Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Αναπτυξιακή Σύμπραξη: Πρόσβασις

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πρόσβασις» (δικτυακός τόπος: www.as-prosvasis.org), μια κοινή πρωτοβουλία της ΕΛΕΠΑΠ, της ΠΟΣΓΚΑμεΑ, του ΕΒΕΑ και της MENTORING A.E., υλοποιεί το έργο «Ολοκληρωμένες Δράσεις Επαγγελματικής Ένταξης Ατόμων με Κινητική Αναπηρία και Εγκεφαλικές Βλάβες στην περιοχή της Αττικής» στο πλαίσιο του προγράμματος «ΤοπΕΚΟ».
Πυρήνα της παρέμβασης αποτελεί η προώθηση στην απασχόληση ΑμεΑ που  διαμένουν στην Περιφέρεια Αττικής, χρησιμοποιώντας ως κύριους μοχλούς  την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική, για την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης.
Δυνατότητα συμμετοχής στο πρόγραμμα  έχουν όσοι πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:
-Έχουν συμπληρώσει  το 18ο έτος της ηλικίας τους  και δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος,

-Έχουν τεκμηριωτικό ανεργίας  από τον ΟΑΕΔ,
-Έχουν πιστοποιημένο ποσοστό  αναπηρίας ποσοστού αναπηρίας  > 50% (αρμόδιο όργανο του Ι.Κ.Α.  ή δευτεροβάθμιας υγειονομικής  επιτροπής). Η αναπηρία θα πρέπει  να είναι κινητικής μορφής  ή εγκεφαλική βλάβη.
Η αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων θα γίνει από ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Α.Σ. «Πρόσβασις». Όσοι υποψήφιοι πληρούν τα τυπικά κριτήρια ένταξής τους στο Πρόγραμμα, θα κληθούν να μετέχουν σε ατομική συνεδρία με την Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων, προκειμένου να επιλεγούν οι 70 συνολικά ωφελούμενοι του Προγράμματος.
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως τις 19/11/2012 και ώρα 12:00.
Παρακαλούνται τα Άτομα με Κινητική Αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω και  με Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ, να επικοινωνούν με την Α.Σ. «Πρόσβασις»:

Δ/νση: Κόνωνος 16, 11634 Αθήνα, Τηλ: 210 7227758, Fax: 210 7257757
e-mail: info@as-prosvasis.org , website: www.as-prosvasis.org

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε  με τον Πρόεδρο κ. Ι. Λυμβαίο στο 210-5236501 ή στο 6936-577899 και με το Γ. Γραμματέα κ. Χ. Νάστα στο 6936-577898.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια