Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Εκλείψεις Ηλίου και Σελήνης το 2013 & Εποχές

Εκλείψεις Ηλίου.
Στη διάρκεια του 2013 θα γίνουν δύο εκλείψεις Ηλίου, από τις οποίες η πρώτη θα είναι ΔΑΚΤΥΛΙΟΕΙΔΗΣ που θα είναι ΑΟΡΑΤΗ από την Ελλάδα, και η δεύτερη ΟΛΙΚΗ που θα είναι ΟΡΑΤΗ από την Ελλάδα σαν ΜΕΡΙΚΗ.

1.   Δακτυλοειδής έκλειψη ηλίου 9ης και 10ης Μαΐου 2013:

Η αρχή είναι στις 23.25 το μέγιστο στις 02.20 και το τέλος στις 05.25.
Το μέγεθος της έκλειψης είναι 0.95. Η έκλειψη αυτή θα είναι ορατή στην Νότιο - Ανατολική Ασία, την Ανατολική Αυστραλία και Ειρηνικό Ωκεανό.

2.   Ολική έκλειψη ηλίου 3ης Νοεμβρίου 2013.

Η αρχή είναι στις 12.04 το μέγιστο στις 14.38 και το τέλος στις 17.28.
Το μέγεθος της έκλειψης είναι 1.02. Η έκλειψη αυτή θα είναι ορατή στο Βόρειο τμήμα της Νοτίου Αμερικής, τον Ατλαντικό Ωκεανό, Βόρεια Δυτική και Νότια Αφρική και Νότια Ευρώπη.
Για την Αθήνα.
Μερική έκλειψη ηλίου. Η αρχή είναι στις 15.08, το μέσο είναι στις 15.37 και το τέλος στις 16.05.
Το μέγεθος της μερικής έκλειψης είναι 0.07.

Εκλείψεις Σελήνης.
Στη διάρκεια του 2013 θα γίνουν τρεις εκλείψεις Σελήνης, από τις οποίες η πρώτη θα είναι ΜΕΡΙΚΗ και ΟΡΑΤΗ από την Ελλάδα και η τρίτη ΠΑΡΑΣΚΙΑΣ και ΟΡΑΤΗ από την Ελλάδα.
Οι εκλείψεις θα έχουν τα παρακάτω στοιχεία:

1.   Έκλειψη Σελήνης 25ης - 26ης Απριλίου 2013.
Μερική έκλειψη. Είσοδος στη παρασικά της Γης στις 20:02, είσοδος στη σκιά της Γης στις 21:52, μέγιστο Μερικής Έκλειψης στις 22:08, έξοδος από τη σκιά της Γης στις 22:24 και έξοδος από την παρασκιά της Γης στις 00:13.
Το μέγεθος της έκλειψης είναι 0.02.
Η έκλειψη θα είναι ΟΡΑΤΗ από την Ελλάδα.

2.   Έκλειψη Σελήνης 25ης Μαρτίου 2013.
Έκλειψη παρασκιάς. Είσοδος στη παρασκιά της Γης στις 05:43, έξοδος από τη παρασκιά της Γης στις 06:37.
Το μέγεθος της έκλειψης παρασκιάς είναι 0.04.
Η έκλειψη θα είναι ΑΟΡΑΤΗ από την Ελλάδα.

3.  ΄Εκλειψη Σελήνης 18ης - 19ης Οκτωβρίου 2013.
Έκλειψη παρασκιάς. Είσοδος στη παρασκιά της Γης στις 23:48, μέγιστο Έκλειψης παρασκιάς στις 01:50, έξοδος από την παρασκιά της Γης στις 03:52.
Το μέγεθος της έκλειψης παρασκιάς είναι 0.79.
Η έκλειψη θα είναι ΟΡΑΤΗ από την Ελλάδα.

Σημ: Για την περίοδο που ισχύει η θερινή ώρα, πρέπει να προστεθεί 1 ώρα στην αναγραφόμενη.
Εποχές.
*   20 Μαρτίου στις 13:03 ο ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Κριού.................Εαρινή Ισημερία.
*   21 Ιουνίου στις 07:05 ο ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Καρκίνου..............Θερινό Ηλιοστάσιο.
*   22 Σεπτεμβρίου στις 22:45 ο ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Ζυγού..........Φθινοπωρινή Ισημερία.
*   21 Δεκεμβρίου στις 19:12 ο ήλιος εισέρχεται στο ζώδιο του Αιγόκερω.......Χειμερινό Ηλιοστάσιο
Έσπερος
Τέσσα

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια