Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Αλ.Υψηλάντης: Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος

" Η ώρα ήλθεν, ω Έλληνες! Προ πολλού οι λαοί της Ευρώπης πολεμούντες υπέρ των ιδίων δικαιωμάτων και ελευθερίας αυτών, μας επροσκάλουν εις μίμησιν.
Ημείς φαινόμενοι άξιοι της προπαρορικής αρετής και του παρόντος αιώνος, είμεθα ευέλπιδες να επιτύχωμέν την υπεράσπισιν των δικαίων αυτών και βοήθειαν.
Κινηθήτε, ω φίλοι, και θέλετε δει μίαν κραταιάν δύναμιν να υπερασπισθή τα δίκαιά μας.... Ενωθήτε λοιπόν, ω ανδρείοι και μεγαλόψυχοι ΄Ελληνες ! Ας σχηματισθώσι φάλαγγες εθνικαί, ας εμφανισθώσι εθνικαί λεγεώνες και θέλετε ιδεί τους παλαιούς εκείνους κολοσσούς του δεσποτισμού να πέσωσιν εξ ιδίων απέναντι των θριαμβευτικών μας σημαιών...Εις τα όπλα λοιπόν, φίλοι ! Η Πατρίς μας προσκαλεί"
Αποσπάσματα από το κείμενο της προκήρυξης του Αλ.Υψηλάντη

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια