Η ευτυχία εξαρτάται από τη στάση σας και όχι από αυτό που έχετε

Happiness depends on your attitude not on what you have

Related Posts