Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Η σημασία της Αναστάσεως του Ιησού

Στην κοινωνία μας συνηθίζεται να γιορτάζουμε διάφορες επετείους, τις οποίες για τον έναν λόγο ή τον άλλον θεωρούμε σαν σημαντικές. Έτσι για παράδειγμα, σαν έθνος θεωρούμαι σαν ιδιαίτερα σημαντική την ημέρα της κήρυξης της επανάστασης του 1821. Επίσης στην προσωπική μας ζωή τέτοιες ημέρες όπως τα γενέθλια, η επέτειος του γάμου μας κτλ. θεωρούνται συνήθως ως ιδιαίτερης σημασίας. Παρόλα αυτά εάν και υπάρχουν διαφόρων ειδών επέτειοι μια προσεκτική εξέταση μπορεί να δείξει ότι τα αντίστοιχα γεγονότα τα οποία γιορτάζονται επηρεάζουν συνήθως μια περιορισμένη ομάδα ανθρώπων και τα αποτελέσματα τους μειώνονται με τον χρόνο. Πράγματι γεγονότα τα οποία πριν 500 χρόνια θεωρούνταν πολύ σημαντικά είναι πολύ πιθανό σήμερα να μην τα θυμάται παρά μόνο η ιστορία.
Σε αντίθεση τώρα με τα γεγονότα αυτού του είδους, σήμερα θα εξετάσουμε ένα συμβάν που παρότι συνέβη σχεδόν 2.000 χρόνια πριν, επηρεάζει ΟΛΟΥΣ τους ανθρώπους του κόσμου στον ΙΔΙΟ βαθμό και τα αποτελέσματα του έχουν παραμείνει αμετάβλητα από την πάροδο του χρόνου. Το συμβάν αυτό δεν είναι άλλο από την ανάσταση του Ιησού Χριστού. Η ανάσταση του Χριστού δεν είναι απλά ένα ιστορικό γεγονός που συνέβη κάποτε και πέρασε στην ιστορία. Αντίθετα είναι ένα γεγονός που τα αποτελέσματα του είναι τόσο ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΗΜΕΡΑ όπως ήτανε όταν έγινε.
1. Η ανάσταση: τα γεγονότα
Για να δούμε την μαρτυρία του Λόγου του Θεού σχετικά με την ανάσταση θα πάμε στο κατά Μάρκο ευαγγέλιο.

Εκεί λέει:
Κατά Μάρκο 16/ις/1-6
"Και αφού επέρασε το σάββατον, Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η μήτηρ του Ιακώβου, και η Σαλώμη, ηγόρασαν αρώματα, διά να έλθωσι και αλείψωσιν αυτόν. Και πολλά πρωί της πρώτης ημέρας της εβδομάδος έρχονται εις το μνημείον, ότε ανέτειλεν ο ήλιος. Και έλεγεν προς εαυτάς, Τις θέλει αποκυλίσει εις ημάς τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου; Και αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι ο λίθος ήτο αποκεκυλισμένος. διότι ήτο μέγας σφόδρα. Και εισελθούσαι εις το μνημείον, είδον νεανίσκον καθήμενον εις τα δεξιά, ενδεδυμένον στολήν λευκήν.και ετρόμαξαν. Ο δε λέγει προς αυτάς, Μη τρομάζετε. Ιησούν ζητείται τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον.  

ΑΝΕΣΤΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ"
Οι γυναίκες αυτές πήγαν στον τάφο για να αλείψουν το σώμα του Ιησού με αρώματα. Προσδοκούσαν να τον βρουν όπως θάφτηκε. Ανησυχούσαν για το πως θα κυλούσαν την πέτρα. Αλλά ο Θεός τους απάλλαξε από όλα αυτά ανασταίνοντας τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς. Οι γυναίκες βρήκαν ένα άγγελο που τους είπε τι συνέβη και που ήταν ότι "ΑΝΕΣΤΗ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ" Ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Όλοι οι άλλοι που πέθαναν είδαν φθορά. Όμως ο Ιησούς Χριστός δεν είδε φθορά: αναστήθηκε από τους νεκρούς. Ζει για πάντα. Οι Πράξεις 13/ιγ μας λένε:
Πράξεις 13/ιγ/34-37
"Ότι δε ανέστησεν [ο Θεός] αυτόν [τον Ιησού] εκ νεκρών, μη μέλλοντα πλέον να υποστρέψη εις την διαφθοράν, λέγει ούτως, "Ότι θέλω σας δώσει τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά." Διά τούτο και εν άλλω ψαλμώ λέγει, "Δεν θέλεις αφήσει τον όσιον σου να ιδή διαφθοράν." Διότι ο μεν Δαβίδ αφού υπηρέτησε την βουλήν του Θεού εν τη γενεά αυτού, εκοιμήθη, και προσετέθη εις τους πατέρας αυτού, και είδε διαφθοράν.

ΕΚΕΙΝΟΣ ΟΜΩΣ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣΕ ΔΕΝ ΕΙΔΕ ΔΙΑΦΘΟΡΑΝ."
Όλοι οι άλλοι εκτός από τον Ιησού Χριστό είδαν φθορά. Όλοι οι διάσημοι άνθρωποι που έζησαν ανά τους αιώνες πέθαναν όλοι και είδαν φθορά. Όλοι οι ιδρυτές των διαφόρων θρησκειών είναι νεκροί σήμερα. Όμως αυτό δεν συνέβη με τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που κάνει τον Χριστιανισμό τόσο διαφορετικό: ο αρχηγός του και ιδρυτής του είναι ζωντανός ΤΩΡΑ και ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ.

Όπως η προς Ρωμαίους 6/ς/9 λέει:
Προς Ρωμαίους 6/ς/9
"γινώσκοντες ότι ο Χριστός αναστάς εκ νεκρών, ΔΕΝ ΑΠΟΘΝΗΣΚΕΙ ΠΛΕΟΝ. ΘΑΝΑΤΟΣ ΑΥΤΟΝ ΔΕΝ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΠΛΕΟΝ."

2. Ανάσταση: οι αυτόπτες μάρτυρες
Εάν και είδαμε την μαρτυρία του Λόγου του Θεού σχετικά με την ανάσταση, υπάρχουν ακόμη οι μαρτυρίες πολλών αυτοπτών μαρτύρων αναφορικά με αυτό το τεράστιας σημασίας συμβάν. Η προς Κορινθίους 15/ιε δίνει μια περιληπτική αναφορά εκείνων που είδαν τον αναστημένο Χριστό.

Προς Κορινθίους Α 15/ιε/3-8
"Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς. και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα1. Μετά ταύτα εφάνη εις πεντακόσιους και επέκεινα αδελφούς [δηλαδή σε περισσότερους από πεντακόσιους] διά μιας, εκ των οποίων οι πλειότεροι μένουσιν έως τώρα, τίνες δε και εκοιμήθησαν. έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους αποστόλους. τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ"
Στην παραπάνω παράγραφο έχει προστεθεί έμφαση σε εκείνους που είδαν τον αναστημένο Χριστό. Ακόμα και αν κανείς δεν τον είχε δει, η μαρτυρία που ο Θεός δίνει στον Λόγο Του θα ήταν αρκετή για να το πιστέψουμε. Για να πιστέψεις κάτι που ο Λόγος λέει δεν χρειάζεται να το δεις. Το πιστεύεις επειδή ο Λόγος το λέει. Παρόλα αυτά, στην περίπτωση της αναστάσεως ο Λόγος του Θεού αναφέρει εκατοντάδες αυτοπτών μαρτύρων. Επίσης, μια ματιά στα ευαγγέλια δείχνει ότι οι μαθητές είδαν πολλές φορές τον Ιησού και ότι αυτός έφαγε και ήπιε μαζί τους (Πράξεις 10/ι/41). Όπως χαρακτηριστικά λένε στις Πράξεις:

Πράξεις 1/α/3
"εις τους οποίους και εφανέρωσεν εαυτόν ζώντα μετά το πάθος αυτού ΔΙΑ ΠΟΛΛΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ, εμφανιζόμενος εις αυτούς τεσσαράκοντα ημέρας, και λέγων τα περί της βασιλείας του Θεού"
Ο Ιησούς Χριστός φανέρωσε το εαυτό του μετά την ανάσταση "διά πολλών ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ". Η λέξη "τεκμήριο" η οποία χρησιμοποιείται εδώ (είναι η ίδια και στο αρχαίο κείμενο) σημαίνει "αναντίρρητες, αδιάσειστες αποδείξεις2" Για σαράντα ολόκληρες ημέρες λοιπόν ο Ιησούς Χριστός παρουσίαζε τον εαυτό του με πολλές (όχι απλά μια ή δυο, αλλά πολλές) αδιάσειστες αποδείξεις.
Σε ένα δικαστήριο η μαρτυρία στην οποία δίνεται η μέγιστη βαρύτητα είναι η μαρτυρία του αυτόπτη μάρτυρα. Στην περίπτωση μας υπήρξαν εκατοντάδες που είδαν τον Χριστό μετά την ανάσταση του. ΑΥΤΟΙ είναι και οι αυτόπτες μάρτυρες της αναστάσεως. Σήμερα, ακόμα και δυο αυτόπτες μάρτυρες είναι αρκετοί για να επιβεβαιώσουν την πραγματικότητα ενός γεγονότος. Εδώ, υπάρχουν ΕΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ αυτόπτες μάρτυρες και παρόλα αυτά υπάρχουν ακόμη άπιστοι άνθρωποι που έρχονται δυο χιλιάδες χρόνια μετά και λένε "έλα να σου πω εγώ τι συνέβη εκείνη την ημέρα". Πως ξέρουν; Ήταν εκεί; Όχι βέβαια. Προτιμώ λοιπόν την μαρτυρία του Θεού που σίγουρα ήταν εκεί και ξέρει τι συνέβη, και την μαρτυρία των εκατοντάδων ανθρώπων στους οποίους ο Χριστός φανέρωσε τον εαυτό του.

3. Τα αποτελέσματα της αναστάσεως
Έχοντας δει τι ο Λόγος του Θεού λέει σχετικά με την ανάσταση του Χριστού, θα συνεχίσουμε για να εξετάσουμε τις συνέπειες, τα αποτελέσματα της ανάστασης. Όπως ήδη έχουμε πει, σε αντίθεση με άλλα γεγονότα που η σημαντικότητα τους μειώνεται με τον χρόνο, η ανάσταση του Ιησού Χριστού έχει τα ίδια εντυπωσιακά αποτελέσματα πάνω στις ζωές των ανθρώπων σήμερα όπως είχε και όταν συνέβη σχεδόν 2.000 χρόνια πριν.

3.1 Ανάσταση: προαπαιτούμενο για την δικαίωση μας

Για να δούμε τα αποτελέσματα της αναστάσεως θα ξεκινήσουμε από την προς Ρωμαίους 4/δ/25. Εκεί λέει:
Ρωμαίους 4/δ/25
"όστις [ο Ιησούς Χριστός] παρεδόθη διά τας αμαρτίας ημών, και ανέστη διά την δικαίωσιν ημών"
Ο Ιησούς Χριστός παραδόθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε για την δικαίωση μας. Το γεγονός ότι είμαστε δίκαιοι τώρα ενώπιον του Θεού βασίζεται στο ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Χωρίς την ανάσταση λοιπόν δεν θα υπήρχε και δικαίωση. Είδαμε στο προηγούμενο τεύχος ότι για να γίνεις δίκαιος, σωστός, ενώπιον του Θεού το μόνο που απαιτείται είναι να πιστέψεις στον Ιησού Χριστό (Ρωμαίους 3/γ/19-28). Παρόλα αυτά, αυτή η συνθήκη (πίστεψε στον Ιησού Χριστό και θα γίνεις δίκαιος) έγινε διαθέσιμη επειδή ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Πόσο αλήθεια υπέροχο είναι να είσαι δίκαιος, σωστός ενώπιον του Θεού. Και όλα αυτά εξαιτίας της ανάστασης. Η ανάσταση δεν είναι λοιπόν ένα απλό ιστορικό γεγονός. Αντίθετα είναι ένα γεγονός που τα αποτελέσματα του πάνω στον άνθρωπο είναι τα ίδια σήμερα όπως ήτανε και δυο χιλιάδες χρόνια πριν.

3.2 Ανάσταση: προαπαιτούμενο για την νέα γέννηση
Έχοντας δει ότι είναι εξαιτίας της ανάστασης του Ιησού Χριστού που είμαστε δίκαιοι ενώπιον του Θεού, ας πάμε στην Πέτρου Α 1/α/3. Εκεί λέει:
Πέτρου Α 1/α/3
"Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ΑΝΕΓΕΝΝΗΣΕΝ ΗΜΑΣ εις ελπίδα ζώσαν ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ"
Ο Θεός μας αναγέννησε σε ελπίδα ζώσα. Σήμερα, όταν κάποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό αναγεννιέται, γεννιέται ξανά. Όμως, δείτε ότι αυτό έγινε διαθέσιμο "διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού από τους νεκρούς". Εάν ο Ιησούς Χριστός δεν είχε αναστηθεί από τους νεκρούς, τότε δεν θα υπήρχε και νέα γέννηση. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε καλύτερα τις μεγάλες επιδράσεις της ανάστασης στα εκατομμύρια των ανθρώπων που πίστεψαν, πιστεύουν και θα πιστέψουν στον Χριστό, βλέποντας το αποτέλεσμα: καθένας από αυτούς είναι γεννημένος ξανά, είναι γιος ή κόρη του Θεού. Παρόλα αυτά τα αποτελέσματα της ανάστασης δεν σταματούν εδώ.

3.3 Ανάσταση: προαπαιτούμενο για την αποστολή του αγίου πνεύματος
Ένα ακόμη από τα αποτελέσματα της ανάστασης δίνεται στις Πράξεις 2. Το σχετικό απόσπασμα αναφέρεται στην ημέρα της Πεντηκοστής όπου το άγιο πνεύμα έγινε για πρώτη φορά διαθέσιμο. Ο Πέτρος μιλώντας στους Ισραηλίτες που θαυμάζανε για το γεγονός ότι οι απόστολοι γλωσσολαλούσαν δηλαδή λαλούσαν, χάρη στην δύναμη του αγίου πνεύματος που μόλις τους είχε δοθεί, σε γλώσσες που δεν γνώριζαν (Πράξεις 2/β/1-13), είπε:
Πράξεις 2/β/22-23, 32-33
"Άνδρες Ισραηλίται, ακούσατε τους λόγους τούτους. τον Ιησούν τον Ναζωραίον, άνδρα αποδεδειγμένον προς εσάς από του Θεού διά θαυμάτων και τεραστίων και σημείων, τα οποία ο Θεός έκαμε δι αυτού εν μέσω υμών, καθώς και σεις εξεύρετε, τούτον λαβόντες παραδεδομένον κατά την ωρισμένην βουλήν και πρόγνωσην του Θεού, διά χειρών ανόμων σταυρώσαντες εθανατώσατε.......Τούτον τον Ιησούν ΑΝΕΣΤΗΣΕΝ ο Θεός του οποίου πάντες είμεθα μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθη διά της δεξιάς του Θεού, και έλαβε παρά του Πατρός την επαγγελίαν του αγίου πνεύματος εξέχεε τούτο το οποίον τώρα σεις βλέπετε και ακούετε."
Τι ήταν αυτό το οποίο αυτοί βλέπανε και ακούγανε; Αυτό που βλέπανε και ακούγανε ήταν τους αποστόλους να φανερώνουν το άγιο πνεύμα γλωσσολαλόντας. Η απόδειξη ότι το άγιο πνεύμα είχε "εκχυθεί" ήταν ότι έβλεπαν και άκουγαν αυτούς να λαλούνε σε γλώσσες. Παρόλα αυτά, δείτε ότι ΠΡΩΤΑ ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από του νεκρούς και ΕΠΕΙΤΑ έλαβε από τον Πατέρα το άγιο πνεύμα το οποίο και έκανε διαθέσιμο. Αν δεν είχε αναστηθεί ο Ιησούς θα μπορούσε ποτέ να κάνει διαθέσιμο το άγιο πνεύμα, την επαγγελία του Θεού; Φυσικά και όχι. Ο Ιησούς Χριστός όμως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Το ίδιο πνεύμα το οποίο φανερώθηκε την ημέρα της Πεντηκοστής είναι διαθέσιμο και σήμερα. Επίσης, όπως και στην περίπτωση των αποστόλων όπου η γλωσσολαλιά ήταν και μια απόδειξη ότι το άγιο πνεύμα δόθηκε και επομένως ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε, έτσι και σήμερα, όταν κάποιος γλωσσολαλεί ή ενεργεί τις άλλες οκτώ φανερώσεις του αγίου πνεύματος (δες Κορινθίους Α 12/ιβ, 13/ιγ, 14/ιδ), πέρα από απόδειξη του ότι έχει πνεύμα άγιο είναι επίσης και απόδειξη του ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Γιατί αποτελεί μια τέτοια απόδειξη; Γιατί αν δεν είχε ο Ιησούς Χριστός αναστηθεί από τους νεκρούς, δεν θα μπορούσε να κάνει διαθέσιμο το άγιο πνεύμα και συνεπώς δεν θα μπορούσε κανείς να το φανερώσει. Έτσι λοιπόν αν κάποιος χρειάζεται μια απόδειξη της ανάστασης ορίστε ακόμη μια: οι εννέα φανερώσεις του αγίου πνεύματος.

3.4 Ανάσταση: αναστηθήκαμε μαζί του!!
Για να δούμε ένα ακόμη από τα αποτελέσματα της αναστάσεως ας πάμε στην προς Εφεσίους 2/β/. Εκεί λέει:
Προς Εφεσίους 2/β/4-6
"Ο Θεός όμως πλούσιος ων εις έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπησεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, ΕΖΩΟΠΟΙΗΣΕ ΗΜΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ. (κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι). ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΕΣΤΗΣΕ ΚΑΙ ΣΥΝΕΚΑΘΙΣΕΝ ΕΝ ΤΟΙΣ ΕΠΟΥΡΑΝΙΟΙΣ διά Ιησού Χριστού."
Σύμφωνα με αυτήν την παράγραφο, όταν ο Θεός ανέστησε τον Ιησού Χριστό από τους νεκρούς, και εμείς επίσης αναστηθήκαμε μαζί του ("συναναστηθήκαμε"). Όταν ο Ιησούς Χριστός έγινε ξανά ζωντανός γίναμε και εμείς μαζί του ("εζωοποίησε ημάς μετά του Χριστού"). Όταν ο Ιησούς Χριστός κάθισε στα επουράνια, καθίσαμε και εμείς μαζί του ("συνεκαθίσαμε"). Αυτά όλα δεν υλοποιήθηκαν ακόμη με την φυσική έννοια. Θα υλοποιηθούν όταν ο Ιησούς Χριστός έρθει για να μας πάρει. Παρόλα αυτά από την πλευρά του Θεού είναι κάτι που έγινε την ίδια την ημέρα που ανέστησε τον Ιησού Χριστό και τον κάθισε στα επουράνια. Γι’ αυτό και χρησιμοποιεί την πρόθεση "συν" λέγοντας μας ότι συναναστηθήκαμε και συνεκαθίσαμε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό. Γι’ αυτό επίσης μας λέει ότι ζωοποιηθήκαμε μαζί με τον Χριστό ("μετά του Χριστού). Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί από τους νεκρούς τίποτα απ’ αυτά δεν θα είχε συμβεί. ΑΛΛΑ ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος και εμείς επίσης θεωρούμαστε σαν ήδη αναστημένοι και καθισμένοι στα επουράνια. Αυτά είναι μερικά από τα εντυπωσιακά αποτελέσματα της αναστάσεως.

3.5 Ανάσταση: Μπορεί να "επιστεύσαμε ματαίως"; ΟΧΙ!!
Για να δούμε ένα ακόμη από τα αποτελέσματα της αναστάσεως ας πάμε στην προς Κορινθίους Α 15/ιε. Όπως θα μπορέσουμε να δούμε, υπήρχαν στην Κόρινθο μερικοί ψευτοδιδάσκαλοι οι οποίοι δίδασκαν ότι δεν υπάρχει ανάσταση. Έτσι ο Θεός έπρεπε να αντιμετωπίσει την κατάσταση αυτή. Και πως την αντιμετώπισε; Έδωσε τον Λόγο Του. Αυτός είναι και ο τρόπος που η λάθος διδασκαλία αντιμετωπίζεται: με ορθοτόμηση του Λόγου του Θεού δηλαδή με σωστή διδασκαλία. Ας αρχίσουμε λοιπόν από την αρχή του κεφαλαίου:

Κορινθίους Α 15/ιε/1-2
"Σας φανερόνω δε, αδελφοί, το ευαγγέλιον το οποίον εκύρηξα προς εσάς το οποίον και παρέλαβον, εις το οποίον και ίστασθε. διά του οποίου και σώζεστε τινί τρόπω σας εκύρηξα αυτό, αν κατέχετε. εκτός εάν επιστεύσατε ματαίως." (Ν.Βάμβας - Αρχαίο κείμενο)
Πολλοί είναι οι Χριστιανοί που έχουν έντονα προβληματιστεί με την έννοια αυτού του "εκτός εάν επιστεύασατε ματαίως". Γνωρίζουμε από πλήθος άλλες αναφορές της Γραφής ότι όταν πιστεύεις στον Ιησού Χριστό σώζεσαι (δες για παράδειγμα Ρωμαίους 10/ι/9 και Εφεσίους 2/β/1-10) αυτόματα, χωρίς κανένα έργο. Δεν υπάρχει καμία μα καμία περίπτωση να "ομολογήσεις διά του στόματος σου τον Κύριον Ιησούν και να πιστεύσεις εν τη καρδίαν σου ότι ο Θεός ανέστησεν αυτόν εκ νεκρών" (Ρωμαίους 10/ι/9) και να μην σωθείς. Επίσης όπως είναι φανερό από το παραπάνω απόσπασμα, οι Κορίνθιοι στέκονταν πάνω στο ευαγγέλιο που ο Παύλος τους είχε κηρύξει3 ("εις το οποίον [το ευαγγέλιο] ΙΣΤΑΣΘΕ"] δηλαδή το είχαν πιστέψει. Επομένως είχαν πιστέψει στον Ιησού Χριστό και στην ανάσταση του από τους νεκρούς και σύμφωνα με τα αντίστοιχα κομμάτια της Γραφής είχανε σωθεί. Αφού λοιπόν όλα είναι έτσι, τότε τι είναι αυτό το "εκτός εάν επιστεύασατε ματαίως"; Για να το καταλάβουμε θα πρέπει να βάλουμε σε εφαρμογή μια από τις θεμελιώδεις αρχές Βιβλικής μελέτης. Σύμφωνα μ’ αυτήν την αρχή λοιπόν, για την ορθή κατανόηση οποιουδήποτε κομματιού της Γραφής θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα συμφραζόμενα του κομματιού καθώς και οι υπόλοιπες αναφορές πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Όλη η Βίβλος βρίσκεται σε αρμονία ΟΤΑΝ ορθοτομείται σωστά. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να εξετάσουμε και στην περίπτωση μας τα συμφραζόμενα του παραπάνω αποσπάσματος. Έτσι, οι στίχοι 3-8 που ακολουθούν του παραπάνω αποσπάσματος μας δίνουν συνοπτικά το περιεχόμενο του ευαγγελίου το οποίο ο Παύλος κήρυττε:

Κορινθίους 15/ιε/3-8
"Διότι παρέδωκα εις εσάς εν πρώτοις εκείνο, το οποίον και παρέλαβον, ότι ο Χριστός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας γραφάς. και ότι ετάφη, και ότι ανέστη την τρίτην ημέραν κατά τας γραφάς. και ότι εφάνη εις τον Κηφάν, έπειτα εις τους δώδεκα. μετά ταύτα εφάνη εις πεντακόσιους και επέκεινα αδελφούς [δηλαδή σε περισσοτέρους από πεντακόσιους] διά μιας, εκ των οποίων οι πλιότεροι μένουσιν έως τώρα, τίνες δε και εκοιμήθησαν. έπειτα εφάνη εις τον Ιάκωβον, έπειτα εις πάντας τους αποστόλους. τελευταίον δε πάντων εφάνη και εις εμέ"
Δείτε σ’ αυτό το απόσπασμα το βάρος το οποίο ο Παύλος με αποκάλυψη δίνει στην ανάσταση του Χριστού. Αναφέρει ρητά τους αυτόπτες μάρτυρες της ανάστασης. Θα δούμε σε λίγο γιατί το κάνει αυτό. Στο δεύτερο μέρος του στίχου 8 μια παρένθεση ανοίγει στην οποία ο Παύλος μιλάει για τον εαυτό του. Αυτή η παρένθεση κλίνει με τον στίχο 10. Έτσι ο στίχος 11 μας επαναφέρει πάλι πίσω στο θέμα των στίχων 3-8 που δεν είναι άλλο από την ανάσταση:

Κορινθίους Α 15/ιε/11
"Είτε λοιπόν εγώ, είτε εκείνοι [εννοεί τους άλλους που τους κήρυξαν τον Χριστό], ούτω κυρύττομεν, και ούτως επιστεύσατε."
Οι Κορίνθιοι είχαν πιστέψει σ’ αυτά που ο Παύλος και οι άλλοι υπηρέτες του Θεού τους είχαν κηρύξει. Αυτό όμως δεν συνέβαινε για όλους απ’ αυτούς. Πράγματι, οι στίχοι οι οποίοι ακολουθούν μας λένε:

Κορινθίους Α 15/ιε/12-17
"Εάν δε ο Χριστός κηρύττηται ότι ανέστη εκ νεκρών, πως τίνες μεταξύ σας λέγουσιν, ότι ανάστασις νεκρών δεν είναι; Και εάν ανάστασις νεκρών δεν είναι, ουδ’ ο Χριστός ανέστη. και ΑΝο Χριστός δεν ανέστη, ΜΑΤΑΙΟΝ άρα είναι το κήρυγμα ημών, ΜΑΤΑΙΑ ΔΕ ΚΑΙ Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΑΣ [δηλαδή "ματαίως επιστεύσατε"]. ευρισκόμεθα δε και ψευδομάρτυρες του Θεού, διότι εμαρτυρήσαμεν περί του Θεού, ότι ανέστησεν τον Χριστόν, τον οποίον δεν ανέστησε, εάν καθ’ υπόθεσιν δεν ανασταίνωνται νεκροί. Διότι εάν δεν ανασταίνωνται νεκροί ουδ’ ο Χριστός ανέστη. ΑΛΛ’ ΕΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΕΣΤΗ, ΜΑΤΑΙΑ Η ΠΙΣΤΙΣ ΣΑΣ. [δηλαδή "ματαίως επιστεύσατε"] ΕΤΙ ΕΙΣΘΕ ΕΝ ΤΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ ΥΜΩΝ"
Μόνο σε μια περίπτωση θα μπορούσε κάποιος να πιστέψει στον Χρίστο και η πίστη του να είναι μάταια. Αυτή η περίπτωση είναι ΑΝ ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Σ’ αυτήν την περίπτωση ακόμα και η πιο ειλικρινή πίστη δεν θα μπορούσε να σε σώσει. Όπως είναι εύκολα κατανοητό λοιπόν η ανάσταση ήταν προαπαιτούμενο για να μπορούμε να σωθούμε με πίστη. Χωρίς ανάσταση, δεν θα υπήρχε και σωτηρία. ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΘΑ ΗΤΑΝΕ ΜΑΤΑΙΑ. Δείτε επίσης τι άλλο θα συνέβαινε αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί:

Κορινθίους Α 15/17-18
"Αλλ’ εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ......άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απωλέσθησαν"
Εάν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί τότε όσοι πέθαναν πιστεύοντας σ’ αυτόν έχουν χαθεί, δεν έχουν καμιά ελπίδα, αφού δεν υπάρχει ελπίδα για τους νεκρούς να ξαναζήσουν αν δεν υπάρχει ανάσταση. Αλλά όλα αυτά θα συνέβαιναν μόνο σ’ αυτήν την υποθετική κατάσταση, αφού η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική:

Κορινθίους Α 15/ιε/20-23
"ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ"
Η λέξη "αλλά" χρησιμοποιείται για να κάνει μια αντίθεση ανάμεσα σ’ αυτό το οποίο προηγήθηκε και σ’ αυτό που ακολουθεί. Η λέξη "τώρα" μας γυρίζει από τις υποθετικές καταστάσεις των στίχων 12-19 πίσω στην πραγματικότητα: "αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών." Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ΠΙΣΤΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΑ. Θα ήταν μόνο στην υποθετική περίπτωση που ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί από τους νεκρούς. Αλλά τώρα "ΑΝΕΣΤΗ ΕΚ ΝΕΚΡΩΝ" Δεν είμαστε πλέον στις αμαρτίες μας. Εκείνοι οι οποίοι πέθαναν πιστεύοντας στον Χριστό και ελπίζοντας στην ανάσταση του δεν πρόκειται να απολεστούν αφού:

Κορινθίους Α 15/ιε/20-22
"Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών. έγεινεν απαρχή των κεκοιμημένων. Διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι’ ανθρώπου, ούτω και δι’ ανθρώπου η ανάστασις των νεκρών. Επειδή καθώς πάντες αποθνήσκουσιν εν τω Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί [ δηλαδή "θα ζωοποιηθούν"] εν τω Χριστώ."
Δείτε ότι το κείμενο δεν λέει ότι οι νεκροί ζουν τώρα, αλλά ότι ΘΑ ζήσουν ξανά. Πότε; Ο στίχος 23 μας δίνει την απάντηση:

Κορινθίους Α 15/ιε/23
"έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξιν. ο Χριστός είναι η απαρχή, έπειτα όσοι είναι του Χριστού, ΕΝ ΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΥΤΟΥ"
Ο Ιησούς Χριστός θα έρθει ξανά και τότε όλοι εκείνοι οι οποίοι πεθάνανε πιστεύοντας σ’ αυτόν θα ζήσουν ξανά. Πραγματικά, η ημέρα που ο Χριστός αναστήθηκε είναι μια ημέρα με τεράστια σημασία. Επηρέασε, επηρεάζει και θα επηρεάζει εκατομμύρια ανθρώπους με ένα μοναδικό τρόπο. Σίγουρα απ’ όσα ήδη είδαμε παραπάνω υπάρχουν πολλά για να μας κάνουν να πούμε: Τι Μέρα!!
Τάσος Κιουλάχογλου
hellasforever

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια