Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Συνέχιση απασχόληση ΑΜΕΑ σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά τη λήξη προγράμματος του ΟΑΕΔ

Σας ενημερώνουμε ότι η υπ’ αριθ.413/2010 γνωμοδότηση του Ε' Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με την οποία κρίθηκε ότι είναι νόμιμη η συνέχιση της απασχόλησης Ατόμων με Αναπηρίες (ΑΜΕΑ) σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ, μετά την ολοκλήρωση του επιχορηγούμενου από τον ΟΑΕΔ προγράμματος ορισμένου χρόνου, βάσει του....

οποίου απασχολούμαι, όταν οι επιχειρήσεις αυτές επιθυμούν την περαιτέρω συνέχιση της απασχόλησής τους, κατά τα προβλεπόμενα στην διάταξη της παρ.1 του άρθρου 11 του ν.3227/2004, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, καθώς και από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επομένως οι ανωτέρω διατάξεις τυγχάνουν εφαρμογής στις επιχειρήσεις των ΟΤΑ α' και β’ βαθμού.

Το παρόν μπορείτε να αναζητήσετε και στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, www.ypes.gr, στις διαδρομές:
- Υπουργείο/Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές
Ερωτήσεις-ΟΤΑ α ‘ /Επιχειρήσεις/Εγκύκλιοι.
- Υπουργείο/Αποκεντρωμένη Διοίκηση-Αυτοδιοίκηση/Εγκύκλιοι-Αποφάσεις-Συχνές
Ερωτήσεις-ΟΤΑ β '/Εγκύκλιοι.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ - Ιωάννης Μιχελάκης

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια