Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων - European Youth Week

 

Πέμπτη 29 Απριλίου 2021, 08:00 - Τετάρτη 5 Μαΐου 2021, 20:00

Κάθε δεύτερο έτος, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας στοχεύει να γιορτάζει και να προωθεί τις δραστηριότητες των νέων μέσω εκδηλώσεων που οργανώνονται σε όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus + Στη συνέχεια, οι βασικές δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νεολαίας θα συγκεντρώσει νέους, συμμετέχοντες σε προγράμματα, οργανώσεις νεολαίας και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε μια ευρωπαϊκή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

https://europa.eu/youth/week_en


Related Posts