Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Έκτακτο πρόγραμμα δημιουργίας θέσεων εργασίας

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 700.000 άτομα (διατήρηση 500.000 θέσεων εργασίας και απασχόληση 200.000 ανέργων) αφορά το έκτακτο πρόγραμμα για την ανάσχεση της ανεργίας που προτείνει το ΠΑΣΟΚ και ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου προσδιορίζεται σε 1,3 δισ. ευρώ.
Στο πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανεργίας που έδωσε....

στη δημοσιότητα το ΠΑΣΟΚ τονίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «παράλληλα με την προσπάθεια να επαναφέρουμε τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης επιβάλλεται να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε σήμερα ένα πρόγραμμα άμεσης απόδοσης, με στόχο να βάλουμε ανάχωμα στην αύξηση της ανεργίας, να εξασφαλίσουμε εργασία σε ομάδες του πληθυσμού που κινδυνεύουν να περιέλθουν στην απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση, να ανακουφίσουμε όσο γίνεται τους οικονομικά ασθενέστερους».

Συγκεκριμένα, με την εφαρμογή του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ εξασφαλίζεται για το 2013: Εργασία με οκτάμηνη διάρκεια σε 100.000 ανέργους. Διατήρηση θέσεων εργασίας για 500.000 εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης ανεργίας. Έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας για 10.000 ανέργους και άμεση προοπτική δημιουργίας 10.000 επιπλέον βιώσιμων θέσεων εργασίας. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας για 80.000 νέους ανέργους.

Αναφορικά με τη χρηματοδότηση του προγράμματος, επισημαίνεται ότι ποσό 750 εκατ. ευρώ προέρχεται από την αναδιάρθρωση και αξιοποίηση των πόρων του ΕΣΠΑ με στόχο την άμεση ενίσχυση της απασχόλησης, ποσό 150 εκατ. ευρώ προέρχεται από τον ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ και ποσό 400 εκατ. ευρώ θα προέλθει από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ, ενώ το ΙΚΑ θα ωφεληθεί από τη συγκράτηση της ανεργίας. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, το νέο πρόγραμμα πρέπει να είναι «άμεσο στην εφαρμογή», «στοχευμένο» σε σχέση με τους ωφελούμενους, «αντικειμενικό» ως προς τη διαδικασία επιλογής τους και «κατανεμημένο δίκαια» με κριτήρια γεωγραφικά και πληθυσμιακά.

Το νέο πρόγραμμα πρέπει να είναι δομημένο πάνω στους εξής τέσσερις βασικούς άξονες:

1. Ενίσχυση της απασχόλησης με δημιουργία νέων προσωρινών θέσεων εργασίας για μικρά έργα κοινωφελούς σκοπού και υπηρεσίες.
2. Διατήρηση θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, με επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και ενίσχυση των προγραμμάτων επανακατάρτισης.
3. Ανάπτυξη επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας ως τρίτου πυλώνα της οικονομίας.
4. Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για νέους ανέργους ηλικίας μέχρι 32 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε το ΠΑΣΟΚ, το ποσό που μπορεί να εξασφαλιστεί για τη στήριξη του προγράμματος για το έτος 2013 ανέρχεται στα 650 εκατ. ευρώ, με μεταφορά πόρων του ΕΣΠΑ και του ΕΤΠΑ για την ενίσχυση της απασχόλησης από τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομίας και Ανάπτυξης. Συμπληρωματικά αξιοποιούνται οι πόροι του ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ (περίπου 150 εκατ. ευρώ).

Με αυτά τα περίπου 800 εκατ. ευρώ και ένα ποσό 400 εκατ. από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ μπορεί να καλυφθεί και να αναπτυχθεί:

α) Εργασία για 100.000 ανέργους, κατά προτεραιότητα από οικογένειες που δεν έχουν κανένα εργαζόμενο, με το πρόγραμμα αυτεπιστασίας των δήμων, αλλά και επιχειρήσεων που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, με παράλληλη υποχρέωση για διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας (450 εκατ. ευρώ).
β) Διατήρηση θέσεων εργασίας με στήριξη των επιχειρήσεων που αποδεδειγμένα έχουν μειώσει τον κύκλο εργασιών τους και με στόχο να αποτραπούν οι απολύσεις. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών και επανακατάρτιση των εργαζομένων (500 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 100 εκατ. από το ΕΣΠΑ και τα 400 εκατ. από τον αλληλόχρεο λογαριασμό ΙΚΑ-ΟΑΕΔ).
γ. Στον τρίτο άξονα επιδότηση ανέργων, για σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας, με ποσό 100 εκατ. ευρώ για 10.000 ωφελούμενους και η χρηματοδότηση θα γίνει από τα προβλεπόμενα στον άξονα αυτό κονδύλια του ΕΣΠΑ και ΕΤΠΑ.
δ. Στον τέταρτο άξονα, για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας των νέων, μπορούν να ωφεληθούν 80.000 νέοι άνεργοι και η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στα 250 εκατ. ευρώ (χρηματοδότηση ΕΣΠΑ).
Αρης Χ.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια