Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Οι αρετές του Έλληνα

(The virtues that come with being Greek)
Όταν ο Θεός δημιούργησε τα έθνη, έδωσε στο κάθε έθνος από δύο αρετές. 
 (When God created the the various Nationalities, he bestowed 2-virtues to each).
Έτσι, έκανε τους Αμερικάνους.
(Thus, he made Americans):
τακτικούς και νομοταγείς,
(Punctual and Law-abiding)
τους Γερμανούς ....

(the Germans)
αποφασιστικούς και μελετηρούς,
(decisive and studious)
τους Ιάπωνες
(the Japanese)
εργατικούς κι υπομονετικούς.
(productive and patient)

Για τους Έλληνες είπε:
(about the Greeks, He said:)
θα είναι έξυπνοι, τίμιοι και θα δουλεύουν στο δημόσιο.
(they shall be intelligent, honest, and work for government service)
· Όταν τελείωσε τη δημιουργία του Κόσμου τον πλησίασε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ και του είπε: (When he finished creating the world, the Archangel Gabriel approached him and said:)

Κύριε, έδωσες σε όλα τα έθνη από δύο αρετές αλλά στους Έλληνες έδωσες τρεις.
(Lord, you gave to all nationalities only two virtues, but to the Greeks you gave three).
Αυτό θα τους κάνει πολύ ισχυρούς και θα διαταράξει τις ισορροπίες πάνω στη γη.
(That will make make them too powerful and disrupt the ballance of nations on the earth).

Έχεις δίκιο Γαβρίλε, είπε ο Κύριος.
(You are correct, Gabriel, said the Lord).

Στάθηκα απρόσεχτος κι αυτή μου η απροσεξία θα κάνει τους Έλληνες να κυριαρχήσουν σε όλο τον κόσμο.
(This oversight will make the Greeks masters of the world).
Κάτι πρέπει να κάνω αλλά δεν μπορώ να ανακαλέσω τις αρετές που τους έδωσα.
(I must do something, but I can't recall the virtues I've already given them).

Το βρήκα. Θα παραμείνουν και οι τρεις αρετές αλλά κάθε Έλληνας θα μπορεί να κάνει χρήση μόνο των δύο.
(Eureka! All three virtues will remain, but each Greek will only be able to have his choice of any two of the three).

Κι έτσι κι έγινε.
(And so it came to pass):

Αν ένας Έλληνας είναι τίμιος και δουλεύει στο δημόσιο δεν είναι έξυπνος,
(If a Greek is honest and works for the Government, he's not intelligent),
αν είναι έξυπνος και δουλεύει στο δημόσιο δεν είναι τίμιος,
(If he's intelligent and works for the Government, he's not honest),
κι αν είναι έξυπνος και τίμιος δεν δουλεύει στο δημόσιο.
(and if he's intelligent and honest, then he's not working for the Government).ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια