Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Στέγη Αυτιστικών Ατόμων Ελένη Γύρα στη Ζίτσα Ιωαννίνων

Βασικός Σκοπός
Ο βασικός σκοπός της Στέγης Αυτιστικών Ατόμων "Ελένη Γύρα", που είναι ένας Ξενώνας μακράς παραμονής και υψηλού βαθμού προστασίας για 12 ενήλικα για άτομα με διαταραχές αυτιστικού τύπου από την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων, είναι η συνεχής θεραπευτική εκπαίδευση και διαβίωση μέσα σε ένα προστατευμένο, ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον και ειδικότερα:

* Η διασφάλι9ση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ενοίκων και η μείωση των προκλητικών καταστάσεων που σχετίζονται με την φύση του αυτισμού.
* Η ολοκληρωμένη προσωπική ανάπτυξη, ανάλογη με τις δυνατότητες κάθε ενοίκου, με έμφαση στην αυτοεξυπηρέτηση, στην επικοινωνία, στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων.
* Η συνεχής αξιολόγηση του ενοίκου και αναπροσαρμογή των προγραμμάτων εκπαιδεύσεώς τους, με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη αυτονόμηση του και την αποτελεσματική λειτουργία τους στο κοινωνικό σύνολο.
* Η συμβουλευτική και ηθική υποστήριξη των οικογενειών των ενοίκων, για την αποδοχή και αντιμετώπιση των προβληματικών συμπεριφορών των παιδιών τους τόσο στο σπίτι όσο και στην κοινότητα.
* Η κοινωνική ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση, ώστε να υπάρχει αποδοχή του Ξενώνα και της διαφορετικότητας των ενοίκων και ανάδειξη του αισθήματος κοινωνικής αλληλεγγύης.
Τα μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων είναι:
* Σωστή επιλογή, εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού.
* Διαμόρφωση καταλλήλων εκπαιδευτικών και άλλων χώρων ειδικά προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ενοίκων.
* Ψυχιατρική, ιατρική και οδοντιατρική παρακολούθηση των ενοίκων.
* Δομημένο και εξατομικευμένο σε κάθε ένοικο καθημερινό πρόγραμμα που συναποτελείται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που έχουν παράλληλα εκπαιδευτικό - αποκακταστατικό, απασχολησιοθεραπευτικό και ψυχαγωγικό χαρακτήρα.
* Καθημερινή εκπόνηση και συνεχής αξιολόγηση του ατομικού θεραπευτικού - εκπαιδευτικού προγράμματος κάθε ενοίκου χωριστά.
* Ανάπτυξη γραπτών προτύπων και δεικτών για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας της σωματικής και ψυχικής υγείας των αυτιστικών ατόμων που φιλοξενούνται.
* Συμμετοχή των ενοίκων σε εξειδικευμένα προγράμματα εκπαίδευσης και θεραπείας (Teacch, κολυμβητήριο, μουσικοθεραπεία, θεραπευτική ιππασία).
* Η διατήρηση των δεσμών με την οικογένεια και η στενή συνεργασία με την Στέγη, που και είναι η βασική φιλοσοφία της.
* Λειτουργική Διασύνδεση με την Ψυχιατρική Κλινική του Περιφερειακού Πανεπιστημίου Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.
* Συνεργασία με άλλες θεραπευτικές μονάδες αντίστοιχους φορείς και υπηρεσίες, καθώς και εθελοντικές ομάδες φοιτητών ή επαγγελματιών του χώρου.
* Δημόσια προβολή και εκδηλώσεις με σκοπό την ενημέρωση της κοινότητας για το πρόβλημα του αυτισμού, την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με διαταραχές αυτιστικού τύπου.

"Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων"

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια