Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Παγκόσμιο Συνέδριο για τα δικαιώματα των Ανθρώπων με Νοητική & Πολλαπλή Αναπηρία, στη Γερμανία

Κάθε 4 χρόνια οι άνθρωποι με νοητική αναπηρία, οι οργανώσεις τους, τα μέλη των οικογενειών τους, ειδικοί και επαγγελματίες στην παροχή υποστήριξής τους, επιστήμονες, εμπειρογνώμονες και πολιτικοί απ όλον τον κόσμο συμμετέχουν στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Inclusion International.
Κεντρικό θέμα στο συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως 19 Ιουνίου στο Βερολίνο είναι η εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των Ανθρώπων με Αναπηρία, οι πολιτικές που πρέπει να αναπτυχθούν και οι προσαρμογές που πρέπει να γίνουν σε
διεθνές, ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο έτσι ώστε οι προτάσεις αυτής της Σύμβασης να πάρουν σάρκα και οστά.
Για τους ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία η εφαρμογή αυτής της σύμβασης σημαίνει, την αναγνώρισή τους ως ισότιμους πολίτες των χωρών τους, με την κατάργηση νομικών πλαισίων που αποστερούν τα πολιτικά τους δικαιώματα και την πλήρη συμμετοχή τους με την παροχή της αναγκαίας υποστήριξης, στην λήψη αποφάσεων, στην εκπαίδευση, την απασχόληση, στον πολιτισμό και στην ψυχαγωγία.
Στο συνέδριο αυτό θα αναπτυχθούν και θα εκφραστούν απόψεις και εμπειρίες απ όλες τις χώρες του κόσμου με στόχο, να χαραχτεί ένας κοινός άξονας δράσης και να δοθούν κατευθυντήριες γραμμές σε παγκόσμιο επίπεδο.
15th World Congress of
INCLUSION INTERNATIONAL Berlin, Germany 16 -19 June 2010
* Θα συμμετέχουν πάνω από 1300 εκπρόσωποι απ όλον τον κόσμο.
* Περισσότεροι από 120 ομιλητές θα ανταλλάξουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους.
* Θα αναπτυχθούν παραδείγματα καλών πρακτικών από όλους τους τομείς των παρεχομένων υπηρεσιών
* Θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και εργαστήρια σε εξειδικευμένους τομείς.
Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου θα είναι τα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά.
http:www.inclusion-europe.org/inclusion2020/

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια