Η ζωή έχει να κάνει με τον εαυτό σας

Η ζωή δεν είναι να βρεις τον εαυτό σου
Η ζωή έχει να κάνει με τον εαυτό σας
Life isn't about finding yourself
Life is about creating yourself


Related Posts