Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Παθήσεις των Φλεβών των Κάτω Άκρων

1. Τι είναι η σαφηνεκτομή; 
Επηρεάζει το υπόλοιπο φλεβικό δίκτυο; 
Σε περίπτωση υποτροπής η σαφηνεκτομή επαναλαμβάνεται;

- Η σαφηνεκτομή είναι η αφαίρεση μιας ή και των δύο κύριων επιφανειακών φλεβών του σκέλους που ευθύνονται για τη δημιουργία κιρσών. Ακόμη εάν αφαιρεθούν και οι δύο σαφηνείς φλέβες το υπόλοιπο φλεβικό δίκτυο δεν επηρεάζεται αρνητικά. Αντιθέτως μάλιστα διευκολύνεται η κυκλοφορία του αίματος στις υπόλοιπες φλέβες του σκέλους, η οποία πια γίνεται ποιοτικά με τον σωστό τρόπο. Επειδή η σαφηνεκτομή, είτε χειρουργικά, είτε με χρήση laser υπονοεί ως ιατρικός όρος ότι η σαφηνής φλέβα έχει αφαιρεθεί δε μπορεί να επαναληφθεί. Σε περίπτωση υποτροπής γίνονται άλλες επεμβάσεις, παρόμοιας φιλοσοφίας, ανάλογα πάντα με την αιτία της υποτροπής.

2. Εάν κάποιος βρίσκεται υπό αντιπηκτική αγωγή, πρέπει να κάνει περιοδικές εξετάσεις για αναπροσαρμογή της δoσολογίας;
- Εξαρτάται από το είδος της αντιπηκτικής αγωγής. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται υποδόριες ενέσεις με ηπαρίνες μικρού μοριακού βάρους δεν απαιτείται έλεγχος για αναπροσαρμογή της δοσολογίας. Αντίθετα έλεγχος και αναπροσαρμογή απαιτείται όταν κάποιος λαμβάνει τα κλασσικά αντιπηκτικά από του στόματος. Σήμερα όμως έχουν κάνει την εμφάνισή τους νεώτερα από του στόματος αντιπηκτικά που δεν απαιτούν τέτοιο έλεγχο. Το ίδιο ισχύει και για τα αντιαιμοπεταλιακά, όπως η ασπιρίνη και η κλοπιδογρέλη, που επίσης δεν απαιτούν έλεγχο. Επομένως μια απλή συζήτηση με τον ιατρό σας θα σας καθοδηγήσει στον σωστό τρόπο χρήσης του φαρμάκου σας.

3. Η κατακράτηση υγρών στα κάτω άκρα σχετίζεται με τη Φλεβική Ανεπάρκεια;
- Η κατακράτηση υγρών δεν σχετίζεται συνήθως με την χρόνια φλεβική ανεπάρκεια αλλά με άλλα αίτια όπως καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια μικρού ή μεγαλύτερου βαθμού ή με διαιτητικές συνήθειες όπως λήψη άλατος.

4. Ποια είναι η ορθή χρήση των ελαστικών καλτσών; Πρέπει να φοριέται σε υγιές πόδι ελαστική κάλτσα;
- Οι ελαστικές κάλτσες είναι σωστό να εφαρμόζονται όταν το πόδι είναι όσο το δυνατόν λιγότερο πρησμένο - ιδανικά για παράδειγμα το πρωί μόλις ξυπνήσετε. Όσο πιο συχνή είναι η χρήση τους τόσο πιο καλά αποτελέσματα έχουν. Επίσης, στην περίπτωση που πάσχει το ένα μόνο σκέλος είναι καλό να φοράμε κάλτσα και στο άλλο. Με τον τρόπο αυτό βοηθάμε στη μακροχρόνια προφύλαξη και του έως τώρα υγιούς σκέλους.

5. Υπάρχει κληρονομικότητα στους κιρσούς και στη φλεβική ανεπάρκεια;
- Ναι. Βέβαια τονίζουμε ότι η κληρονομικότητα στη συγκεκριμένη πάθηση έχει να κάνει με μια αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης κιρσών και φλεβικής ανεπάρκεια στους απογόνους. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωτικό ότι η νόσος θα περάσει και στους απογόνους.

6.Τι μπορούμε να κάνουμε για τις νυχτερινές κράμπες; Ποια μπορεί να είναι η αιτία;
- Στην περίπτωση που οι νυκτερινές κράμπες οφείλονται σε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια θα πρέπει πρώτα να ελέγξουμε εάν η συγκεκριμένη μορφή ανεπάρκειας που έχουμε διορθώνεται χειρουργικά ή με laser. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν γίνεται μπορούμε να δοκιμάσουμε σε συνεργασία με τον ιατρό μας κάποια φαρμακευτική αγωγή καθώς και να εφαρμόσουμε τα συντηρητικά μέτρα προφύλαξης κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ο τρόπος με τον οποίο η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια οδηγεί ενίοτε στην εμφάνιση αυτού του συμπτώματος δεν είναι σαφώς καθορισμένος.

7. Τι κινδύνους εμπεριέχει μια χειρουργική επέμβαση στο φλεβοδίκτυο;
- Ανάλογα με το είδος της επέμβασης οι κίνδυνοι είναι γενικά λίγοι και δε διαφοροποιούνται από αυτούς μιας οποιασδήποτε επέμβασης γενικής χειρουργικής. Βέβαια όσο κάποιος αφήνει την πάθηση αθεράπευτη για χρόνια με συνέπεια να επιδεινώνεται και η ίδια η πάθηση αλλά και να προστίθενται και άλλα προβλήματα υγείας είναι σαφές ότι οι κίνδυνοι, αν και λίγοι, αυξάνονται. Πάντως στη σύγχρονη εποχή και με την ανάπτυξη της ενδαγγειακής τεχνολογίας και των laser, οι όποιοι κίνδυνοι είναι ελάχιστοι και αποτελεί μια από τις ασφαλέστερες επεμβάσεις, που συχνά μπορεί να περατωθεί μόνο με τοπική αναισθησία.

8. Η Φλεβική Ανεπάρκεια θεραπεύεται μόνο με χειρουργική επέμβαση;
- Οι περισσότερες μορφές της φλεβική ανεπάρκεια θεραπεύονται μόνο με χειρουργική επέμβαση (ή laser). Αυτό γιατί αποτελεί μια ανατομική πάθηση - κάποιες φλέβες έχουν πλέον χαλάσει και δεν επιτελούν το έργο τους. Αυτό δεν μπορεί να διορθωθεί με φαρμακευτική αγωγή. Βέβαια, πιο ήπιες μορφές της νόσου δεν οδηγούν πάντα σε επέμβαση, αν και κάτι τέτοιο δεν είναι συχνό. Είναι σαφές ότι η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια και οι κιρσοί των κάτω άκρων σήμερα θεραπεύονται και πρέπει να αντιμετωπίζονται σε συνεργασία με τον αγγειοχειρουργό.

9. Τι πιθανότητες αποτυχίας έχει μια επέμβαση με laser?
- Οι πιθανότητες αποτυχίας μια επέμβασης με laser για κιρσούς είναι μικρότερη του 1% στη σύγχρονη βιβλιογραφία και δε διαφέρει από αυτή ενός κλασσικού χειρουργείου.

10. Τι πιθανότητα υποτροπής υπάρχει για τους κιρσούς μετά από μια χειρουργική επέμβαση;
- Οι πιθανότητες υποτροπής μετά από χειρουργική επέμβαση για κιρσούς στη σύγχρονη εποχή και βιβλιογραφία και όταν η επέμβαση εκτελείται από εξειδικευμένο ιατρό (αγγειοχειρουργό) είναι γενικά κάτω από 10% μέσα στα επόμενα 10 χρόνια.
Alex-Yiatzides - (ΕΔΔΥΠΠΥ)- Δήμος Ηρακλείου Αττικής

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια