Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Κάλαντα της Πάργας για τα Θεοφάνια

Εβγάτε για να μάθετε το θαύμα που εγίνη, που συγκατέβηκ ο Χριστός πολλά να υπομείνει.
Και εκατέβη το λοιπόν κάτω στον Ιορδάνη βουλόμνεος να βαπτιστεί από τον Ιωάννη.
-Ελα, ω Ιωάννη μου, έλα να με βαπτίσεις, στο θαύμα τούτο το φρικτό να με υπηρετήσεις.
-Ω Κύριέ μου, δεν μπορώ να γλέπω τη μορφή σου, να γλέπω την περιστερά ψηλά στην κορυφή σου.
Ω Κύριέ μου, δεν μπορώ ν αγγίξω απανωθό σου, γιατί η γης και ο ουρανός είναι στον ορισμό σου. -Ελα, ω Ιωάννη μου, έλα και μη βραδύνεις, εις τούτο το μυστήριον ανάδοχος να γίνεις.
Εκεί βαπτίζεται λοιπόν δια να καθαρίσει την αμαρτία του Αδάμ και να την εξαλείψει.
Δια να σκάσει ο εχθρός ο τρισκαταραμένος, που πλάνεψε τον άνθρωπο κι έμεινε κολασμένος

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια