Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Αναπροσαρμ​ογή ενοικίου

Εξαιτίας των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε, πολλοί ενοικιαστές δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην υποχρέωση να καταβάλλουν το ενοίκιο.
Σύμφωνα με την ερμηνεία του άρθρου 288 ΑΚ, ο ενοικιαστής έχει υποχρέωση να
εκπληρώσει την παροχή, όπως απαιτούν η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.
Η διάταξη του άρθρου αυτού εφαρμόζεται σε οποιαδήποτε ενοχή, είτε αυτή απορρέει από σύμβαση είτε πηγάζει ευθέως από τον νόμο.
Ωστόσο, αν προβλέπεται άλλη ανάλογη ειδική προστασία ή αν συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, υπάρχει δυνατότητα να διεκδικήσετε δικαστικώς την αναπροσαρμογή του ενοικίου.
Ο δικαστής, δηλαδή, όταν συντρέχουν ειδικές συνθήκες για τον ενοικιαστή και με βάση τα αντικειμενικά κριτήρια, μπορεί να αναπροσαρμόσει το ενοίκιο ή να αποφασίσει αλλαγές στον τρόπο για συγκεκριμένο διάστημα.
realnews

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια