα κλέβει χώμα".
Τροπάριον τοῦ Ὄρθρου
Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος,
ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον, Χριστὲ ὁ Θεός·
ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες,
τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες,
σοὶ τῷ Νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν·
Ὡσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις,
εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου.

Στιχηρὰ Ἰδιόμελα τοῦ Ἁγίου Λαζάρου
Κύριε, ἡ φωνή σου κατέλυσε, τοῦ ᾍδου τὰ βασίλεια,
καὶ ὁ λόγος τῆς ἐξουσίας σου, ἤγειρεν ἐκ τάφου τετραήμερον,
καὶ γέγονεν ὁ Λάζαρος, τῆς παλιγγενεσίας, προοίμιον σωτήριον.
Πάντα δυνατά σοι Δέσποτα, τῷ πάντων Βασιλεῖ,
δώρησαι τοῖς δούλοις σου, ἱλασμὸν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

Η ευαγγελική περικοπή της ημέρας που περιγράφει την Ανάσταση του Λαζάρου:
κατά Ιωάννην, κεφάλαιο ια, 1-45

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια