Όσο περισσότερο μαθαίνετε τόσο περισσότερο βλέπετε

The more you learn 
the more you see

Related Posts