Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Με διαδικασίες-εξπρές τα συναινετικά διαζύγια

Σε μια μόλις εβδομάδα - αντί σε ένα χρόνο - θα μπορεί πλέον να  εκδίδεται ένα συναινετικό διαζύγιο, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, που τέθηκαν σε εφαρμογή  και επιφέρουν αλλαγές και στο καθεστώς κατάθεσης μηνύσεων.
Όπως αναφέρεται στα Νέα, προϋπόθεση για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου είναι η......

 εξάμηνη διάρκεια του γάμου, ενώ μέχρι σήμερα το διάστημα αυτό ήταν ένας χρόνος.

Με τον νέο νόμο το συναινετικό διαζύγιο εκδίδεται με απόφαση του προέδρου Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Στην περίπτωση που το ζευγάρι έχει ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει η έκδοση του διαζυγίου να συνοδεύεται από έγγραφη συμφωνία των συζύγων που θα ρυθμίζει  την επιμέλεια των παιδιών και την επικοινωνία  μαζί τους.
Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών προς τα μέλη του, η νέα διαδικασία έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων έχει ως εξής:

- Για τις νέες υποθέσεις, που θα υποβληθούν από την 2α Απριλίου 2012 και εφεξής, θα κατατίθεται αίτηση στο κτίριο 3, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα και θα προσδιορίζεται δικάσιμος.

- Κατά τη συζήτηση θα προσκομίζεται φάκελος με τις προτάσεις, τη συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου, τη συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των παιδιών, το ή τα πληρεξούσια, όταν δεν παρίστανται οι διάδικοι, τη ληξιαρχική πράξη γάμου, το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα γραμμάτια προκαταβολής της αμοιβής του ή των δικηγόρων.

- Επειδή, σύμφωνα με τις νέες διατάξεις, το τμήμα της απόφασης που θα αφορά την επιμέλεια, την επικοινωνία και τη διατροφή των παιδιών αποτελεί εκτελεστό τίτλο, το απόγραφο θα εκδίδεται από την Γραμματεία του τμήματος των συναινετικών διαζυγίων στο κτίριο 3, σύμφωνα με όσα ισχύουν γενικά για την έκδοση απογράφων.

- Οι δεύτερες συζητήσεις των παλαιών υποθέσεων θα συζητηθούν κανονικά. Οι δικηγόροι υποχρεούνται να παραστούν κατά την ορισμένη δικάσιμο και να προσκομίσουν φάκελο, που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε τις προτάσεις, η συμφωνία των συζύγων για τη λύση του γάμου, το ή τα πληρεξούσια και τα γραμμάτια προκαταβολής της αμοιβής του ή των δικηγόρων».

Στα 100 ευρώ το παράβολο για τις μηνύσεις

Οι μηνύσεις μπορούν να κατατίθεται και με ηλεκτρονικό τρόπο, εφόσον φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, ενώ το σχετικό παράβολο αυξήθηκε στα 100 ευρώ, από 10 ευρώ.

Παράλληλα, για να μπορεί μία βάσιμη μήνυση να οδηγηθεί γρήγορα στο ακροατήριο, μπορεί ο μηνυτής να προσκομίσει μαζί και τις καταθέσεις των μαρτύρων που προτείνει.

Οι καταθέσεις πρέπει να έχουν γίνει ή σε συμβολαιογράφο ή σε Ειρηνοδίκη.

Παράλληλα, οι ανώνυμες μηνύσεις ή αναφορές (με ανύπαρκτο όνομα) τίθενται αμέσως στο αρχείο από τον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, ενώ οι μηνύσεις που κρίνονται αβάσιμες ή είναι ανεπίδεκτες δικαστικής εκτίμησης έχουν την ίδια τύχη, δηλαδή αρχειοθετούνται.

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια