Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Σημαντικές αλλαγές επηρεάζουν τη συνταξιοδότηση από τον περασμένο χρόνο, με εξαίρεση όσους συμπληρώνουν, με την αναγνώριση ή χωρίς αυτή, δικαίωμα συνταξιοδότησης μέχρι το 2012, οπότε και μπορούν να βγουν στη σύνταξη μέχρι και 15 χρόνια νωρίτερα.
Αναλυτικά, όλες οι αλλαγές προβλέπουν τα παρακάτω:

1. Άνδρες ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης:
Από τη 01.01.13 αναπροσαρμόζεται τόσο ο χρόνος ασφάλισης για τους άνδρες ασφαλισμένους, που φτάνει πλέον τις 12.000 ημέρες ασφάλισης, όσο και το όριο ηλικίας, που ανέρχεται πλέον στα 62. Παρ' όλα αυτά, ο ασφαλισμένος μπορεί να θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης μέχρι το 2012 και την εξαγορά πλασματικών ετών.
2. Άνδρες ασφαλισμένοι με 10.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 στο καθεστώς των «Βαρέων»:
Από την 01.01.13 ανακαθορίζεται και το όριο ηλικίας λήψης πλήρους και μειωμένης σύνταξης με 35ετία των ασφαλισμένων, που έχουν πραγματοποιήσει 7.500 ημέρες εργασίας στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Και σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται το όριο που θα ίσχυε από την 01.01.15 προσαυξημένο κατά 2 έτη.
Εξακολουθεί να ισχύει όσον αφορά τη θεμελίωση, η προϋπόθεση που προβλέπει ότι, από τις 10.500 ημέρες εργασίας οι 7.500 τουλάχιστον πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Έτσι ο ασφαλισμένος, που το 2012 θα συμπληρώνει 10.500 ημέρες - εκ των οποίων 7.500 ημέρες εργασίας στα Β.Α.Ε. - θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί με το όριο ηλικίας που θα ισχύει τότε, δηλ. με μειωμένη στα 54 και 6 μήνες και πλήρη στα 56 και 6 μήνες.
3. Άνδρες ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης:
Για τους ασφαλισμένους τού ΙΚΑ, που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 4.500 ημέρες ασφάλισης από 01.01.2013 το όριο ηλικίας για τη λήψη πλήρους σύνταξης αυξάνεται από το 65ο στο 67ο έτος ηλικίας και για τη λήψη μειωμένης σύνταξης από το 60ο έτος στο 62ο έτος ηλικίας σύνταξης.
Για τη λήψη, δε, μειωμένης σύνταξης απαιτείται από τις συνολικά 4.500 ημέρες ασφάλισης να έχουν πραγματοποιηθεί και 100 τουλάχιστον ημέρες ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν από την υποβολή τής αίτησης για σύνταξη.
Επιπρόσθετα, το όριο ηλικίας για λήψη μειωμένης σύνταξης αυξάνεται από την 01.01.2013 στα 62.
4. Γυναίκες ασφαλισμένες με τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης:
Από την 01.01.12 «εκτοξεύεται» το όριο ηλικίας λήψης πλήρους σύνταξης με 4.500 ημέρες ασφάλισης των γυναικών ασφαλισμένων στο ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, ορίζεται στο 67ο έτος τής ηλικίας για όσες δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα χωρίς σταδιακά να μπορούν να το αποφύγουν.
Επιπλέον, το όριο για τον υπολογισμό τής μείωσης για όσες γυναίκες θα λάβουν μειωμένη σε αυτήν την κατηγορία είναι από την 1η Ιανουαρίου, τα 67.
Όσο για τη θεμελίωση για τις γυναίκες αυτής της κατηγορίας, αφορά μόνο όσες είχαν ήδη συμπληρώσει το 60ο έτος τής ηλικίας τους και κατοχύρωσαν έτσι είτε τα 60 ή τα 61 και 62, που ίσχυαν για το 2011 και 2012, αντίστοιχα.
Επίσης, ανακαθορίζονται από 01.01.2013 τα όρια ηλικίας λήψης μειωμένης σύνταξης για τις γυναίκες ασφαλισμένες μισθωτές. Έτσι, γυναίκες που πραγματοποιούν 4.500 ημέρες ασφάλισης (εκ των οποίων 100 κατ' έτος την προηγούμενη τής υποβολής τής αίτησης συνταξιοδότησης 5ετία) μπορούν να λάβουν μειωμένη, από την 01.01.2013 στα 62, όπως οι άνδρες ασφαλισμένοι.
Οι ασφαλισμένες με τον ανωτέρω χρόνο ασφάλισης δικαιούνται μειωμένη σύνταξη στο όριο ηλικίας, όπως αυτό διαμορφώνεται κατά το έτος που συμπληρώνουν το 55ο έτος τής ηλικίας τους και έχουν την προϋπόθεση των 100 ημερών ασφάλισης κατ' έτος, τα τελευταία 5 έτη, πριν από τη συμπλήρωση του 55ου.
5. Γυναίκες ασφαλισμένες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης:
Από την 01.01.2013 το εν λόγω δικαίωμα για όσες γυναίκες δεν έχουν τη δυνατότητα να θεμελιώσουν μέχρι την 31.12.12 δεν θα είναι προσβάσιμο. Αυτό, καθώς αυξάνεται ο χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για συνταξιοδότηση, στις 12.000 ημέρες, άμεσα, αλλά και το σχετικό όριο στα 62.
Για τη μειωμένη σύνταξη, το όριο ηλικίας αυξάνεται από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους στο 60ο έτος τής ηλικίας ως ισχύει για τους άνδρες. Εξακολουθεί να υφίσταται και η προϋπόθεση για τις 100 ημέρες ανά έτος για τη θεμελίωση με μειωμένη σύνταξη.
6. Άνδρες ασφαλισμένοι με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης:
Για τους άνδρες ασφαλισμένους, το όριο ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης με 10.000 ημέρες ανακαθορίζεται από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους στα 67 έτη για την πλήρη σύνταξη και στα 62 για τη μειωμένη,,καθώς επέρχονται άμεσα οι αλλαγές, που θα επέρχονται από την 01.01.15, προσαυξημένες κατά 2 έτη.
Όπως και σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις τής θεμελίωσης, ο ασφαλισμένος θα δικαιούται σύνταξη στο όριο ηλικίας και με τον χρόνο ασφάλισης, που θα συμπληρώσει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης και με την εξαγορά πλασματικών.
7. Ασφαλισμένοι που δικαιούνται δεύτερη σύνταξη από το ΙΚΑ: 
Στις περιπτώσεις των ασφαλισμένων, που δικαιούνται δεύτερη πλήρη σύνταξη από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, αυτή, πλέον, θα χορηγείται από την πραγματοποίηση 6.000 ημερών ασφάλισης και τη συμπλήρωση του 67ου έτους τής ηλικίας.
Περαιτέρω, αυξάνεται το όριο ηλικίας μειωμένης, κατά 50%, σύνταξης των γυναικών ασφαλισμένων με 4.800 ημέρες για δεύτερη σύνταξη απ' ευθείας στα 67.
8. Γυναίκες ασφαλισμένες με 4.500 ημέρες, εκ των οποίων, οι 3.600 στο καθεστώς των «Βαρέων»:
Από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών, που απασχολούνται σε βαριές και ανθυγιεινές εργασίες συνεχίζει να αυξάνεται στα 62 και εξισούται με εκείνο των ανδρών ασφαλισμένων.
Οι γυναίκες ασφαλισμένες θα πρέπει να έχουν, τουλάχιστον, 4.500 ημέρες, συνολικά, εκ των οποίων, οι 3.600 τουλάχιστον στα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα και 1.000 να έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία 13 χρόνια, για να δικαιούνται σύνταξη με το όριο ηλικίας, που ισχύει κατά το έτος συμπλήρωσης τού χρόνου αυτού. Εάν η εν λόγω ασφαλισμένη δεν είχε παιδιά και δεν κατόρθωνε να φτάσει με πλασματικό χρόνο τις 4.500 ημέρες, αλλά τις συμπλήρωνε από την 01.01.13 και έπειτα, τότε θα μπορούσε να συνταξιοδοτηθεί στα 62.
Ελευθεροτυπία

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια