Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Καταπάτηση των δικαιωμάτων των μαθητών με σοβαρές παθήσεις κατά την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Επειδή θεωρώ ότι με πρόσφατες ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας καταστρατηγούνται βάναυσα τα δικαιώματα των μαθητών με σοβαρές παθήσεις σας κοινοποιώ επιστολή-διαμαρτυρία που αποστέλλω στο Υπουργείο. Σας αποστέλλω επίσης το μηχανογραφικό όπως δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου minedu.gov.gr.
Θεωρώ ότι ο κάθε ένας από εσάς έχει αρμοδιότητα για τα
θέματα που θίγονται και σας παρακαλώ να κάνετε τις προσφορότερες ενέργειες (επερωτήσεις στη Βουλή, έγγραφα, διαμαρτυρίες κλπ) για να προασπίσετε τα δικαιώματα όσων εκπροσωπείτε το συντομότερο δυνατόν με δεδομένο ότι η κατάθεση των μηχανογραφικών γίνεται από 18-24 Νοέμβρη 2010.
Ζωή Εύδου
Πολιτικός Μηχανικός
Χανιά Ζωή Εύδου Προς: Πολιτικός Μηχανικός Ι. Μαρκάκη 8 73100 Χανιά Τηλ. 28210-86803 E_mail: zevdou@yahoo.com 1. Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Α. Παπανδρέου 37 Μαρούσι 15108 Υπόψη: α. Υπουργού κας Άννας Διαμαντοπούλου β. Υφυπουργού κου Ιωάννη Πανάρετου γ. Δ/νσης οργάνωσης και διεξαγωγής εξετάσεων 2. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αριστοτέλους 17 Αθήνα 10187 Υπόψη α. Υπουργού Υγείας κου Α. Λοβέρδου β. Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας γ. Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας – Δ/νσης κοινωνικής αντίληψης και αλληλεγγύης δ. Γενικής Δ/νσης Πρόνοιας – Δ/νσης προστασίας ατόμων με ειδικές ανάγκες. ΕΠΕΙΓΟΝ Θέμα: Καταπάτηση των δικαιωμάτων των μαθητών με σοβαρές παθήσεις κατά την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Κύριοι Υπουργοί, Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, Πρυτάνεις ΑΕΙ και Πρόεδροι ΤΕΙ, Όπως γνωρίζετε, υπάρχει μια κατηγορία μαθητών λεγόμενη ''υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις'' που εισάγονται στα ΑΕΙ-ΤΕΙ σε ποσοστό 5% καθ' υπέρβαση του αριθμού των εισαγομένων με κριτήριο τον βαθμό του Απολυτηρίου του Λυκείου (ν. 3794/2009, ΦΕΚ156/Α’/2010, άρθρο 35). Οι μαθητές αυτοί φοιτούν κανονικά και επίσης εξετάζονται σε όλα τα μαθήματα αλλά μέσα στην σχολική τους μονάδα. Έως πέρυσι οι υποψήφιοι έκαναν την αίτησή τους κατ’ ευθείαν στις σχολές που τους ενδιέφεραν. Από φέτος το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να το κάνει με μηχανογραφικό σε κεντρικό επίπεδο. Ως εδώ καλά και σωστά. Μετά όμως αρχίζουν τα δύσκολα. Θα παρακάμψω το γεγονός της απίστευτης καθυστέρησης: ενώ το ακαδημαϊκό έτος έχει ξεκινήσει οι μαθητές αυτοί θα κάνουν μηχανογραφικά 18-24 Νοέμβρη. Πρώτη χρονιά είναι υπάρχουν δυσκολίες, φαντάζεστε όμως λίγο και τις δυσκολίες αυτών των μαθητών που θα ξεκινήσουν τη χρονιά από τη μέση?. Θα σταθώ περισσότερο στην διαδικασία αυτή καθεαυτή. Στο άρθρο 35 του νόμου ορίζεται ότι: «Οι πάσχοντες από τις αναφερόμενες παθήσεις δεν εισάγονται σε Τμήματα στα οποία λόγω της φύσης της Επιστήμης είναι δυσχερής για αυτούς η παρακολούθηση σύμφωνα με αιτιολογημένη απόφαση του τμήματος, που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και ανακοινώνεται πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους για το οποίο γίνεται η επιλογή» (η υπογράμμιση δική μου). Με έγγραφό που υπογράφει ο Υφυπουργός Παιδείας Ιωάννης Πανάρετος (αρ. πρωτ. Φ251/120415/Β6/28-9-2010) το Υπουργείο απευθύνεται στους Πρυτάνεις ΑΕΙ και Προέδρους ΤΕΙ και τους θυμίζει ότι καθυστερούν να στείλουν καταλόγους με τις αποκλειόμενες παθήσεις και αναφέρει: «Θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να μεριμνήσετε ώστε οι υπηρεσίες σας να ανταποκριθούν στην πρόσκληση και να αποστείλουν μέχρι την Πέμπτη 30-9-2010 τις απαντήσεις για τις αποκλειόμενες παθήσεις από εναπομείναντα Ιδρύματα και Τμήματα, άλλως θα επιτραπεί η εισαγωγή υποψηφίων με παθήσεις στις Σχολές σας, στις οποίες ενδεχομένως ούτε η εκπαίδευση τους θα είναι δυνατή ούτε και θα υπάρχει η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασής τους.» (η υπογράμμιση δική μου). Εδώ μπαίνει ένα πρώτο ερώτημα προς απάντηση από όλους τους παραλήπτες: δηλαδή για όλους τους υπόλοιπους απόφοιτους η επαγγελματική αποκατάσταση είναι εξασφαλισμένη??!! Στις 11/10/2010 δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου το Μηχανογραφικό για τους μαθητές με σοβαρές παθήσεις όπου δίπλα σε κάθε σχολή αναφέρονται οι αποκλειόμενες παθήσεις. Με έκπληξη βλέπει κανείς το αλαλούμ: * Υπάρχουν τμήματα (π.χ. Ελληνικής Φιλολογίας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Ναυπηγικής ΤΕΙ Πειραιά κ.α.) που αποκλείουν ΟΛΕΣ τις παθήσεις!!!. * Υπάρχουν Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που δεν αποκλείουν ΚΑΜΙΑ πάθηση (π.χ. Πάντειο Πανεπιστήμιο, Πανεπιστήμια Πειραιά, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου κ.α.) * Υπάρχουν τμήματα κάποιου ΑΕΙ/ΤΕΙ που αποκλείουν κάποιες παθήσεις και το ίδιο ακριβώς τμήμα σε άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ αποκλείει άλλες ή δεν αποκλείει καμία (π.χ. πολιτικοί μηχανικοί Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης καμία αποκλειόμενη πάθηση ενώ πολιτικοί μηχανικοί Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 5 αποκλειόμενες παθήσεις).!!!! * Υπάρχουν τμήματα στο ίδιο Ίδρυμα που δεν αποκλείουν κανέναν (π.χ. Νομική στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και τμήματα στο ίδιο ίδρυμα που σπάνε ρεκόρ: Ιστορία και Εθνολογία με 35 αποκλειόμενες (από σύνολο 58 του καταλόγου)!!!!. * Τέλος δεν μπορεί να μην επισημάνει κανείς ότι οι παθήσεις που αποκλείονται από τα περισσότερα τμήματα είναι: τυφλοί, με μειωμένη οπτική οξύτητα, κωφοί, κωφάλαλοι, με κινητικά προβλήματα οφειλόμενα σε αναπηρία άνω του 67%)…… Τι συμβαίνει τέλος πάντων? Αναρωτιέται κανείς, πρόκειται για μηχανογραφικό δελτίο ή δελτίο προγραφών? Εύλογα νομίζω τίθενται τα παρακάτω ερωτήματα και επιτακτικά περιμένουν απαντήσεις: Όσον αφορά τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: 1. Με τι κριτήρια αποφάσισαν τα τμήματα για τις αποκλειόμενες παθήσεις? Είναι προφανές ότι ο νόμος ορίζει σαφώς ότι ο μόνος λόγος για τον αποκλεισμό κάποιας πάθησης είναι η φύση της Επιστήμης που μπορεί να κάνει δυσχερή την παρακολούθηση των ατόμων που πάσχουν από αυτήν. Φοβάμαι ότι δυστυχώς, όπου κριτήριο δεν ήταν η προχειρότητα και η επιπολαιότητα (απαράδεκτη για εκπαιδευτικούς όταν το διακύβευμα είναι το μέλλον νέων ανθρώπων) ήταν η προκατάληψη και ο ρατσισμός (εκτός από απαράδεκτα αυτά είναι και παράνομα και αντισυνταγματικά.). 2. Ήταν οι αποφάσεις των τμημάτων αιτιολογημένες ή όχι? Και αν ναι με ποια κριτήρια και ποια γνώση των παθήσεων (π.χ. πόσο καλά γνωρίζουν τη νόσο του Fabry στο τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ώστε να κρίνουν ότι ο μαθητής που πάσχει από αυτήν θα έχει δυσχέρεια στην φοίτηση?) 3. Πως ενέκρινε η Σύγκλητος κάθε Ιδρύματος τις αλλοπρόσαλλες αποφάσεις των τμημάτων της? Όσον αφορά το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων : 1. Εφόσον ο νόμος ορίζει σαφώς ότι ο μόνος λόγος για τον αποκλεισμό κάποιας πάθησης είναι η φύση της Επιστήμης που μπορεί να κάνει δυσχερή την παρακολούθηση των ατόμων που πάσχουν από αυτήν, γιατί τίθεται στο παραπάνω έγγραφο σας, ως κριτήριο για την επιλογή των αποκλειομένων παθήσεων η δυνατότητα επαγγελματικής αποκατάστασης αφού κάτι τέτοιο δεν αναφέρεται στο σχετικό νόμο? Από πότε νομοθετεί ο κάθε υφυπουργός μόνος του? 2. Όφειλε το Υπουργείο να ελέγξει την αιτιολόγηση των τμημάτων αν είναι επαρκής, εμπεριστατωμένη και βασισμένη στη «φύση της επιστήμης». Το έκανε πριν αποδεχτεί τις σχετικές αποφάσεις? 3. Όφειλε το Υπουργείο να ελέγξει αν αυτές οι αποφάσεις τηρούν το Σύνταγμα και τους Νόμους σε ότι αφορά ιδιαίτερα την ισότητα και ισονομία των πολιτών και την έλλειψη διακρίσεων. Το έκανε ή θα κρυφτεί πίσω από την αυτοτέλεια των ΑΕΙ/ΤΕΙ που την θυμάται όποτε αυτό βολεύει? 4. Του χρόνου τα τμήματα θα βγάλουν νέες αποφάσεις για τις αποκλειόμενες ασθένειες? 5. Με αυτό το μηχανογραφικό που βγάλατε δεν ακυρώνετε στην πράξη το δικαίωμα των μαθητών με σοβαρές παθήσεις να εισαχθούν στα ΑΕΙ/ΤΕΙ χωρίς πανελλήνιες εξετάσεις? 6. Μαθητής που επιλέγει τις πανελλήνιες εξετάσεις μπορεί να εισαχθεί σε σχολή που έχει χαρακτηρίσει την πάθησή του αποκλειόμενη? Τι γίνεται αν αναπτύξει την πάθηση κατά τη διάρκεια των σπουδών? Αποβάλλεται? 7. Πως διανοηθήκατε να δημοσιεύσετε αυτό το μηχανογραφικό δελτίο που αποτελεί δείγμα ρατσισμού και προκατάληψης? Όσον αφορά το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Τι ακριβώς συνεπάγεται ο όρος Κοινωνική Αλληλεγγύη του τίτλου σας στην περίπτωση αυτή? Ποια η κοινωνική αλληλεγγύη απέναντι σε άτομα που εμποδίζονται να σπουδάσουν εξαιτίας της επιπολαιότητας, προχειρότητας και προκατάληψης ενός άλλου Υπουργείου? Το πνεύμα του νόμου δεν ήταν σε καμιά περίπτωση να επιτρέψει την παρεμπόδιση των μαθητών με σοβαρές παθήσεις να τύχουν της βοήθειας του νόμου για να μπορέσουν να σπουδάσουν, κάθε άλλο μάλιστα. Οι σχολές όφειλαν με μεγάλη φειδώ και περισσή ευθύνη να χρησιμοποιήσουν το δικαίωμα που τους δίνει ο νόμος να απορρίψουν κάποιες κατηγορίες ασθενών μαθητών με γνώμονα αποκλειστικά το καλό των μαθητών και το Υπουργείο Παιδείας όφειλε να διασφαλίσει την ορθότητα, νομιμότητα, δικαιοσύνη και ευαισθησία της διαδικασίας. Επιπλέον ένα Κράτος Πρόνοιας και Δικαίου οφείλει να έχει τις δομές που θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά και υποστηρικτικά για τα παιδιά ώστε να επιλέξουν το καλύτερο είτε αυτά είναι υγιή και αρτιμελή είτε όχι, με σεβασμό κάθε φορά στις ιδιαιτερότητες και τις επιθυμίες τους. Τα παιδιά με σοβαρές παθήσεις και αναπηρίες γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον τις δυνατότητες και τις δυσκολίες της κατάστασής τους. Δεν χρειάζονται επιπλέον εμπόδια, περιορισμούς και απαγορεύσεις από το οργανωμένο κράτος. Χρειάζονται πρόσβαση, υποστήριξη, ώθηση. Σας καλώ: 1. Να διαβιβάσετε αυτή την επιστολή σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες όπως εκ του νόμου έχετε υποχρέωση . 2. Να μου απαντήσετε στα παραπάνω ερωτήματα. 3 Να φροντίσετε να αρθούν άμεσα οι παράνομες και αντισυνταγματικές απαιτήσεις του μηχανογραφικού δελτίου για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις. Επιπλέον των παραπάνω το Υπουργείο Παιδείας καλείται να μου αποστείλει άμεσα (με δικές μου δαπάνες αν αυτό κρίνεται απαραίτητο), όλες τις αιτιολογημένες και εγκεκριμένες από την Σύγκλητο αποφάσεις των ΑΕΙ/ΤΕΙ για τις αποκλειόμενες ασθένειες. Επειδή θεωρώ ότι καταστρατηγούνται βάναυσα τα δικαιώματα μιας μεγάλης μερίδας συμπολιτών μου, και που γι αυτό το λόγο προσβάλλεται η προσωπικότητά μου ως πολίτη, επιφυλάσσομαι για κάθε νόμιμο δικαίωμά μου. Ζωή Εύδου

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια