Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Οδηγίες για τους ασφαλισμέν​ους του ΕΟΠΥΥ

*  'Οταν ο ασφαλισμένος απευθύνεται σε πιστοποιημένο ιδιώτη γιατρό, το κόστος της επίσκεψης βαρύνει τον ασφαλισμένο και δεν αποδίδεται από τον ασφαλιστικό φορέα.

*   Στα πολυϊατρεία - ιατρεία του ΕΟΠΥΥ (πρώην Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) εξυπηρετούνται.....

 όλοι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ.

*   Οι ελεγκτές γιατροί του ΕΟΠΥΥ (πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, μόνιμοι και αυτοί που έχουν σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου) εξυπηρετούν όλους τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.

*   Ο γιατρός που εξετάζει τον ασθενή υποχρεούται να ελέγχει την ταυτοπροσωπία και την ασφαλιστική του ικανότητα και να αναγράφει, στην περίπτωση χειρόγραφης παραπομπής, στο βιβλιάριο υγείας του τις παρακλινικές εξετάσεις τις οποίες παραγγέλλει.

*   Η θεώρηση - έγκριση δίδεται από τους ελεγκτές μόνο για τα χειρόγραφα παραπεμπτικά για εξετάσεις ποσού άνω των 100 ευρώ εντός δέκα ημερών από την αναγραφή τους.

Για τα ηλεκτρονικά παραπεμπτικά δεν απαιτείται έγκριση. Επίσης, δεν απαιτείται έγκριση όταν η εξέταση εκτελείται από τις υπηρεσίες υγείας του ΕΟΠΥΥ ή από τα εργαστήρια των σχηματισμών του ΕΣΥ ανεξαρτήτως ποσού.
Επίσης, η εξέταση εκτελείται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία θεώρησης, όταν απαιτείται έγκριση ελεγκτή, και από την ημερομηνία έκδοσης του παραπεμπτικού, όταν δεν απαιτείται θεώρηση.

*   Σε παραπεμπτικά που εκδίδονται ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα και αφορούν εξετάσεις προληπτικής ιατρικής με μηδενική συμμετοχή, ο παραγγέλλων ιατρός θα πρέπει να αναγράφει επί του παραπεμπτικού ότι πρόκειται για εξετάσεις που διενεργούνται στο πλαίσιο προληπτικού ελέγχου, σύμφωνα με τον ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, και θα αναγράφονται στο βιβλιάριο ασθενείας.

*  Τέλος η δαπάνη για διενέργεια εξετάσεων σε μη συμβεβλημένους φορείς βαρύνει τον ασφαλισμένο και δεν αποδίδεται από τον ΕΟΠΥΥ.
mbagiota@e-typos.com

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια