Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Οι κτηνοτρόφο​ι εγκαταλείπ​ουν τα ελληνικά κτηνοτροφι​κά ζώα

Με εξαφάνιση απειλούνται συνολικά 16 διαφορετικές φυλές βοοειδών, αιγοπροβάτων και χοίρων, εξαιτίας της χαμηλής παραγωγικότητάς τους σε κρέας και γάλα.
"Τα ελληνικά κτηνοτροφικά ζώα είναι ανθεκτικά και δεν έχουν ανάγκη από μεγάλες ποσότητες τροφής.
Επειδή παράγουν μικρές ποσότητες κτηνοτροφικών προϊόντων, όμως, τα....

τελευταία χρόνια έχουν εγκαταλειφθεί και αρκετά από αυτά απειλούνται με οριστική εξαφάνιση", λέει ο καθηγητής Ζωικής Παραγωγής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αντώνης Κομινάκης.
Για τη διατήρηση των αυτοχθόνων ελληνικών φυλών, τα Κέντρα Γενετικής Βελτίωσης Ζώων έχουν ειδικά προγράμματα διατήρησης του γενετικού υλικού τους.
 "Υπάρχουν παραδοσιακά ζώα, όπως είναι το σαρακατσάνικο πρόβατο ή η βραχυκερατική αγελάδα, που πλέον δεν προτιμώνται από τους κτηνοτρόφους. Έχουμε δημιουργήσει τράπεζες σπέρματος και συγκεκριμένα προγράμματα διατήρησης του γενετικού υλικού αυτών των ζώων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς της Ελλάδας", δηλώνει ο προϊστάμενος του ΚΓΒΖ Ιωαννίνων, Δημήτρης Παππάς.
realnews

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια