Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΓΓ Πρόνοιας: Λύση στη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων

Νέα εγκύκλιος εκδόθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, με την οποία συμπληρώνονται τα κενά και οι ασάφειες της εγκυκλίου Π3Α/φ.32/γπ.ΟΙΚ.141770/22-12-2011 που αφορούσε στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4025/2011 για τη χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και τα οποία είχαν οδηγήσει στην αναιτιολόγητη διακοπή επιδομάτων πρόνοιας από προνοιακά τμήματα δήμων της χώρας. Η νέα εγκύκλιος που....

εστάλη από τη Γ.Γ. Πρόνοιας προς όλα τα τμήματα Πρόνοιας των δήμων, αρμόδια για τη χορήγηση των επιδομάτων, επιλύει τα ανωτέρω προβλήματα ενώ η τελική λύση θα δοθεί με την έκδοση του νέου Κανονιστικού Πλαισίου για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στα Προγράμματα Οικονομικής Ενίσχυσης.
Όπως είχε καταγγείλει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΕΣΑμεΑ), «το εν λόγω ζήτημα που άρχισε τον τελευταίο καιρό να λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις σε δήμους όπως της Πάτρας, της Κέρκυρας, της Ηγουμενίτσας κλπ., η ΕΣΑμεΑ και οι φορείς – μέλη της άσκησαν έντονες πιέσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, δεδομένου ότι πολλά τμήματα Πρόνοιας της χώρας διέκοπταν τη χορήγηση επιδόματος, ακόμα και σε δικαιούχους των οποίων οι αποφάσεις χορήγησης ήταν σε ισχύ, ενώ άλλα εντελώς αυθαίρετα δε δέχονταν αίτηση από δικαιούχους με παθήσεις όπως ο σακχαρώδης διαβήτης ή τυφλότητα ακόμα και εάν διέθεταν Γνωμάτευση ΚΕΠΑ. Αιτιολογικό αυτής της άρνησης ήταν ότι δεν έχει εκδοθεί το νέο Κανονιστικό Πλαίσιο χορήγησης επιδομάτων, στερώντας τους ακόμα και το δικαίωμα αναδρομικής χορήγησης αυτών».
Τι λέει η εγκύκλιος της ΓΓ Πρόνοιας
Ανεξάρτητα από τη διαδικασία έκδοσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, η οποία έχει ήδη δρομολογηθεί, και λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο χρονικό διάστημα μεταξύ της ημερομηνίας αίτησης του ενδιαφερόμενου στα ΚΕ.Π.Α. και της ημερομηνίας έκδοσης της απόφασης, σας διευκρινίζουμε τα ακόλουθα, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών:
Η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων ΑμεΑ από τις αρμόδιες υπηρεσίες αναστέλλεται αυτοδίκαια από την επομένη της ημερομηνίας λήξης της γνωμάτευσης αναπηρίας ή της απόφασης ένταξης στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης και επαναχορηγείται εφόσον ο δικαιούχος προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία γνωμάτευση των ΚΕΠΑ, με την οποία πιστοποιείται η πάθηση ή η αναπηρία για την οποία αιτείται την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα υπόλοιπα κριτήρια που ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Η συνέχιση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων γίνεται αναδρομικά από την ημερομηνία διακοπής του επιδόματος και εφόσον έχει καταθέσει αίτηση στα ΚΕΠΑ μέσα σε χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης γνωμάτευσης. Σε διαφορετική περίπτωση το επίδομα διακόπτεται. Προκειμένου για νέο δικαιούχο, ως ημερομηνία χορήγησης του προνοιακού επιδόματος ΑμεΑ λαμβάνεται η ημερομηνία αίτησης του δικαιούχου στα ΚΕΠΑ.
Στην περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος προσκομίζει γνωμάτευση του ΚΕΠΑ βάσει της οποίας εντάσσεται σε διαφορετική κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης από αυτή που λάμβανε κατά τη λήξη της προηγούμενης γνωμάτευσης, η καταβολή πραγματοποιείται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης στο ΚΕΠΑ και σύμφωνα με την νέα κατηγορία προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης στην οποία εντάχθηκε ο δικαιούχος.
Μέχρι την έκδοση των νέων κοινών υπουργικών αποφάσεων, όπου θα καθορίζονται οι νέοι όροι και τα κριτήρια αναπηρίας για την ένταξη στα προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης ΑμεΑ, είναι αυτονόητο ότι ισχύει το υπάρχον κανονιστικό πλαίσιο που διέπει κατά περίπτωση κάθε πάθηση ή αναπηρία για την οποία χορηγείται επίδομα. Συνεπώς, σε προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης (όπως π.χ. Συγγενούς Αιμολυτικής Αναιμίας – Συγγενούς Αιμορραγικής Διάθεσης – AIDS,  ινσουλοεξαρτώμενου διαβήτη, Χανσενικών, Κωφαλαλίας), αρκεί η πιστοποίηση της πάθησης ή της αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και δεν απαιτείται η αναγραφή του ποσοστού αναπηρίας για την χορήγηση επιδόματος. Στους δικαιούχους που ανεστάλη η χορήγηση του επιδόματος με αυτήν την αιτιολογία, το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά από την ημέρα που ανεστάλη.
Στη περίπτωση που τυχόν, μετά την έκδοση του νέου κανονιστικού πλαισίου, η κατατεθειμένη από τον δικαιούχο γνωμάτευση του ΚΕ.Π.Α. δεν πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νέο κανονιστικό πλαίσιο, η καταβολή του επιδόματος διακόπτεται αυτοδίκαια από την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου κανονιστικού πλαισίου, με σχετική έγγραφη ενημέρωση του ενδιαφερόμενου.
Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΓΓ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
aftodioikisi.gr


ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια