Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΘΕΜΑ: «Άμεση παρέμβαση για την αντιμετώπιση της ταλαιπωρίας στην οποία υπόκεινται τα Άτομα με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες και οι οικογένειές τους στα γκισέ των Τραπεζών, προκειμένου να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό επ΄ονόματι Ατόμου με Αναπηρία»
Αξιότιμοι Κύριοι,

Η απογραφή των δικαιούχων των προνοιακών επιδομάτων ανέδειξε –μεταξύ άλλων- και ένα τεράστιο θέμα άγνοιας ή ακόμα και ανυπακοής στους Νόμους του Ελληνικού Κράτους από τις Τράπεζες.

Συγκεκριμένα, η ΠΟΣΓΚΑμεΑ έχει γίνει αποδέκτης πλήθους παραπόνων και καταγγελιών απ΄όλη την Ελλάδα ότι, σε κάποιες Τράπεζες όπου προσήλθαν γονείς Ατόμων με Αναπηρία για να ανοίξουν λογαριασμό με πρώτο δικαιούχο το ίδιο το Άτομο με Αναπηρία, στον οποίο θα κατατίθεται το επίδομα, οι υπάλληλοι αγνοούσαν την έννοια του δικαστικού συμπαραστάτη, με αποτέλεσμα να αρνούνται να ανοίξουν λογαριασμό ή να ζητούν προθεσμία, προκειμένου να επικοινωνήσουν με τις νομικές υπηρεσίες της Τράπεζας, με αποτέλεσμα πολλοί εξ αυτών να κινδυνεύουν να χάσουν την προθεσμία απογραφής. Επίσης, παρουσιάστηκε το φαινόμενο να ζητούν τη δικαστική συμπαράσταση ακόμη και σε γονείς ανηλίκων κάτω των 18 ετών.

Ακόμη, σε έγγραφη απάντηση Διευθυντή καταστήματος μεγάλης ελληνικής Τράπεζας προς Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία, αναφέρονται τα εξής: «Σε περίπτωση που ο δικαιούχος του επιδόματος είναι ενήλικας, δεν είναι ικανός για δικαιοπραξία και έχει κηρυχθεί σε καθεστώς δικαστικής συμπαράστασης, τότε ο λογαριασμός που θα ανοιχθεί, δεν μπορεί να είναι κοινός (ούτε με συνδικαιούχο τον συμπαραστάτη, καθώς αυτό θα υπερέβαινε τα όρια του λειτουργήματός του), εκτός αν αυτό προβλέπεται στην απόφαση με την οποία ορίζεται ο δικαστικός συμπαραστάτης. Προκειμένου για ανήλικο, το άνοιγμα του λογαριασμού θα γίνεται από τους γονείς του (οι οποίοι είναι οι νόμιμοι αντιπρόσωποί του), χωρίς οι ίδιοι να τίθενται συνδικαιούχοι του βιβλιαρίου. Η σχετική διαδικασία απαιτεί την επίδειξη της ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού/οικογενειακής μερίδας και τη συμπλήρωση ειδικής υπεύθυνης δήλωσης, όπου οι γονείς δηλώνουν ποιος ασκεί τη γονική μέριμνα και ότι αυτή δεν του έχει αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση ή άλλο τρόπο».

Το εύλογο ερώτημα είναι: η έννοια του δικαστικού συμπαραστάτη για ένα άτομο χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα, ποια άλλη μπορεί να είναι πέρα από την έννοια της εκπροσώπησης και της ανάληψης ευθύνης για τις πράξεις του ατόμου αυτού εκ μέρους του δικαστικού συμπαραστάτη του;

Η ΠΟΣΓΚΑμεΑ καταγγέλλει την πολιτική ορισμένων Τραπεζών απέναντι στα Άτομα με Αναπηρία που δεν μπορούν να αυτο-εκπροσωπηθούν, αλλά και απέναντι στους γονείς αυτών των ατόμων και καλεί την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τον Διοικητή της Τ.τ.Ε. και το Συνήγορο του Πολίτη να παρέμβουν ΑΜΕΣΑ, ώστε οι Τράπεζες να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να κυκλοφορήσει σχετική εγκύκλιος προς όλα τα καταστήματα Τραπεζών με την οποία θα εξηγείται η έννοια του δικαστικού συμπαραστάτη για Άτομα με Αναπηρία, καθώς και για το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών από γονείς ανηλίκων και ενηλίκων ΑμεΑ, με όνομα πρώτου δικαιούχου αυτό του Ατόμου με Αναπηρία, καθώς και κάθε άλλη σχετική επεξήγηση, προκειμένου να σταματήσει κάθε παρερμηνεία από τους τραπεζικούς υπαλλήλους για το Νόμο, κάθε διακριτή μεταχείριση που εξαιτίας της αναπηρίας τους ταλαιπωρεί τα Άτομα με Βαριές και Πολλαπλές Αναπηρίες, τους γονείς τους και τις οικογένειές τους μπροστά στα γκισέ των Τραπεζών.
Αναμένουμε την άμεση ενεργοποίησή σας, καθώς και σχετική ενημέρωσή μας.
Με εκτίμηση,
Για την Εκτελεστική Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                  Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΥΜΒΑΙΟΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΣΤΑΣ
Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.μεΑ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ - Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ε06.08/3η/27-01-12
Αρ. Πρωτ. 100
Αθήνα, 20-2-2012
ΠΡΟΣ: -Διοικητή Τράπεζας Ελλάδος
-Συνήγορο του Πολίτη
-Ελληνική Ένωση Τραπεζών
Κοιν: -Υπουργείο Υγείας, Υπουργό κ. Λοβέρδο
-Υφυπουργό Υγείας, κ. Μπόλαρη
-Γεν. Γραμματέα Πρόνοιας, κ. Κατριβάνο
-ΕΣΑμεΑ
-Φορείς-Μέλη ΠΟΣΓΚΑμεΑ

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια