Τι προσβάλλει τους ανθρώπους με αναπηρία ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ►

Τα 39 κολέγια που πήραν άδεια ίδρυσης

Η ίδρυση 39 κολεγίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Λάρισα και Ηράκλειο της Κρήτης δημοσιεύθηκε σε 3 ΦΕΚ. Έπεται η παραχώρηση άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου, ενώ το φθινόπωρο αναμένεται να ανοίξει το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Ο Σύνδεσμος Κολεγίων σημειώνει ότι απαιτείται ακόμη η άμεση έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος με το οποίο η χώρας μας θα εφαρμόσει τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την αναγνώριση των τίτλων σπουδών των αποφοίτων των κολεγίων. Το ζήτημα αναμένεται να προκαλέσει από το φθινόπωρο αναστάτωση στην Παιδεία, καθώς
φοιτητές και πανεπιστημιακοί έχουν δηλώσει ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την ίδρυση και τη λειτουργία κολεγίων στην Ελλάδα.
ΤΑ ΚΟΛΕΓΙΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ:
1. «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» (Αθήνα)
2. «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Αθήνας ΕΠΕ» (Αθήνα)
3. «ICBS Επιχειρησιακό Κολέγιο Λάρισας ΑΕ» (Λάρισα)
4. «ICBS ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕ» (Θεσσαλονίκη)
5. «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ − Εταιρεία Περιωρισμένης Ευθύνης» και το διακριτικό τίτλο «I.S.T. STUDIES» (Αθήνα)
6. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΒΑΚΑΛΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΒΑΚΑΛΟ ART
& DESIGN» (Αθήνα)
7. «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΓΕ−
ΩΡΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ» (Θεσσαλονίκη)
8. «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟ Α.Ε.» (Αθήνα)
9. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ−
ΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM» (Αθήνα)
10. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ CITY U ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «CITY UNITY COLLEGE L.T.D.» (Αθήνα)
11. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΠΑΝΔΙΔΑΚΤΗΡΙΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και το διακριτικό τίτλο «PANDIDAKTIRION COLLEGE ΕΠΕ» (Αθήνα)
12. «ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ − ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΤΕΡΗ», (Αθήνα)
13. Πέτρο Φυτηλά του Γεωργίου (Πάτρα)
14. «AEGEAN OMIROS ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «AEGEAN OMIROS COLLEGE» (Αθήνα)
15. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN Α.Ε.» (Θεσσαλονίκη)
16. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΚΜΙ METROPOLITAN Α.Ε.» (Αθήνα)
17. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM»
18. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ − NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και το διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE Α.Ε.» (Θεσσαλονίκη)
19. «ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ − ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΚΤΟ Α.Ε.» (Θεσσαλονίκη)
20. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ − THE EUROPEAN COLLEGE FOR TOURISM STUDIES»
(Κέρκυρα)
21. «Χ. ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ Ε.Ε.», και τον διακριτικό τίτλο «D.E.I COLLEGE» (Θεσσαλονίκη)
22. «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ− ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ Α.Ε» (Πειραιάς)
23. «ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΙΩΣΗΦΙΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (Αθήνα)
24. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΙΝΔΙΑΝΑΠΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «UINDY ATHENS» (Αθήνα)
25. «Β. ΖΑΡΚΟΣ & ΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «HELLENIC COLLEGE» (Λάρισα)
26. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» (Αθήνα)
27. «ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΕΛΛΗΝΟ-ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ» (Αθήνα)
28. «Σ. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ -Π. ΦΑΡΑΩΝΗΣ ΚΟΛΕΓΙΟ CMA (Centre for Management and Administration) O.E.» (Αθήνα)
29. «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ − ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES» (Θεσσαλονίκη)
30. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ − NEW YORK COLLEGE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «NEW YORK COLLEGE Α.Ε.» (Αθήνα)
31. «ΜΙΝΟΑΝ EDUCATIONAL S.A.» (Λιμένας Χερσονήσου Κρήτης)
32. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ− INSTITUTION D’ ETUDES FRANCOPHONES (IdEF)» και τον διακριτικό τίτλο «Το ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ της ΕΛΛΑΔΑΣ» (Αθήνα)
33. «CITY Ε.Π.Ε.» [CITY LTD] (Θεσσαλονίκη)
34. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό
τίτλο «B.C.A COLLEGE Α.Ε.» (Αθήνα)
35. «ALBA ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ALBA» (Αθήνα)
36. «ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΑ» (Θεσσαλονίκη)
37. «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΚΟΛΛΕΓΙΟ
RENE΄ DESCARTES» (Αθήνα)
38. «ΚΟΛΛΕΓΙΟ ALPINE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ALPINE
COLLEGE Α.Ε.» (Αθήνα)
39. «Ε. και Μ. ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ Ο.Ε.» και το διακριτικό τίτλο MBS COLLEGE (Ηράκλειο)
taxalia

ΣΧΟΛΙΑ

0 Σχόλια