Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Νέοι όροι για τις συντάξεις αναπήρων

Αυστηρότερα κριτήρια και προϋποθέσεις θέτει εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας.
Οι διατάξεις θα έχουν αναδρομική ισχύ για όσους υπέβαλαν αίτηση αλλά δεν είχαν προλάβει να εξασφαλίσουν οριστική απόφαση μέχρι
τις 5 Αυγούστου.
Με νέες προϋποθέσεις και αυστηρότερα κριτήρια θα χορηγούνται πλέον οι συντάξεις σε συζύγους, γονείς και αδελφούς αναπήρων.
Οι νέες διατάξεις θα ισχύσουν αναδρομικά και για όσους είχαν καταθέσει αίτηση αλλά δεν είχαν προλάβει να εξασφαλίσουν οριστική απόφαση συνταξιοδότησης μέχρι τις 5 Αυγούστου, ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων ρυθμίσεων. Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε χθες ο υπ. Εργασίας Γ. Κουτρουμάνης, τα ασφαλιστικά ταμεία θα χορηγούν στο εξής συντάξεις στους συζύγους, τους γονείς και τους αδελφούς αναπήρων με τρεις αυστηρότερες προϋποθέσεις:
1. Να έχουν συμπληρώσει 7.500 ημέρες ή 25 έτη ασφάλισης (στον χρόνο αυτό ο ενδιαφερόμενος μπορεί να προσμετρήσει μόνο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας, γονικής άδειας ανατροφής παιδιών και κύησης και λοχείας). Ειδικά για τους ασφαλισμένους στον ΟΓΑ απαιτούνται 20 χρόνια μέχρι τις 31/12/2012 και 25 χρόνια από την 1/1/2013 και εφεξής.
2. Να μην έχουν καταστεί ήδη συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα ή του Δημοσίου, ούτε και να λάβουν σύνταξη στο μέλλον.
3. Σε περίπτωση που το ανάπηρο άτομο (παιδί, σύζυγος, αδελφός) μετά τη συνταξιοδότηση του γονέα, συζύγου ή αδελφού εργαστεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, ο γονέας, σύζυγος ή αδελφός πρέπει να δηλώσει την εργασία στον φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται και η σύνταξη θα αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η εργασία.
Οι προϋποθέσεις για τους συζύγους:
1. Ο σύζυγος να είναι ανάπηρος με ποσοστό 80% και πάνω.
2. Εγγαμος βίος τουλάχιστον 10 ετών πριν από την υποβολή της αίτησης.
3. Ο σύζυγος του αναπήρου να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ή 25 έτη ασφάλισης και να μη λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.
Οι προϋποθέσεις για τους γονείς:
1. Το παιδί να είναι άγαμο και ανάπηρο με ποσοστό 67% και πάνω, να μην εργάζεται και να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού ή άλλου δημόσιου φορέα.
2. Ο γονέας που θα συνταξιοδοτηθεί να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ή είκοσι πέντε χρόνια ασφάλισης και να μη λαμβάνει σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο.
3. Ο άλλος γονέας να έχει τουλάχιστον 2.400 ημέρες ή 8 έτη πραγματικής ασφάλισης, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ή τα 2 χρόνια να έχουν πραγματοποιηθεί εντός των τελευταίων τεσσάρων ετών.
Επίσης να εργάζεται, να μη λαμβάνει και να μην έχει θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο και να έχει υποβάλει υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει ασκήσει ούτε προτίθεται να ασκήσει δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις της ειδικής διάταξης.
ΓΙΑ ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
Απαιτούνται 25 έτη ασφάλισης
Οι προϋποθέσεις για τη σύνταξη των αδελφών αναπήρων είναι οι εξής:
  • Ο ανάπηρος αδελφός πρέπει να είναι άγαμος και ανάπηρος με ποσοστό 67% και πάνω, να μην εργάζεται, να μη νοσηλεύεται σε ίδρυμα με δαπάνη ασφαλιστικού φορέα και για τουλάχιστον μία πενταετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης να συνοικεί και να βαρύνει οικονομικά τον αδελφό που θα συνταξιοδοτηθεί.
  • Ο αδελφός που θα συνταξιοδοτηθεί θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον 7.500 ημέρες ή 25 έτη ασφάλισης, να μη λαμβάνει άλλη σύνταξη, να έχει τεθεί δικαστικός συμπαραστάτης του ανάπηρου αδελφού με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τουλάχιστον μία 5ετία από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε περίπτωση που παύσει η δικαστική συμπαράσταση ή διακοπεί η συνοίκηση, η σύνταξη θα διακοπεί.
  • Οι γονείς των δύο αδελφών θα πρέπει να μη βρίσκονται εν ζωή ή να είναι ανάπηροι με ποσοστό 67% και πάνω.
ethnos

    ΣΧΟΛΙΑ

    0 Σχόλια