Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Με κλείσιμο απειλούνται δεκάδες φορείς προστασίας ανάπηρων παιδιών

Αθήνα, 19 Μαΐου 2011
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με κλείσιμο απειλούνται δεκάδες φορείς προστασίας ανάπηρων παιδιών ανά τη χώρα
Επισημάνσεις της Ευγενίας Τσουμάνη - Σπέντζα
«Η εγκατάλειψη των μη κυβερνητικών φορέων παιδικής προστασίας καταδεικνύει την
αναποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικής προστασίας αλλά και την έλλειψη πολιτικής βούλησης για την αναδιοργάνωσή του». Αυτό τόνισε η βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας κα Ευγενία Τσουμάνη-Σπέντζα η οποία συμμετείχε στη συνέντευξη Τύπου της Ένωσης Μαζί για το Παιδί σχετικά με τα οξύτατα προβλήματα οικονομικής βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν περισσότεροι από τριάντα έναν φορείς παιδικής προστασίας στη χώρα μας.
Στην ανοιχτή συζήτηση που ακολούθησε η κα Τσουμάνη υπογράμμισε ότι η εγκατάλειψη των φορέων παιδικής προστασίας αντανακλά τη γενικότερη αναποτελεσματικότητα του συστήματος κοινωνικών παροχών στη χώρα μας τονίζοντας την ανάγκη εξορθολογισμού του έτσι ώστε οι σχετικοί πόροι να κατανέμονται σε φορείς με ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών και αποδεδειγμένο κοινωνικό έργο. Στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι, ενώ οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ως ποσοστό του ΑΕΠ δεν υπολείπονται σημαντικά του ευρωπαϊκού μέσου όρου, η αποδοτικότητα τους ήταν η χαμηλότερη στην ΕΕ-27 το 2008 καθώς και ότι το φτωχότερο 10% του πληθυσμού ελάμβανε το 6,6% των κοινωνικών επιδομάτων έναντι 7,4% που ελάμβανε το πλουσιότερο 10% του πληθυσμού!
Η βουλευτής Επικρατείας έθεσε ως προτεραιότητα την τροποποίηση των διατάξεων σχετικά με τη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των κοινωφελών οργανισμών και φιλανθρωπικών οργανώσεων και τη φορολόγηση των δωρεών που λειτουργεί ως σημαντικό αντικίνητρο για τα νομικά και τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συνδράμουν. Επίσης, επεσήμανε την ανάγκη αξιοποίησης πόρων του ΕΣΠΑ για την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής μέριμνας αλλά και στήριξης των φορέων παιδικής προστασίας από επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Τέλος, η κα Τσουμάνη δεσμεύθηκε ότι θα θέσει άμεσα το πρόβλημα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου προς τους αρμόδιους Υπουργούς.
http://www.tsoumani.gr/images/site/tsoumani.jpg
Πολιτικό Γραφείο Ευγενίας Τσουμάνη - Σπέντζα
Βουλευτού Επικρατείας - Νέα Δημοκρατία
Βουκουρεστίου 27
106 73 Αθήνα
URL: www.tsoumani.gr
mail: info@tsoumani.gr

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια