Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Αίτηση στη Χωροφυλακή για τις ....θερμάστρες!

Μπορεί σήμερα ν ακούγεται παράξενο, αλλά πενήντα χρόνια πίσω, στα μέσα της δεκαετίας του ΄50, η κατοχή θερμάστρας πετρελαίου ήταν μια πολύ δύσκολη επιλογή. Ο κάτοχός της έπρεπε να κάνει αίτηση στην Αστυνομία ότι έχει πραγματική ανάγκη θέρμανσης, για να μπορέσει να προμηθευτεί το απαραίτητο ακάθαρτο πετρέλαιο, ξεσηκώνοντας έτσι τις - δικαιολογημένες - διαμαρτυρίες των εφημερίδων: "Δεν βλέπουμε δια ποιον λόγον πρέπει να παρεμβάλλεται η Αστυνομία ή η Χωροφυλακή εις την υπόθεσιν της χορηγήσεως ακαθάρτου πετρελαίου δια τας θερμάστρας - ξένης ή εγχώριας κατασκευής -, αι οποίαι λειτουργούν εφέτος δια πρώτην φοράν. Ένα επίσημο τιμολόγιο του πωλητού παραδιδόμενον εις τον αγοραστήν θα ημπορούσε αμάχητην απόδειξην ότι ο ζητών πετρέλαιον από την εταιρίαν καυσίμων έχει πράγματι ανάγκην αυτού. Έτσι θα απηλλάσσοντο από περιττάς ταλαιπωρίας οι οικογεινειάρχαι και θα ετίθετο τέρμα εις τους δισταγμούς εκείνων οι οποίοι θέλουν να αγοράσουν θερμάστραν ακαθάρτου πετρελαίου, αλλά φοβούνται τας διατυπώσεις δια την εξασφάλιση των καυσίμων"mbordokas@e-typos.com

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια