Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Ισχύσει από 1η Αυγούστου σε δημόσια νοσηλευτήρια Κύπρου

Από 1η Αυγούστου 2013, τίθενται σε ισχύ οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν στην παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στα κρατικά νοσηλευτήρια που περιλαμβάνουν νέες προϋποθέσεις για εξασφάλιση ταυτοτήτων νοσηλείας, κατάργηση της....

κατηγορίας δικαιούχων «Β», διαφοροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων, εισαγωγή νέων τελών για φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις καθώς και αύξηση των τελών που καταβάλλονται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας χθες, γίνεται αναφορά στις νέες ρυθμίσεις.

Όσον αφορά τα νέα τέλη που καταβάλλονται για υπηρεσίες που παρέχουν τα κρατικά νοσηλευτήρια, διευκρινίζεται ότι:

1. Από την 1η Αυγούστου 2013, όλοι οι δικαιούχοι ασθενείς που επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών νοσηλευτηρίων θα καταβάλλουν το ποσό των €3,00 για επίσκεψη σε γενικό γιατρό και το ποσό των €6,00 για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό.

2. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλουν το τέλος των €0,50 για κάθε χορηγούμενο φάρμακο και για κάθε εργαστηριακή εξέταση με μέγιστη δυνατή χρέωση τα €10,00 ανά συνταγή φαρμάκων ή ανά έντυπο παραπομπής εργαστηριακών εξετάσεων αντίστοιχα.

3. Τα τέλη για φάρμακα και εργαστηριακές εξετάσεις θα καταβάλλονται με τη χρήση των «ενσήμων υγείας» τα οποία θα προαγοράζονται και θα επικολλούνται στις συνταγές φαρμάκων και στα έντυπα παραπομπής εργαστηριακών εξετάσεων. Τα ένσημα υγείας θα είναι διαθέσιμα στα κρατικά νοσηλευτήρια και στα ταχυδρομεία.

4. Ασθενείς οι οποίοι δεν είναι κάτοχοι ταυτότητας νοσηλείας εξακολουθούν να μπορούν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των κρατικών νοσηλευτηρίων καταβάλλοντας €15,00 για επίσκεψη σε γενικό γιατρό και το ποσό των €30,00 για επίσκεψη σε ειδικό γιατρό για οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία τους παρασχεθεί τα καθορισμένα τέλη τα οποία αναθεωρούνται από την 1η Αυγούστου 2013.

Όσον αφορά τα τμήματα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών των κρατικών νοσοκομείων, διευκρινίζεται ότι παραμένουν στη διάθεση οποιουδήποτε πολίτη τα έχει ανάγκη.

Οι ασθενείς που επισκέπτονται τις Πρώτες Βοήθειες, σημειώνεται, καταβάλλουν το ποσό των €10,00, ανεξάρτητα από τις υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν.
«Από το πιο πάνω τέλος εξαιρούνται κάποιες ευάλωτες κατηγορίες πολιτών όπως είναι οι λήπτες δημοσίου βοηθήματος, οι στρατιώτες, οι ανάπηροι αγώνων, ένοικοι συγκεκριμένων ιδρυμάτων κλπ. Για τη διεκδίκηση απαλλαγής από το πιο πάνω τέλος απαιτείται η επίδειξη ταυτότητας νοσηλείας».

Το Υπουργείο Υγείας τονίζει ότι για την απόκτηση ταυτότητας νοσηλείας που εκδίδεται κατά κανόνα σε Κύπριους και Ευρωπαίους πολίτες, μόνιμους κατοίκους Κύπρου, από την 1η Αυγούστου θα πρέπει ο καθένας πρέπει:

(α) να έχει καταβάλει εισφορές σε ασφαλιστέες απολαβές ή/και έχουν λογιστεί υπέρ του εξομοιούμενες περίοδοι ασφάλισης, τουλάχιστον για τρία συνολικά έτη

(β) κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ταυτότητα νοσηλείας θα πρέπει να έχει τακτοποιημένες τις φορολογικές του υποχρεώσεις.

Το Υπουργείο Υγείας διευκρινίζει ότι η κατηγορία των δικαιούχων «Β» καταργείται από την 1η Αυγούστου, ενώ τα εισοδηματικά κριτήρια διαφοροποιούνται.

Όπως σημειώνεται, ταυτότητα νοσηλείας παρέχεται σε άτομα, χωρίς εξαρτώμενους, των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €15,400.00 καθώς και σε μέλη οικογενειών, των οποίων το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €30,750.00, αυξανόμενο κατά €1,700.00 για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Σημαντική, παρατηρείται, είναι και η διαφοροποίηση του όρου «εξαρτώμενος» που σύμφωνα με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται σε παιδιά ηλικίας μέχρι 21 ετών ή και μεγαλύτερα νοουμένου ότι εξακολουθούν να συντηρούνται από τους γονείς, όπως είναι οι φοιτητές, οι στρατιώτες, κλπ.

Οι πάσχοντες από συγκεκριμένες χρόνιες ασθένειες θα εξακολουθήσουν να δικαιούνται επιπρόσθετες παροχές αναλόγως της ασθένειας τους.

Για την αντικατάσταση των ταυτοτήτων νοσηλείας, το Υπουργείο Υγείας δηλώνει ότι στοχεύοντας στην όσο το δυνατό ομαλότερη αντικατάστασή τους, έχει προχωρήσει στον καταρτισμό χρονοδιαγράμματος σταδιακής ακύρωσης των υφιστάμενων ταυτοτήτων.

Ταυτότητες νοσηλείας που εκδίδονται από άλλες υπηρεσίες όπως τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και την Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων καθώς και οι ταυτότητες νοσηλείας των δημοσίων υπαλλήλων, του ωρομίσθιου προσωπικού και των Ημικρατικών οργανισμών δεν επηρεάζονται, σημειώνει η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας.
www.news24.com.cy
.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια